Strona główna » Katedra Strategicznego Rozwoju
Publikacje

Publikacje pracowników Katedry Strategicznego Rozwoju - 2024


 • Malinowska E., Płoska R., Chmielewski M.Śledzik K., Sustainable gastronomy – a model approach  Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 2024, nr 193, s.63-76. DOI:10.29119/1641-3466.2024.193.4
   
 • Chmielewski M., Śledzik K., Płoska R., Malinowska E., Pęksyk M.Multivariate sustainable development goals analysis - competitive position of European countries in 2022  Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 2024, nr 192, s.63-78. DOI:10.29119/1641-3466.2024.192.4

Publikacje pracowników Katedry Strategicznego Rozwoju - 2023


 • Próchniak, J., Płoska, R., Komorowska, O., Raca, K., Sustainability communication on Twitter: disability disclosures of listed companies in Poland, Journal of Modern Science, Vol. 53, Nr 4, 2023, s. 419-436. DOI:10.13166/jms/175990

 • Śledzik, K., Płoska, R., Chmielewski, M., Pioch, J., Responsible research and innovation transfer: The perspective of universities, Horyzonty Polityki, Vol. 14, Nr 49, 2023, s. 35–52. https://horyzontypolityki.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2506/2253  

 • Wiśniewska M., Workplace spirituality, spiritual climate and patient safety culture, European Journal of Science and Theology, August 2023, Vol.19, No.4, 75-88, (200 pkt MEiN)
   
 • Wołek M., Próchniak J., Kempa J., Functional Conflicts in Tourist Coastal Resort Cities with Special Spa Status in Poland. The Stakeholder Approach, Environmental Management and Tourism, Vol 14 No 6 (2023): JEMT, Volume XIV, Issue 6(70), Fall 2023, DOI: https://doi.org/10.14505/jemt.v14.6(70).00
   
 • Chmielewski M., Malinowska E., Płoska R., Szymańska-Brałkowska M., Aspekty zrównoważonego rozwoju w oznakowaniu produktów spożywczych, Problemy Jakości, nr 4, 2023, s. 13-23: https://www.sigma-not.pl/zeszyt-7262-problemy-jakosci-2023-4.html
   
 • Próchniak J., Płoska R., Zamojska A., Lepczyński B., Cirella G., Maturity analysis of stock exchanges in Africa: prepandemic sustainability perspective, Sustainability t. 15 nr 8, 2023, art. 6820. DOI:10.3390/su15086820
   
 • Chmielewski M., Malinowska E., Płoska R., Próchniak J., Sustainable student consumer - myth or reality? Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1(999), 2023, s. 47-64. DOI:10.15678/ZNUEK.2023.0999.0103
 • Płoska, R., Śledzik, K., Chmielewski, M., Próchniak, J., Potencjał Trójmiasta w obszarze wybranych sektorów blue economy [w] L. Balcerowicz (red.), Potencjał aglomeracji Trójmiasta i metodyka pomiaru jego wykorzystania, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2023.


Publikacje pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw - 2022


 • Próchniak J., Płoska R., WIG-20 Warsaw Stock Exchange companies: are they ready for governance matters disclosures based on EU sustainable reporting standards?, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, vol. 56, nr 5, 2022, s. 227-246.

 • Renata Płoska, Działania branży odzieżowej na rzecz ochrony praw człowieka na przykładzie działań Grupy H&M [w] P. Antonowicz, P. Pisarewicz, J. Sadkowska, J. Siciński (red.), Zarządzanie wartością: Post(?)pandemiczna perspektywa wartości, Centrum Myśli Strategicznych, Sopot 2022, s. 96-116.

 • Wiśniewska, M.Z., Rombalska, M., & Szymańska-Brałkowska, M. (2022). Remote Quality Management System Audit. Auditors’ and Auditees’ Perspective and Lessons Learned. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, Vol. 56, No. 3, s. 169-186, DOI:10.17951/h.2022.56.3.169-186 (70 pkt).
   
 • Wiśniewska M., Marjańska E., Grudowski P.: Just culture maturity questionnaire validation in a Polish hospital, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, nr 157, 2022, s. 649-665, DOI:10.29119/1641-3466.2022.157.42 (70 pkt).
   
 • Wiśniewska M., Kowalska A.: Kultura bezpieczeństwa żywności w prawie Unii Europejskiej. Czy polski system kontroli żywności sprosta wyzwaniu?, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, vol. 84, nr 2, 2022, s. 177-191, DOI:10.14746/rpeis.2022.84.2.12 (70 pkt).
   
 • Wiśniewska M., Grybek T., Grudowski P.: The protective measures against SARS-COV-2 infection in the seafood company from the perspective of the employees, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, nr 157, 2022, s. 631-648, DOI:10.29119/1641-3466.2022.157.41 (70 pkt).
   
 • Wiśniewska M.Z., Ewolucja trendów i zagrożeń w konsumpcji żywności w świetle celów zrównoważonego rozwoju, Zeszyty Naukowe UEK, 2022, 1, 1(995): 63–79; https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2022.0995.0104 (70 pkt).
   
 • Wiśniewska M.: Cele zrównoważonego rozwoju i ich realizacja w świetle norm dotyczących systemów zarządzania i ich integracji, Problemy Jakości, Wydawnictwo SIGMA - N O T Sp. z o.o., vol. 1, nr 4, 2022, s. 16-26, DOI:10.15199/46.2022.4.2 (40 pkt).
   
 • Wiśniewska M., Wierzba P.: Kultura lean management. Pomiar i metodyka samooceny na przykładzie wybranej placówki medycznej, Problemy Jakości, Wydawnictwo SIGMA - N O T Sp. z o.o., nr 2, 2022, s. 2-15, DOI:10.15199/46.2022.2.1 (40 pkt).
   
 • Chmielewski M., Pioch J., Płoska R. (2022). Infrastructure projects and transport exclusion – case study of the Pomorska Kolej Metropolitalna. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, z. 156.
   
 • Wiśniewska M. (2022). Just culture and the reporting of food safety incidents, British Food Journal, 24 March 2022, https://doi.org/10.1108/BFJ-12-2021-1316.
   
 • Wiśniewska M., Czernyszewicz E. (2022). Survey of young consumer's attitudes using food sharing attitudes and behaviors model. British Food Journal, 24 March 2022, https://doi.org/10.1108/BFJ-09-2021-1025.
   
 • Pioch, J., Chmielewski, M., Płoska, R., Śledzik, K. (2022). COVID-19 Anchor for Cruise Tourism. An analysis of Gdańsk’s and Gdynia's Cruise Tourism in the 2017-2020 Period. Journal of Environmental Management and Tourism, (Volume XIII, Spring), 1(57): 264 - 272. DOI:10.14505/jemt.v13.1(57).24.
 • Mazurowska, M., Płoska, R., Sprawozdawcza i pozasprawozdawcza komunikacja zewnętrzna w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, Centrum Myśli Strategicznych, Sopot 2022, ISBN: 978-83-66843-10-3.

 • Wiśniewska M., Wyrwa J., Bezpieczeństwo żywności i żywnościowe w okresie pandemii. Ujęcie interdyscyplinarne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zielona Góra 2022, ISBN: 978-83-87193-10-2, DOI: 10.26366/PTE.ZG.2022.210. 


Publikacje pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw - 2021


 • Antonowicz P., Malinowska E., Siciński J., Zaremba U. (red)., Przedsiębiorstwo w obliczu zmian społecznych, gospodarczych i technologicznych, Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa - Rzeszów 2021, nr ISBN: 978-83-66551-18-3, ISBN: 978-83-8209-089-5.
   
 • Antonowicz P., Malinowska E., Siciński J., Zaremba U. (red)., Zarządzanie zmianą w warunkach permanentnej zmiany - podejście prospektywne [w:] Przedsiębiorstwo w obliczu zmian społecznych, gospodarczych i technologicznych, Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Oficyna Wydawnicza ASPRA, s. 7-23, Warszawa - Rzeszów 2021, nr ISBN: 978-83-66551-18-3, ISBN: 978-83-8209-089-5.
   
 • Martyniuk T., Cygańska M., Żurawik A., Malinowska E., (red.) Rachunek kosztów w podmiotach leczniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021, ISBN: 978-83--8206-190-1, ISBN (online): 978-83-8206-226-7.
   
 • Wiśniewska M.Z.,Grybek T., . Z., Kultura bezpieczeństwa żywności w świetle standardów uznanych przez GFSI [w:] Problemy Jakości, vol. 1/2021, s. 2-8, DOI: 10.15199/46.2021.1.1.
 • Wiśniewska M., Z., Grudowski P., Relacja mistrz – uczeń – w jaki sposób kształtować doskonałość akademicką, na przykładzie postaci prof. dr. hab. inż. Romualda Kolmana [w:] Problemy Jakości, vol. 3/2021, s. 22-26; DOI:10.15199/46.2021.3.4.

 • Wiśniewska M., Z., Produkt i jego jakość jako symbol, [w:] Problemy Jakości, vol. 5/2021, s. 8-14; DOI: 10.15199/46.2021.5.2, ISSN: 0137-8651.

 • Wiśniewska M. Z., Kultura bezpieczeństwa żywności. Istota i narzędzia pomiaru (wyd. II), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021, nr ISBN: 978-83-8102-486-0.

 • Nogal-Meger P., Ekonomiczno-prawne aspekty stosowania nieuczciwej konkurencji w zakresie oznaczeń wprowadzających w błąd, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021, nr ISBN: 978-83-8206-142-0.

 • Wiśniewska M.Z., Kultura sprawiedliwego traktowania i zjawisko whistleblowingu w świetle zjawiska błędu [w:] (red.) Tkaczyk S., Wawak T., Stan i perspektywy rozwoju jakości w XXI wieku - rozwiązania i dylematy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021, nr ISBN: 978-83-227-9468-5.

 • Malinowska E., Quality costs in catering, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, 2021, nr 118, s. 24-37. DOI:10.26408/118.02.
   
 • Antonowicz A., Antonowicz P., Barembruch A., Chmielewski M., Czerwińska M., Malinowska E., Penczar M., i Pisarewicz P., Decyzje finansowe w życiu osobistym i gospodarczym: wyzwania zmienności współczesnego rynku, Wydawnictwo: CMS Sopot 2021, nr ISBN 978-83-66843-01-1
   
 • Śledzik, K., Płoska, R., Chmielewski, M., Barembruch, A. (2021). Calm before the Storm in the European Tourism Sector: Pre-COVID-19 Multivariate Competitive Position Analysis in the 2011-2019 Period. Journal of Environmental Management and Tourism, (Volume XII, Fall), 6(54): 1676 - 1686. DOI:10.14505/jemt.v12.6(54).23.
   
 • Wiśniewska M.Z., Jakość usług medycznych. Instrumenty i modele (wyd. III uaktualnione i zmienione), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021, nr ISBN 978-83-8102-529-4.
   
 • Sadkowska J.,Kultura ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2021, nr ISBN 978-83-8085-894-7.
   
 • Wiśniewska M.Z., Kultura organizacyjna oraz kultury wzmacniające doskonalenie podmiotów opieki zdrowotnej, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom 2021, nr ISBN 978-83-66550-76-6.
   
 • Moczydłowska J., Sadkowska J., Project culture as a key project success factor: the perspective of Polish project managers, WSEAS Transactions on Business and Economics, 2021, vol. 18, s.822-837. DOI:10.37394/23207.2021.18.78.
   
 • Wiśniewska M. Z., Tarczyńska A. S.,  Chapter 13 - Novel quality assurance systems against intentional contamination in dairy factories, [w:] Dairy Foods. Processing, Quality, and Analytical Techniques,  Elsevier Inc. 2021, s. 281-310, DOI:10.1016/B978-0-12-820478-8.00006-7.
   
 • Malinowska E., Szymańska-Brałkowska M., Wybrane instrumenty w doskonaleniu jakości usług, Difin, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-8270-021-3.
   
 • Malinowska E., Szymańska-Brałkowska M., Zapewnienie bezpieczeństwa żywności w gastronomii w dobie pandemii COVID-19 - studium przypadku [w:] Problemy Jakości, vol. 2/2021,s. 2-9, DOI: 10.15199/46.2021.2.

Publikacje pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw - 2020Publikacje pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw - 2019Publikacje pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw - 2018


 • Antonowicz P., Antonowicz A., Próchniak J., Upadłości i restrukturyzacje przedsiębiorstw w nowych warunkach legislacyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: „Organizacja i zarządzanie”, z. 132/2018, s. 13-25.
   
 • Antonowicz P., Jedel J., (2018), Evaluation and development prospects of the sports and recreation market in Poland in 2000–2030. PEST analysis from a legal, economic, socio-cultural and technological perspective, „Baltic Journal of Health and Physical Activity”,  2018/10(4), [doi: 10.29359/BJHPA.10.4.19], pp. 202-212.
   
 • Antonowicz A., Antonowicz P., Skrzyniarz P., Pusiewicz M., Integracja metodyczna PEST i SWOT w przeglądzie pakietu strategicznego na przykładzie spółki z sektora gazu ziemnego w Polsce – perspektywa strategiczna, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Vol. 16, No 4/2/2018, s. 5-21.
   
 • Antonowicz P., Płoska R., Chmielewski M., (2018), red. naukowa, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Vol. 16/2018, No 4/2, s. 1-234.
   
 • Antonowicz P., Banasik P., Chruściak M., Morawska S., Prusak B. (2018), Prawne i zarządcze uwarunkowania skutecznej restrukturyzacji jako instytucji zapobiegającej upadłości przedsiębiorstw – perspektywa krajowa i benchmarki międzynarodowe, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Vol. 16/2018, No 4/1, s. 5-21.
   
 • Antonowicz P., Galiński P., Pisarewicz P., (2018), red. naukowa, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Vol. 16/2018, No 4/1, s. 1-244.
   
 • Malinowska E., Szymańska-Brałkowska M., Zawojek M., Wpływ stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na poziom satysfakcji klienta, w: Skrzypek E. (red.), Zarządzanie organizacją w warunkach różnorodności: monografia, 2018.
   
 • Malinowska E., Szymańska-Brałkowska M., Marnotrawstwo żywności w zakładach żywienia zbiorowego, w: Marketing i Rynek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, vol. 25, nr 9, 2018, ss. 594-607.
   
 • Malinowska E., Kurkowska A.: Norma ISO 37120 narzędziem pomiaru idei zrównoważonego rozwoju miast, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, nr 118, 2018, ss. 363-382.
   
 • Szymańska-Brałkowska M., Malinowska E., Improving company’s environmental performance through Green Lean approach, w: Ekonomia i Prawo, vol. 17, nr 4, 2018, ss. 433-442, DOI:10.12775/EiP.2018.031.
   
 • Szymańska-Brałkowska M., Malinowska E., Zielone marnotrawstwo w podejściu Green Lean na wybranych przykładach, w: Marketing i Rynek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, vol. 25, nr 11, 2018, s. 472-481.
   
 • Wiśniewska M., Malinowska E., Piekarska K., Kultura bezpieczeństwa żywności w teorii i praktyce, w: Problemy Jakości, Wydawnictwo SIGMA - N O T Sp. z o.o., vol. 50, nr 11, 2018, s. 7-15, DOI:10.15199/48.2018.11.1.
   
 • Chmielewski M., Płoska R., Próchniak J, Stakeholder map in the cultural project management proces on the example of St. Dominic’s FairEuropean Journal of Service Management, vol. 28, 2018.
   
 • Płoska R., Ekologiczne i społeczne skutki planowego postarzania produktówZarządzanie i Finanse, vol. 16, nr 3/3, Sopot 2018.
   
 • Płoska R., Testowanie na zwierzętach jako etyczny problem procesów innowacyjnych w branży kosmetycznejZarządzanie i Finanse, vol. 16, nr 4/2, Sopot 2018.
   
 • Chmielewski M., Płoska R., Przydatność narzędzi z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w procesach restrukturyzacyjnych, ZN Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, Politechnika Śląska nr 132, 2018.

 


Publikacje pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw - 2017


 • Antonowicz P., Kędzierka E., Pusiewicz M., Model PEST uwarunkowań rozwoju rynku gazu w Polsce – benchmarking międzynarodowy, [w:] P. Antonowicz P., P. Pisarewicz, P. Nogal-Meger (red.), „Zarządzanie wartością w warunkach zmiany”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, s. 215-228.
   
 • Malinowska E., Postrzeganie znaczenia kryteriów systemu bezpieczeństwa żywności przez pracowników placówek gastronomicznych, w: Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej, 2017, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 417-430.
   
 • Malinowska E., Sikora W., Wykorzystanie metod i narzędzi Lean Management w praktyce, w: Skrzypek E., Piasecka A., Sagan S. (red.) Nowa jakość a zadowolenie interesariuszy:monografia, 2017, s. 77-89.
   
 • Malinowska E., Szymańska-Brałkowska M.: Świadomość konsumenta w aspekcie bezpieczeństwa żywności, w: Marketing i Rynek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, vol. 24, nr 7, 2017, s. 451-467
   
 • Malinowska E., Kurkowska A.: Zastosowanie narzędzi Lean w administracji, w: Studia Informatica Pomerania, Uniwersytet Szczeciński, nr 1 (43), 2017, ss. 71-81, DOI:10.18276/si.2017.43-07.
   
 • Szymańska-Brałkowska M., Malinowska E.: The improvement of the company's environmental performance through the application of Green Lean/Lean and Green approach, Institute of Economic Research Working Papers, no. 127, 8 s., 2017, Institute of Economic Research , Polskie Towarzystwo Ekonomiczne , 9th International conference on apllied economics contemporary issues in economy 2017,raport naukowo-badawczy.
   
 • Płoska R., Próchniak J., Społeczna odpowiedzialność biznesu w spółkach Skarbu Państwa nadzorowanych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marketing i Rynek, vol. XXIV, nr 11, 2017.
   
 • Płoska R., Próchniak J., Definiowanie obszarów odpowiedzialności portów morskich, Zarządzanie i Finanse, vol. 15, nr 2/2, Sopot 2017.

Publikacje pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw - 2016


 • Antonowicz P., Skrzyniarz P., Stawicka T., Stolarz A. (2016), Komplementarność perspektyw Balanced Scorecard oraz zarządzania procesowego w operacjonalizacji strategii w organizacji wielooddziałowej na przykładzie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., [w:] Zwiech Patrycja (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, Zapol, Szczecin, s. 127-140.
   
 • Antonowicz P., Skrzyniarz P.(2016), Budowa systemu informacji zarządczej versus bariery w identyfikacji wskaźników efektywności procesów (KPI), Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, Vol. 14, No. 4/2016, s. 303-313.
   
 • Antonowicz P., Skrzyniarz P., Stolarz A. (2016), Operacjonalizacja strategii organizacji przy wykorzystaniu Zrównoważonej Karty Wyników na przykładzie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, Vol. 14, No. 3/1/2016, s. 209-222.
   
 • Malinowska E., Szymańska-Brałkowska M., Determinanty oceny jakości kształcenia, w: Skrzypek E. (red.), Związki pomiędzy jakością i logistyką w społeczeństwie sieciowym 2016, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 177-188.
   
 • Malinowska E.: Wykorzystanie metody CSI do określenia poziomu jakości na przykładzie usług gastronomicznych, w: Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E. (red.), Praktyczne aspekty zarządzania procesami w sektorze publicznym i prywatnym, Zarządzanie Procesami w Teorii i Praktyce, nr 3, 2016, Volumina.pl Krzanowski D., s. 127-137.
   
 • Malinowska E., Jakość usług edukacyjnych uczelni wyższych w świetle badań własnych, w: Zarządzanie i Finanse, Uniwersytet Gdański, vol. 14, nr 2/2, 2016, s. 205-217.
   
 • Malinowska E., Domżalska K., Metoda luk w ocenie poziomu jakości usług kosmetycznych, w: Przedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce - Teoria i Praktyka , Politechnika Gdańska, nr 2 (17), 2016, s.. 65-81, DOI:10.19253/reme.2016.02.005.
   
 • Malinowska E., Wiśniewska M., Obrona żywności w obszarze szkolnego żywienia zbiorowego. Diagnoza i kierunki doskonalenia, w: Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 93, 2016, ss. 167-173.
   
 • Malinowska E., Percepcja jakości i bezpieczeństwa żywnościowego w opinii klienta wewnętrznego sektora usług gastronomicznych, w: Marketing i Rynek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, vol. 23, nr 7, 2016, ss. 521-538.
   
 • Wiśniewska M.Z., Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 1-356.
   
 • Wiśniewska M.Z., Jakość usług medycznych. Instrumenty i modele, CeDeWu, Warszawa 2016, s. 1-300.
   
 • Wiśniewska M.Z., Test personifikacji opakowania i jego zastosowanie, „Problemy Jakości” 2016, nr 3, s. 9-18.
   
 • Wiśniewska M.Z.,. Šavri?a B., Łotewski system kształtowania jakości życia i tożsamości kulinarnej, „Problemy Jakości” 2016 (por. Zał. 5);
   
 • Wiśniewska M.Z.,Szupieńko M., Innowacyjność Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni i jego lokatorów, „Problemy Jakości” 2016, nr 1, s. 2-9.
   
 • Wiśniewska M.Z., P. Grudowski, J. Pluřa, J. Nenadal, Kierunki działań projakościowych w obszarze szkolnictwa wyższego. Wybrane przykłady krajowe i zagraniczne , [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2016, s. 932-945;
   
 • Wiśniewska M., Grudowski P. (red.), Jakość i jej zastosowania. Quality and its applications, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2016;
   
 • Płoska R., Przemysł odzieżowy wobec problemu pracy dzieci, Zarządzanie i Finanse, vol. 14, nr 3/2, Sopot 2016.
   
 • Płoska R., Greenwashing na rynku urządzeń domowych, Zarządzanie i Finanse, vol. 14, nr 4, Sopot 2016.

Publikacje pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw - 2015


 • Antonowicz P., (2015), Odchylenie względne kosztów całkowitych w ocenie zagrożenia upadłością przedsiębiorstw, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, Vol. 13, No. 3/2/2015, s. 117-131.
   
 • Malinowska E., Wykorzystanie metody Servqual do badania jakości usług edukacyjnych na przykładzie szkoły ponadgimnazjalnej, w: Dziadkowiec J., Sikora T. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością usług, 2015, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 69-82.
   
 • Malinowska E., Szymańska-Brałkowska M., Lean in the opinion of the employees of production company, w: Zarządzanie i Finanse, Uniwersytet Gdański, vol. 13, nr 2, 2015, s. 73-82.
   
 • Malinowska E., The evaluation of the quality of educational services - an example of a Leonardo-Vetpro task, w: Zarządzanie i Finanse, Uniwersytet Gdański, vol. 13, nr 2, 2015, s. 63-72.
   
 • Wiśniewska M., Grudowski P., High-quality academic teachers in business school. The case of The University of Gdańsk, Poland, „Total Quality Management&Business Excellence” 2015;  online version: http://dx.doi.org/10.1080/14783363.2015.1064766;
   
 • Wiśniewska M., HACCP-based food defense systems, „Zarządzanie i Finanse” 2015, nr 2, 105-119;
   
 • Wiśniewska M., System jakości kształcenia wydziału Y w szkole wyższej X z perspektywy kryteriów modelu CAF, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” 2015, nr 39, s. 447-460;
   
 • Wiśniewska M., Tarczyńska S.A., Papiashvili,T., The quality of the entrepreneurial attitudes among the students of the Faculty of Management at the University of Gdańsk. The pilot study, “Zarządzanie  i Finanse” 2015, Nr 2, s. 121-132.
   
 • Grudowski P., Wiśniewska M., Six Sigma w małych i średnich przedsiębiorstwach. Puste hasło czy konieczność? „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of Wrocław University of Economics” 2015, nr 376, s. 301-312;
   
 • Wiśniewska M., Grudowski P., Wybrane systemy służące bezpieczeństwu w łańcuchu dostaw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of Wrocław University of Economics” 2015, nr 376,  s. 405-415;
   
 • Wiśniewska M., Metody oceny ryzyka zagrożeniem terrorystycznym na etapie produkcji podstawowej, [w:] E. Skrzypek, Zarządzanie ryzykiem i zmianami w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 233-242.
   
 • Wiśniewska M.Z. (red.), Dobre praktyki kształcenia w świetle doświadczeń Uniwersytetu Gdańskiego. Analiza jakości kształcenia w ramach wdrożenia modelu zarządzania jakością,Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015;
   
 • Szymańska-Brałkowska M., Zieliński G., Green Lean in Services, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Vol.13, No. 2/2015, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.
   
 • Malinowska E., Szymańska-Brałkowska M., Lean in the opinion of the employees of production company, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Vol.13, No. 2/2015, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.

Publikacje pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw - 2014


 • Antonowicz P., (2014), The analysis of ranges of variability of selected ratios from a group of assets productivity ratios three years before the declaration of bankruptcy by companies in Poland, BEH – Business and Economic Horizons, Volume 10, Issue 3, pp. 202-213.
   
 • Antonowicz P., (2014), Innovative use of information from CRM systems to create strategic actions of companies on the market: a catalogue of good and bad business practices, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z Zakresu Zarządzania – Research Papers Collection. Works on Management, T. 25, nr 2/2014, s. 17-25.
   
 • Antonowicz P., (2014), The multi-dimensional structural analysis of bankruptcy of enterprises in Poland in 2013 – results of empirical studies, Journal of International Studies, Vol. 7, No 1, pp. 35-45.
   
 • Antonowicz P., (2014), Zastosowanie współczynnika lokalizacji LQ i krzywej koncentracji w badaniach nad przestrzennym zróżnicowaniem upadłości przedsiębiorstw w gospodarce, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Vol. 12/2014, No 3/1, s. 53-64.
   
 • Antonowicz A., Antonowicz P., (2014), Jakościowe metody ekonomicznej analizy otoczenia dalszego w projektach inwestycyjnych – ramowy układ sił i ocena atrakcyjności sektora, w opracowaniu zbiorowym pod red. Sadkowska J., Chmielewski M., „Zarządzanie projektami – wybrane aspekty”, Wyd. UG, Gdańsk 2014, s. 35-49 [ISBN: 978-83-7865-220-5].
   
 • Antonowicz A., Antonowicz P., (2014), Jakościowe metody ekonomicznej analizy otoczenia bliższego w projektach inwestycyjnych – ocena szans powodzenia projektu z mikroperspektywy, w opracowaniu zbiorowym pod red.Sadkowska J., Chmielewski M., „Zarządzanie projektami – wybrane aspekty”, Wyd. UG, Gdańsk 2014, s. 51-76 [ISBN: 978-83-7865-220-5].
   
 • Antonowicz P., (2014), The asset self-? nancing level and debt service coverage conducted by bankrupting companies within 1–3 years before their bankruptcy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 803, „Finanse , Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 66/2014, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 245–253.
   
 • Czerwińska M. (współautor), Jak zaprojektować i wdrożyć system monitoringu usług publicznych i jakości życia. Podręcznik wdrażania, Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, Gdańsk, 2014.
   
 • Malinowska E., Dunst M., Determinanty jakości usług hotelarskich w świetle metody Kano, w: Lis A. M., Zieliński G.(red.), Innowacyjne i jakościowe aspekty w zarządzaniu operacyjnym, 2014, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, s. 181-199.
   
 • Malinowska E., Determinanty jakości usług żywieniowych, w: Selected determinants of food products quality / Żuchowski J., Zieliński R. (red.), 2014, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo, s. 18-29.
   
 • Malinowska E., Formella P., Ocena jakości usług żywieniowych outsourcingowanych przez placówkę opieki zdrowotnej, w: Wiśniewska M., Zieliński G. (red.), Wielowymiarowe aspekty doskonalenia podmiotów leczniczych, 2014, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej , s. 85-95.
   
 • Malinowska E., Wiśniewska M., Grudowski P., Pomiar jakości usług edukacyjnych z wykorzystaniem metody Kano, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu, nr 354, 2014, ss. 235-247, DOI:10.15611/pn.2014.354.22.
   
 • Szymańska-Brałkowska M., Malinowska E., Organic food in the aspect of food safety in Poland and in the European Union, w: Economic and Environmental Studies, vol. 14, nr 3, 2014, ss. 313-327.
   
 • Wiśniewska M., Grudowski P., Zarządzanie jakością i innowacyjność w świetle doświadczeń organizacji Pomorza, Innobaltica, Gdańsk 2014, s. 1-154
   
 • Wiśniewska M., Chemiczny terroryzm żywnościowy i metoda ChemCARVER+Shock, „Przemysł Chemiczny”, 2014, 1, 5-9; IF (2014): 0,399; 5-letni IF: 0,332
   
 • Wiśniewska M., (artykuł w formie recenzji), A management system based on standardized requirements as a factor in the growth and development of small and medium enterprises, „Argumenta Oeconomica” 2014, nr 2, s. 183-187; IF (2014): 0,133; 5-letni IF: 0,115
   
 • Wiśniewska M., Zamojska A., Food safety culture assessment examplified by two companies, "Food. Science. Technology. Quality" 2015, nr 2, s.197-207; IF (2014): -; 5-letni IF: 0,295;
   
