Strona główna » Katedra Strategicznego Rozwoju
Oferta dydaktyczna
Zarządzanie w sporcie - studia menedżerskie
Studia:
studia I stopnia
Kierunek:
Zarządzanie w sporcie - studia menedżerskie
Tryb studiów:
stacjonarne
Informacja o kierunku studiów/specjalności

Kierunek Zarządzanie w sporcie – studia menedżerskie przygotowuje absolwentów do pracy w różnych podmiotach związanych z szeroko rozumianym rynkiem sportu. Rynek ten jest nie tylko dynamicznie rozwijający się i perspektywiczny, ale też zróżnicowany i stwarzający możliwości funkcjonowania dla różnego rodzaju podmiotów: gospodarczych, pozarządowych i związanych z administracją rządową i samorządową. Kierunek oferuje specjalistyczną i aktualną wiedzę dotyczącą funkcjonowania tego typu podmiotów i różnych aspektów zarządzania nimi. Jest ona przekazywana z wykorzystaniem różnorodnych oraz nowoczesnych form i metod kształcenia. Dodatkowym atutem jest też to, że w ramach studiów na tym kierunku studenci mają możliwość poznania specyfiki różnych dyscyplin i dziedzin sportu, co pozwala jeszcze lepiej przygotować się do zarządzania i doradzania w podmiotach związanych z rynkiem sportowym.

Oferta kierowana jest do szerokiego grona osób, nie tylko dla pasjonatów sportu i osób aktywnie go uprawiających (profesjonalnie i amatorsko), ale wszystkich, którzy chcieliby swoją przyszłość zawodową związać z biznesem sportowym, promocją sportu i wspieraniem jego rozwoju.

1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

- specyfiki rynku sportu, zarówno profesjonalnego, jak i amatorskiego
- funkcjonowania różnego rodzaju podmiotów na rynku sportu, w tym przedsiębiorstw oraz klubów sportowych
- zarządzania organizacjami na rynku sportowym, w tym zarządzania procesami
- zarządzania zasobami ludzkimi w podmiotach rynku sportowego
- marketingu w sporcie
- podejmowania decyzji finansowych i inwestycyjnych na rynku sportu
- zarządzania obiektami sportowymi
- organizacji imprez sportowych
- prawnych aspektów działalności związanej ze sportem
- specyfiki wybranych dyscyplin i dziedzin sportu

2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

- analizowanie warunków funkcjonowania i trendów na szeroko rozumianym rynku sportu
- tworzenie planów, strategicznych i operacyjnych, funkcjonowania przedsiębiorstwa i innych organizacji związanych z rynkiem sportu
- zarządzanie kluczowymi obszarami funkcjonalnymi i procesami w przedsiębiorstwach i innych organizacjach związanych z rynkiem sportu
- zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kierowniczym
- wykorzystanie narzędzi marketingowych w funkcjonowaniu podmiotów rynku sportowego
-  podejmowanie decyzji finansowych i inwestycyjnych w podmiotach rynku sportowego
- zarządzanie infrastrukturą sportową
- organizowanie wydarzeń sportowych

3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

- menedżera / specjalisty ds. zarządzania podmiotami rynku sportowego
- menedżera / specjalisty ds. rozwoju w podmiotach związanych z rynkiem sportu
- menedżera / specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi w podmiotach rynku sportowego
- menedżera / specjalisty ds. marketingu w przedsiębiorstwach, klubach i innych instytucjach rynku sportu
- kierownika projektu związanego ze sportem i wydarzeniami sportowymi
- menedżera / specjalisty ds. organizacji imprez sportowych
- menedżera / specjalisty ds. zarządzania obiektami sportowymi
- menedżera / specjalisty ds. kultury fizycznej i sportu w jednostkach administracji centralnej i samorządowej
- menedżera / specjalisty ds. zarządzania w organizacjach pozarządowych, zajmujących się upowszechnianiem sportu
- specjalisty w zakresie zarządzania karierą sportową
- specjalisty ds. marketingu sportowego

4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

- klubach sportowych
- klubach fitness
- przedsiębiorstwach specjalizujących się w organizowaniu turystyki aktywnej
- przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i handlem dobrami związanymi ze sportem
- przedsiębiorstwach zajmujących się organizowaniem wydarzeń sportowych
- firmach oferujących usługi doradcze / marketingowe dla rynku sportowego
- przedsiębiorstwach zarządzających obiektami sportowymi
- jednostkach administracji centralnej i samorządowej - w departamentach odpowiedzialnych za upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz organizację imprez o charakterze sportowych
- organizacjach pozarządowych, działających na rzecz promocji sportu i rozwoju różnych dyscyplin sportowych

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Język angielski 1 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Judo z elementami samoobrony 2 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
3. Makroekonomia 5 E 45 30 15 Katedra Bankowości i Finansów / Wydział Ekonomiczny
4. Marketing w sporcie 5 E 60 30 30 Katedra Marketingu
5. Matematyka 3 Z 30 30 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
6. Podstawy biznesu sportowego 5 E 60 30 30 Katedra Strategicznego Rozwoju
7. Prozdrowotne formy aktywności fizycznej 2 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
8. Wprowadzenie do zarządzania 5 E 60 30 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
9. Wykład do wyboru - humanistyczny 2 Z 15 15
RAZEM 30 - 360 135 225 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Informatyka w zarządzaniu 3 Z 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Język angielski 2 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Mikroekonomia 5 E 45 15 30 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
4. Prawo z elementami ochrony własności intelektualnej 4 Z 30 30 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
5. Propedeutyka Zespołowych Gier Sportowych - Piłka Siatkowa 2 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
6. Rynki czasu wolnego 3 Z 30 30 Katedra Strategicznego Rozwoju
7. Statystyka 5 E 45 15 30 Katedra Statystyki
8. WF I 0 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
9. Wykład do wyboru - humanistyczny 2 Z 15 15
10. Zachowania konsumentów 3 Z 30 30 Katedra Marketingu
11. Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 E 45 15 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 33 - 360 150 210 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Badania marketingowe 5 E 60 30 30 Katedra Marketingu / Katedra Statystyki
2. Język angielski 3 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Przygotowanie motoryczne i trening siłowy 2 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
4. Rachunkowość i podatki w działalności sportowej 5 E 60 30 30 Katedra Rachunkowości / Wydział Zarządzania
5. Rynek sportu 3 Z 30 30 Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Seminarium dyplomowe I 3 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. WF II 0 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
8. Wykład do wyboru 4 Z 60 60 Wydział Zarządzania
9. Zachowania organizacyjne 4 E 45 15 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 27 - 375 135 210 0 30 0 -
SEMESTR IV
1. Decyzje finansowe i inwestycyjne w sporcie 4 E 60 30 30 Katedra Strategicznego Rozwoju
2. Język angielski – egzamin 1 E 0 Centrum Języków Obcych
3. Język angielski 4 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Marka produktu sportowego 3 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
5. Propedeutyka – Lekkoatletyka 2 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
6. Propedeutyka Zespołowych Gier Sportowych - Piłka Nożna 2 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
7. Seminarium dyplomowe II 3 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Systemy motywowania 3 E 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
9. Wykład do wyboru 4 Z 60 60 Wydział Zarządzania
10. Zarządzanie projektami w sporcie 4 E 60 30 30 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 27 - 360 150 180 0 30 0 -
SEMESTR V
1. Negocjacje 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
2. Nowoczesne formy gimnastyczne i fitness (GYM FIT) 2 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
3. Praktyka zawodowa 4 Z 120 120 Wydział Zarządzania
4. Propedeutyka Zespołowych Gier Sportowych – Koszykówka 2 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
5. Seminarium dyplomowe III 3 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Sponsoring, PR i komunikacja kryzysowa 3 Z 30 30 Katedra Marketingu
7. Trening potencjału kierowniczego 3 Z 30 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
8. Wykład do wyboru 4 Z 60 60 Wydział Zarządzania
9. Zarządzanie infrastrukturą sportową 4 E 60 30 30 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Marketingu
10. Zarządzanie jakością w organizacjach sportowych 3 E 30 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
11. Zarządzanie procesami 3 E 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 33 - 465 120 195 0 30 120 -
SEMESTR VI
1. Coaching 2 Z 15 15 Katedra Marketingu
2. Media społecznościowe 2 Z 30 30 Katedra Marketingu
3. Organizacja i bezpieczeństwo imprez sportowych 3 E 30 30 Katedra Marketingu
4. Prawo w sporcie 3 E 30 30 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
5. Propedeutyka sportów rakietkowych - badminton, tenis, tenis stołowy 2 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
6. Seminarium dyplomowe IV 6 Z 35 35 Wydział Zarządzania
7. Sport Osób z Niepełnosprawnościami 2 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
8. Wykład do wyboru 4 Z 60 60 Wydział Zarządzania
9. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 30 30
10. Zarządzanie karierą 1 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
11. Zrównoważony i odpowiedzialny biznes 3 E 30 30 Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 30 - 335 195 105 0 35 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 2255 885 1125 0 125 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć