Strona główna » Katedra Strategicznego Rozwoju
Oferta dydaktyczna
Kierunki studiów
Tryb studiów
Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa
Studia:
studia I stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • uruchamiania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • diagnozowania i rozwiązywania problemów dotyczących działalności przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia,
 • zarządzania przedsiębiorstwem (w obszarze: produkcji, logistyki, innowacji, ryzyka, informacji, finansów),
 • restrukturyzacji przedsiębiorstw,
 • wykorzystania instrumentów IT w procesie planowania i podejmowania decyzji,
 • form powiązań gospodarczych i współdziałania przedsiębiorstw,
 • form powiązań gospodarczych i współdziałania przedsiębiorstw,
 • technik planowania projektów realizowanych przez przedsiębiorstwo,
 • zarządzania jakością, z wykorzystaniem praktycznym podstawowych instrumentów w tym zakresie,
 • społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • analizowania otoczenia przedsiębiorstwa,
 • przewidywania trendów i reakcji rynkowych,
 • doskonalenia procesów wewnętrznych,
 • analizy ilościowej i jakościowej przedsiębiorstwa/sektora,
 • identyfikowania szans i możliwości wzrostu przedsiębiorstwa,
 • kreowania i kontrolowania wartości podmiotu,
 • wykorzystywania w zarządzaniu przedsiębiorstwem instrumentów rynku pieniężnego i kapitałowego,
 • negocjowania i finalizowania przedsięwzięć i transakcji,
 • oceny efektywności finansowej i niefinansowej przedsiębiorstwa,
 • wdrażania systemów zarządzania, szczególnie zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, z uwzględnieniem sposobów ich integracji w przedsiębiorstwie,
 • planowania i realizacji auditów wewnętrznych zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, wsparte stosownymi certyfikatami zewnętrznymi.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • menedżera
 • menedżera rozwoju
 • menedżera/konsultanta ds. jakości/środowiska/bezpieczeństwa pracy
 • analityka
 • doradcy biznesowego
 • przedsiębiorcy
 • asystenta kierownika projektu
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • własna działalność gospodarcza
 • przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe
 • instytucje administracji państwowej i samorządowej
 • firmy doradcze
Informacje o specjalności

Studiując na specjalności Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego poznasz zagadnienia teoretyczne i praktyczne obejmujące całokształt problematyki funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego rozwoju.  Nabierzesz także praktycznych umiejętności  niezbędnych do  zarządzania przedsiębiorstwem oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Program zajęć został przygotowany z myślą o zapoznaniu Studenta z różnorodnością aspektów zarządczych, przed którymi stawiani są menedżerowie średniego i wyższego szczebla oraz menedżerowie rozwoju w każdej organizacji, a także  właściciele małych przedsiębiorstw. W ramach naszej specjalności uczymy strategicznego myślenia o biznesie, przewidywania trendów i reakcji rynkowych, kreowania i kontrolowania wartości przedsiębiorstwa. Różnorodność zajęć wyzwala wiele ciekawych sytuacji, a także generuje inspirujące pomysły na przyszłość.

Zapraszamy Osoby, które chcą pracować jako dyrektorzy zarządzający, menedżerowie rozwoju, menedżerowie projektów, analitycy finansowi i operacyjni, doradcy biznesowi oraz menedżerowie i pracownicy w działach rozwojowych przedsiębiorstw.

Zapraszamy również wszystkie Osoby, które myślą o swojej przyszłości zawodowej w ramach własnej działalności gospodarczej lub przygotowują się do roli sukcesora w przedsiębiorstwach rodzinnych. Osoby te będą miały możliwość   zdobycia wiedzy i umiejętności,  które pozwolą im na osiągnięcie biznesowego  sukcesu. Nierzadko pomysł na własną firmę zaczynać dojrzewać właśnie w trakcie studiów.

« wróć