 • Wiśniewska M., Szczepańska K., Quality management frameworks implementation in Polish local governments, "Total Quality Management&Business Excellence" 2014, Vol. 25, Iss. 3-4, s. 352-366;IF (2014): 1,323, 5-letni IF: 1,482;
   
 • Czernyszewicz E., Wiśniewska M., Determinants of implementing systems of fruit quality in Poland,  "Food. Science. Technology. Quality" 2014, nr 3 (94), s. 190-205; IF (2014): -; 5-letni IF: 0,295;
   
 • Wiśniewska M., Innowacje marketingowe na przykładzie marki Absolut, "Marketing i Rynek" 2014, nr 4, 36-40;
   
 • Wiśniewska M., (Pozornie) dobrowolne schematy certyfikacji żywności, „Zarządzanie i Finanse” 2014, nr 1, s. 183-194;
   
 • Wiśniewska M., Grudowski P., Obrona żywności – konieczny element współczesnej strategii przedsiębiorstwa spożywczego, "Marketing i Rynek", 2014,  nr 5 (CD), s. 683-689;
   
 • Grudowski P., Wiśniewska M., Dylematy reorientacji projakościowej w regulacjach dotyczących polskiego szkolnictwa wyższego, „Marketing i Rynek”, 2014, nr 5(CD), s. 786-792;
   
 • Wiśniewska M., Czernyszewicz E., Polish Journal of Commodity Science", 2014, nr 1, s. 37-42;
   
 • Wiśniewska M., Szymańska-Brałkowska M., Zieliński G., Determinanty jakości usług edukacyjnych „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Research Papers of Wrocław University of Economics”
   
 • Wiśniewska M., Grudowski P., The High Quality Business School Academic Teacher of The 21st Century - Polish Students' Perspective,[w:] New Challenges of Economic and Business Development, Faculty of Management and Economics, University of Latvia, Riga 2014, s. 431- 438;
   
 • Grudowski P., Wiśniewska M., Assessment of Preparedness to Lean Six Sigma Projects in Small and Medium-Sized Enterprises, [w:] New Challenges of Economic and Business Development, Faculty of Management and Economics, University of Latvia, Riga 2014, s. 183-190;
   
 • Wiśniewska M., Konieczyńska E., Świadomość pielęgniarek i praktyki dotyczących zdarzeń niepożądanych w świetle badań na przykładzie szpitala IKS, [w:] Wiśniewska M., Zieliński G. (red.), Wielowymiarowe aspekty doskonalenia podmiotów leczniczych, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2014, s. 78-84;
   
 • Wiśniewska M., Grudowski P., Standards for Quality Assurance in the European Higher Education Area versus Common Assessment Framework in education. Conflict or harmony, [w:], Skrzypek E. (red.), Knowledge, innovation and quality as factors of the success in the new economy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 249-260;
   
 • Szymańska-Brałkowska M., Malinowska E., Organic food in the aspect of food safety in Poland and in the European Union, „Economic and Environmental Studies”, Vol.14, No.3 (31/2014), 313-327, Sept. 2014, ISSN paper version 1642-2597, ISSN electronic version 2081-8319.
   
 • Wiśniewska M., Szymańska-Brałkowska M., Zieliński G.,Determinanty jakości usług edukacyjnych, „Usługi 2014.Wybrane uwarunkowania rozwoju usług”, Pluta-Olearnik M., Wrona S. (red.), Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 354, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.
   
 • Zieliński G., Grudowski P., Szymańska-Brałkowska M., Oczekiwania interesariuszy usług edukacyjnych w ujęciu relacyjnym, Usługi 2014. Sektor usług – uwarunkowania i tendencje rozwoju, R. Kłeczek, A. Pukas (red.), Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 353, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014.

Publikacje pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw - 2013Publikacje pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw - 2012


 • Antonowicz P., (2012), Przedsiębiorstwa usługowe w dobie kryzysu gospodarczego – retrospektywna analiza upadłości przedsiębiorstw w sektorze usług w latach 2008-2010, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 229/2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 433-445.
   
 • Malinowska E., Determinanty jakości usług gastronomicznych w opinii klientów, w: Quality management of selected products and processes, 2012, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, s. 18-25.
   
 • Malinowska E., Wiśniewska M., Zastosowanie wybranych metod zarządzania jakością do oceny poziomu jakości usług gastronomicznych, w: Sikora T., Balon U. (red.), Determinanty zarządzania jakością życia: usługi i żywność, 2012, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, ss. 192-219.
   
 • Malinowska E., Bezpieczeństwo żywnościowe w kształceniu zawodowym, w: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, vol. 10, nr 3, cz. 2, 2012, s. 148-160.
   
 • Malinowska E., Zastosowanie metody 5S w nauce zawodu, w: Gdyński Kwartalnik Oświatowy, nr 1 (35), 2012, s. 77-82.
   
 • Wiśniewska M., Malinowska E., Kryzys i zaufanie w przemyśle spożywczym - wybrane refleksje, w: Quality management of selected products and processes, 2012, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, s. 94-99.
   
 • Wiśniewska M., Terroryzm żywnościowy i tarcza żywności, „Przemysł Spożywczy” 2012, nr 7,s. 41-43;
   
 • Wiśniewska M., Żywność, życie i turystyka w stylu „slow”,Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 3/2, s. 161-176;
   
 • Wiśniewska M., Obrona żywności i plan obrony żywności [w:] T. Sikora, U. Balon (red.), Determinanty zarządzania jakością życia. Usługi i żywność, Wyd. Naukowe PTTŻ, Kraków 2012, s. 503-526;
   
 • Malinowska M., Wiśniewska M., Zastosowanie wybranych metod zarządzania jakością do oceny poziomu jakości usług gastronomicznych [w:] T. Sikora, U. Balon (red.), Determinanty zarządzania jakością życia. Usługi i żywność, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2012, s.192-219;
   
 • Wiśniewska M., Malinowska E., Kryzys i zaufanie w przemyśle spożywczym – wybrane refleksje [w:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Zarządzanie jakością wybranych produktów i procesów, Wyd. Naukowe ITE – PIB, Radom 2012, s. 94-99;
   
 • Szymańska-Brałkowska M.,Janków M., Implementation of Green Lean, ,“International Journal of Arts and Sciences”, Vol. 5, Nr 1, 2012, ss. 155-162, ISSN: 1944-6934.
   
 • Zieliński G.,Szymańska-Brałkowska M., Obszary projakościowe i prośrodowiskowe podlegające doskonaleniu w usługach gastronomicznych, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Wiśniewska M. (red.), nr 3, rok 10, część 1, wrzesień 2012, ss. 305-317.
   
 • Szymańska-Brałkowska M., Konsument wobec zagrożeń bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, M. Wiśniewska (red.), nr 3, rok 10, część 2, wrzesień 2012, ss. 84-93, ISSN: 2084-5189.
   
 • Szymańska-Brałkowska M., Zieliński G., Czynniki wpływające na bezpieczeństwo zatrudnienia z perspektywy kobiet, , „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Antonowicz P., Pioch J. (red.), nr 4, rok 10, część 1, październik 2012,  ss. 69-80.
   
 • Szymańska-Brałkowska M., Zieliński G., Zielone linie jako doskonalenie jakości usług gastronomicznych z uwzględnieniem orientacji na klienta „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Wiśniewska M. (red.), nr 3, rok 10, część 3, 2012, ISSN: 2084-5189.

Publikacje pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw - 2011


 • Antonowicz P., (2011), Evaluation of creditworthiness and the threat of bankruptcy of Polish enterprises based on financial reporting, AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, Volume 1, Issue 2, 2011, Relevant results and theoretical developments of science and research in Central and Eastern Europe, s. 12-15.
   
 • Antonowicz P., (2011), Kształtowanie wartości brzegowych wskaźnika płynności finansowej I stopnia w przedsiębiorstwach w okresie trzech lat przed ogłoszeniem upadłości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 637, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 62, s. 255-263.
   
 • Antonowicz P., (2011), Długość cyklu inkasa należności i rotacji zapasów w przedsiębiorstwach na trzy lata przed sądowym ogłoszeniem upadłości, „Problemy Zarządzania”, Vol. 9, No 1 (31), s. 53-71.
   
 • Antonowicz P., (2011), Jednowymiarowe predyktory upadłości przedsiębiorstw – metodyka badań empirycznych, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 4/5, s. 277-291.
   
 • Antonowicz P., (2011), Geograficzna koncentracja upadłości przedsiębiorstw w podziale administracyjnym Polski w latach 2007-2010, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 686, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 47, s. 603-614.
   
 • Malinowska E., Szymańska-Brałkowska M., Zarządzanie środowiskowe jako droga do doskonalenia działalności proekologicznej na przykładzie wybranych przedsiębiorstw ze Szwecji, w: Wybrane aspekty doskonalenia procesów i zmian w zarządzaniu operacyjnym, 2011, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, s. 27-41.
   
 • Malinowska E., Szymańska-Brałkowska M., Zastosowanie analizy ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego, w: Wybrane aspekty doskonalenia procesów i zmian w zarządzaniu operacyjnym, 2011, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, s. 42-61.
   
 • Malinowska E., Zastosowanie wybranych metod i narzędzi w doskonaleniu jakości na tle studiów przypadków, w: Szymańska-Brałkowska M., Zieliński G. (red.), Wybrane aspekty doskonalenia organizacji, wyrobów i usług , 2011, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, s. 27-54.
   
 • Malinowska E., Koszty jakości, w: Gdyński Kwartalnik Oświatowy, nr 1 (31), 2011, s. 76-84.
   
 • Wiśniewska M., Malinowska E., Zarządzanie jakością żywności: systemy, koncepcje, instrumenty, 2011, Difin, s. 389.
   
 • Wiśniewska M., GlobalGAP. Podstawy, wymagania, wdrażanie i kontrola (z suplementem elektronicznym), ODDK, Gdańsk 2011, s. 1-128.
   
 • Wiśniewska M., Malinowska E., Zarządzanie jakością żywności. Systemy. Koncepcje. Instrumenty, Difin, Warszawa 2011, s. 1-390.
   
 • Wiśniewska M., Wybór projektów Six Sigma i uwarunkowania ich skutecznego wdrożenia,„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2011, nr 172, s. 313-323;
   
 • Wiśniewska M., Konieczyńska E., Metody oceny jakości usług medycznych [w:] Walkowiak R, Lewandowski R., Zarządzanie w ochronie zdrowia. Finanse i Zasoby Ludzkie, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Olsztyn 2011, s. 107-118;
   
 • Szymańska-Brałkowska S., Zieliński G., Czynniki satysfakcji młodych pracowników z zatrudnienia czasowego, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstw, Antonowicz A., Antonowicz P., Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 4/6 2011, Sopot 2011, ss. 377-387. ISSN 1732-1565.
   
 • Szymańska-Brałkowska M., Wykorzystanie metody Lean w doskonaleniu jakości usług medycznych, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą”, Nr 55, Bydgoszcz 2011, ss. 228-237. ISSN 1732-324X.
   
 • Szymańska-Brałkowska M., Zieliński G. (red.) Jakość i produktywność w doskonaleniu podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2011.
   
 • Szymańska-Brałkowska M., Zieliński G. (red.), Wybrane aspekty doskonalenia organizacji, wyrobów i usług, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2011.
   
 • Szymańska-Brałkowska M., Malinowska E., Zastosowanie analizy ryzyka w jednostkach samorządu terytorialnego , [w:] Wybrane aspekty doskonalenia procesów i zmian w zarządzaniu operacyjnym , Łopatowska J., Zieliński G. (red.), Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk  2011, ISBN 978-83-7348-396-5
   
 • Szymańska-Brałkowska M., Malinowska E., Zarządzanie środowiskowe jako droga do doskonalenia działalności proekologicznej na przykładzie wybranych przedsiębiorstw ze Szwecji, [w:] Wybrane aspekty doskonalenia procesów i zmian w zarządzaniu operacyjnym, Łopatowska J., Zieliński G. (red.), Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk  2011.
   
