Strona główna » Katedra Strategicznego Rozwoju
Oferta dydaktyczna
Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa
Studia:
studia I stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
Informacja o kierunku studiów/specjalności
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • uruchamiania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • diagnozowania i rozwiązywania problemów dotyczących działalności przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia,
 • zarządzania przedsiębiorstwem (w obszarze: produkcji, logistyki, innowacji, ryzyka, informacji, finansów),
 • restrukturyzacji przedsiębiorstw,
 • wykorzystania instrumentów IT w procesie planowania i podejmowania decyzji,
 • form powiązań gospodarczych i współdziałania przedsiębiorstw,
 • form powiązań gospodarczych i współdziałania przedsiębiorstw,
 • technik planowania projektów realizowanych przez przedsiębiorstwo,
 • zarządzania jakością, z wykorzystaniem praktycznym podstawowych instrumentów w tym zakresie,
 • społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • analizowania otoczenia przedsiębiorstwa,
 • przewidywania trendów i reakcji rynkowych,
 • doskonalenia procesów wewnętrznych,
 • analizy ilościowej i jakościowej przedsiębiorstwa/sektora,
 • identyfikowania szans i możliwości wzrostu przedsiębiorstwa,
 • kreowania i kontrolowania wartości podmiotu,
 • wykorzystywania w zarządzaniu przedsiębiorstwem instrumentów rynku pieniężnego i kapitałowego,
 • negocjowania i finalizowania przedsięwzięć i transakcji,
 • oceny efektywności finansowej i niefinansowej przedsiębiorstwa,
 • wdrażania systemów zarządzania, szczególnie zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, z uwzględnieniem sposobów ich integracji w przedsiębiorstwie,
 • planowania i realizacji auditów wewnętrznych zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, wsparte stosownymi certyfikatami zewnętrznymi.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • menedżera
 • menedżera rozwoju
 • menedżera/konsultanta ds. jakości/środowiska/bezpieczeństwa pracy
 • analityka
 • doradcy biznesowego
 • przedsiębiorcy
 • asystenta kierownika projektu
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • własna działalność gospodarcza
 • przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe
 • instytucje administracji państwowej i samorządowej
 • firmy doradcze
Informacje dodatkowe

Studiując na specjalności Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego poznasz zagadnienia teoretyczne i praktyczne obejmujące całokształt problematyki funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego rozwoju.  Nabierzesz także praktycznych umiejętności  niezbędnych do  zarządzania przedsiębiorstwem oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Program zajęć został przygotowany z myślą o zapoznaniu Studenta z różnorodnością aspektów zarządczych, przed którymi stawiani są menedżerowie średniego i wyższego szczebla oraz menedżerowie rozwoju w każdej organizacji, a także  właściciele małych przedsiębiorstw. W ramach naszej specjalności uczymy strategicznego myślenia o biznesie, przewidywania trendów i reakcji rynkowych, kreowania i kontrolowania wartości przedsiębiorstwa. Różnorodność zajęć wyzwala wiele ciekawych sytuacji, a także generuje inspirujące pomysły na przyszłość.

Zapraszamy Osoby, które chcą pracować jako dyrektorzy zarządzający, menedżerowie rozwoju, menedżerowie projektów, analitycy finansowi i operacyjni, doradcy biznesowi oraz menedżerowie i pracownicy w działach rozwojowych przedsiębiorstw.

Zapraszamy również wszystkie Osoby, które myślą o swojej przyszłości zawodowej w ramach własnej działalności gospodarczej lub przygotowują się do roli sukcesora w przedsiębiorstwach rodzinnych. Osoby te będą miały możliwość   zdobycia wiedzy i umiejętności,  które pozwolą im na osiągnięcie biznesowego  sukcesu. Nierzadko pomysł na własną firmę zaczynać dojrzewać właśnie w trakcie studiów.

Aby uzyskać dyplom ukończenia studiów w danej specjalności student musi zrealizować 3 z 5 specjalnościowych bloków tematycznych, realizowanych począwszy od semestru III-go:

1. Small business i firmy rodzinne
2. Analityka biznesowa - zarządzanie antykryzysowe
3. Odpowiedzialny biznes
4. Strategie rozwoju biznesu
5. Zarządzanie w korporacjach

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Informatyka w zarządzaniu 7 E 60 15 45 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Język angielski 1 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Makroekonomia 5 E 45 30 15 Katedra Bankowości i Finansów / Wydział Ekonomiczny
4. Podstawy biznesu 5 Z 60 30 30 Katedra Strategicznego Rozwoju
5. Wykład do wyboru - humanistyczny 2 Z 15 15
6. Zarządzanie 6 E 75 45 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Zastosowania matematyki w ekonomii 6 Z 60 30 30 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 32 - 345 165 135 45 0 0 -
SEMESTR II
1. Język angielski 2 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Mikroekonomia 5 E 45 15 30 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Prawo z elementami ochrony własności intelektualnej 3 Z 30 30 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
4. Statystyka 7 E 60 30 30 Katedra Statystyki
5. WF 0 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
6. Wykład do wyboru - humanistyczny 2 Z 15 15
7. Zarządzanie inwestycjami 6 E 60 30 30 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
8. Zarządzanie marketingowe 5 Z 60 30 30 Katedra Marketingu
RAZEM 29 - 330 150 180 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse i bankowość 6 E 60 30 30 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski 3 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Rachunkowość 6 E 60 30 30 Katedra Rachunkowości
4. WF 0 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
5. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
6. Wykład specjalnościowy do wyboru HR/IiN/Mar/ZRP - 1 7 E 75 30 30 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Marketingu / Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
7. Zarządzanie zasobami ludzkimi 7 E 60 30 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 29 - 330 135 180 15 0 0 -
SEMESTR IV
1. Język angielski – egzamin 1 E 0 0 0 0 Centrum Języków Obcych
2. Język angielski 4 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Proseminarium 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
5. Wykład specjalnościowy do wyboru HR/IiN/Mar/ZRP - 2 7 E 75 30 30 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Marketingu / Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Wykład specjalnościowy do wyboru HR/IiN/Mar/ZRP - 3 7 E 75 30 30 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Marketingu / Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
7. Zachowania konsumentów 5 E 60 30 30 Katedra Marketingu
8. Zarządzanie finansami i podatki w przedsiębiorstwie 5 E 75 30 45
RAZEM 29 - 345 150 165 30 0 0 -
SEMESTR V
1. Badania marketingowe 4 Z 60 30 30 Katedra Marketingu / Katedra Statystyki
2. Praktyka zawodowa 4 Z 120 120 Wydział Zarządzania
3. Seminarium dyplomowe I 3 Z 30 30 Wydział Zarządzania
4. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
5. Wykład specjalnościowy do wyboru HR/IiN/Mar/ZRP - 4 7 E 75 30 30 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Marketingu / Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw 6 E 75 30 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Zrównoważony rozwój i zarządzanie jakością 6 E 75 30 30 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 32 - 450 135 120 45 30 120 -
SEMESTR VI
1. Kompetencje cyfrowe 4 Z 60 15 45 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Rynki finansowe 6 E 60 30 30 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
3. Seminarium dyplomowe II 5 Z 35 35 Wydział Zarządzania
4. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 30 30
5. Wykład specjalnościowy do wyboru HR/IiN/Mar/ZRP - 5 7 E 75 30 30 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Marketingu / Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Zachowania organizacyjne 6 E 60 30 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 320 135 90 60 35 0 -
ŁĄCZNIE 181 - 2120 870 870 195 65 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć