Strona główna » Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
Oferta dydaktyczna
Kierunki studiów
Tryb studiów
Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa
Studia:
studia II stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • uruchamiania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • diagnozowania i rozwiązywania problemów dotyczących działalności przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia,
 • zarządzania produkcją,
 • zarządzania logistyką,
 • zarządzania innowacjami,
 • zarządzania informacją,
 • zarządzania ryzykiem,
 • zarządzania relacjami z interesariuszami,
 • zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w tym: oceny standingu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstw,
 • technik planowania projektów,
 • form powiązań gospodarczych i współdziałania przedsiębiorstw.
 • restrukturyzacji przedsiębiorstw.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • wykorzystania instrumentów IT w procesie planowania i podejmowania decyzji,
 • pozyskiwania środków finansowych na rozwój firmyz różnych źródeł,
 • wykorzystywania metod ochrony środowiska i prowadzenia oceny oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko,
 • przewidywania trendów i reakcji rynkowych,
 • doskonalenia procesów wewnętrznych,
 • zastosowania w praktyce koncepcji Lean Six Sigma, potwierdzone stosownym certyfikatem,
 • kompleksowego zarządzania jakością na bazie wiedzy o koncepcjach, modelach oraz metodach wspomagających doskonalenie przedsiębiorstwa,
 • podejmowania decyzji o charakterze strategicznym i operacyjnym,
 • analizy ilościowej i jakościowej przedsiębiorstwa/sektora,
 • identyfikowania szans i możliwości wzrostu przedsiębiorstwa,
 • negocjowania i finalizowania przedsięwzięć i transakcji,
 • wyceny, kontrolowania i kreacji wartości przedsiębiorstwa,
 • zarządzania projektami, w tym z wykorzystaniem narzędzi IT,
 • samodzielnego przygotowania i wdrażania strategii,
 • wykorzystania narzędzi rynku kapitałowego i pieniężnego do zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa,
 • przygotowania i realizowania projektów w tym wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu projektami,
 • analizowania konkurencji przedsiębiorstwa i kluczowych czynników jego sukcesu.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • menedżera rozwoju,
 • menedżera/pełnomocnika/doradcy ds. doskonalenia jakości,
 • menedżera/pełnomocnika/doradcy ds. ochrony środowiska,
 • doradcy biznesowego,
 • dyrektora zarządzającego,
 • analityka finansowego, operacyjnego,
 • analityka w dziale strategii i rozwoju oraz controllingu strategicznego,
 • specjalisty zarządzania projektami oraz kierownika projektu.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • własna działalność gospodarcza
 • przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe
 • instytucje administracji państwowej i samorządowej
 • firmy doradcze
Informacje o specjalności

Studiując na specjalności Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego poznasz zagadnienia teoretyczne i praktyczne obejmujące całokształt problematyki funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego rozwoju.  Nabierzesz także praktycznych umiejętności  niezbędnych do  zarządzania przedsiębiorstwem oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Program zajęć został przygotowany z myślą o zapoznaniu Studenta z różnorodnością aspektów zarządczych, przed którymi stawiani są menedżerowie średniego i wyższego szczebla oraz menedżerowie rozwoju w każdej organizacji, a także  właściciele małych przedsiębiorstw. W ramach naszej specjalności uczymy strategicznego myślenia o biznesie, przewidywania trendów i reakcji rynkowych, kreowania i kontrolowania wartości przedsiębiorstwa. Różnorodność zajęć wyzwala wiele ciekawych sytuacji, a także generuje inspirujące pomysły na przyszłość.

Zapraszamy Osoby, które chcą pracować jako dyrektorzy zarządzający, menedżerowie rozwoju, menedżerowie projektów, analitycy finansowi i operacyjni, doradcy biznesowi oraz menedżerowie i pracownicy w działach rozwojowych przedsiębiorstw.

Zapraszamy również wszystkie Osoby, które myślą o swojej przyszłości zawodowej w ramach własnej działalności gospodarczej lub przygotowują się do roli sukcesora w przedsiębiorstwach rodzinnych.
Osoby te będą miały możliwość   zdobycia wiedzy i umiejętności,  które pozwolą im na osiągnięcie biznesowego  sukcesu. Nierzadko pomysł na własną firmę zaczynać dojrzewać właśnie w trakcie studiów.

« wróć