 • Szymańska-Brałkowska M., Zieliński G., Możliwości doskonalenia w zarządzaniu jakościowym i środowiskowym w podmiotach gospodarczych, [w:] Wybrane aspekty doskonalenia procesów i zmian w zarządzaniu operacyjnym, Łopatowska J., Zieliński G. (red.), Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk  2011, ISBN 978-83-7348-396-5.
   
 • Płoska R., Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej [w:] Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach, Rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne, ZN UE, nr 170, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2011.

Publikacje pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw - 2010


 • Antonowicz P., (2010), Intensyfikacja upadłości przedsiębiorstw w Polsce w I półroczu 2010 r. i prognoza na 2010 r., „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 4/2, s. 343-350.
   
 • Antonowicz P., (2010), Zastosowanie macierzy klasyfikacji przedsiębiorstw do oceny zdolności predykcyjnych 52 modeli Z-Score, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej „Zarządzanie i Marketing”, Zeszyt 17, nr 1, s. 19-28.
   
 • Antonowicz P., Czerwińska M., Kamrowska B., Wojtysiak M., (2010), „Gospodarka Powiatu Malborskiego Wczoraj. Wczoraj – Dziś – Jutro. Badanie zmian gospodarczych w Powiecie Malborskim”, Wydawnictwo Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, Malbork, s. 1-158.
   
 • Antonowicz P., Antonowicz A., Czerwińska M., Kamrowska B., Wojtysiak M.a, (2010), „Gospodarka Powiatu Malborskiego Dziś. Wczoraj – Dziś – Jutro. Badanie zmian gospodarczych w Powiecie Malborskim”, Wydawnictwo Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, Malbork, s. 1-79.
   
 • Antonowicz P., Antonowicz A., Czerwińska M., Kamrowska B., Wojtysiak M., (2010), „Gospodarka Powiatu Malborskiego Jutro. Wczoraj – Dziś – Jutro. Badanie zmian gospodarczych w Powiecie Malborskim”, Wydawnictwo Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, Malbork, s. 1-64.
   
 • Antonowicz P., Antonowicz A., Czerwińska M., Kamrowska B., Wojtysiak M., (2010), „Wnioski i rekomendacje, Wczoraj – Dziś – Jutro. Badanie zmian gospodarczych w Powiecie Malborskim”, Wydawnictwo Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku, Malbork, s. 1-67.
   
 • Czerwińska M. (współautor),Sytuacja kobiet na śląskim rynku pracy, Wojewódzki Urząd pracy w Katowicach, Katowice 2010.
   
 • Malinowska E., Wykorzystanie narzędzi doskonalenia jakości w działalności środowiskowej przedsiębiorstwa, w: Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym : teoria i praktyka, 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 978-83-7525-510-2, ss. 235-262.
   
 • Malinowska E., Szymańska-Brałkowska M., Bezpieczeństwo żywności w Polsce i UE, w: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2/1, 2010, s. 19-27.
   
 • Malinowska E., Lista kontrolna HACCP jako narzędzie do oceny stopnia wdrożenia systemu bezpieczeństwa żywnościowego, w: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2/2, 2010, s. 171-179.
   
 • Malinowska E., Ocena stanu sanitarno-higienicznego w placówkach żywienia zbiorowego typu zamkniętego województwa pomorskiego. Studium przypadku, w: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2/1, 2010, s. 235-247.
   
 • Malinowska E., Organizacja wewnętrznej kontroli systemu bezpieczeństwa żywnościowego na przykładzie placówek żywienia zbiorowego, w: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2/1, 2010, s. 115-125.
   
 • Malinowska E., Rozwój usług gastronomicznych a bezpieczeństwo żywnościowe, w: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/1, 2010, s. 401-414.
   
 •  Malinowska E., Using the concept of the weighted Ishikawa Diagram for defining the impact of catering enterprises on the environment, w: Equilibrium, nr 2 (5), 2010, s. 165-17.
   
 • Malinowska E., Wykorzystanie metody Servqual do badania poziomu jakości usług edukacyjnych, w: Gdyński Kwartalnik Oświatowy, nr 2 (28), 2010, ss. 53-61.
   
 • Taniewski M., Malinowska E., Smak w sztuce gastronomii, 2009, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 91.
   
 • Wiśniewska, Żywność koszerna. Cz. 2., „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” 2010, nr 5, s. 32-34;
   
 • Wiśniewska M., Globalny system certyfikacji żywności FSSC 22000, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2010, nr 2/2, s. 17-22;
   
 • Wiśniewska M., Zielony marketing w przedsiębiorstwach spożywczych, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2010, nr 2/2, s.77-86.
   
 • Wiśniewska M., O żywności w inny sposób, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2010, 2/2,s. 225-234;
   
 • Wiśniewska M., Jakość usługi bankowej i jej wymiary, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2010, nr 4/2, s. 95-104;
   
 • Wiśniewska M., Wykorzystanie metody CARVPER+Shock do wstępnej oceny ryzyka powodziowego, „Współczesne Zarządzanie” 2010, nr 3, 62-71 ( + wersja anglojęzyczna)
   
 • Wiśniewska M., Rozpoznanie i zaspokojenie wymagań klienta z wykorzystaniem modelu KANO, „Problemy Jakości” 2010, nr 4, s. 6-10;
   
 • Wiśniewska M., GlobalGAP – standard jakości i bezpieczeństwa dla producentów żywności, „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” 2010, nr 54(9), s. 3-4.
   
 • Wiśniewska M., Malinowska E., Szymańska-Brałkowska M. (red. numeru), Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, Nr 2/1;
   
 • Wiśniewska M., Malinowska E., Szymańska-Brałkowska M. (red. numeru), Doskonalenie produktu i przedsiębiorstwa na tle problemów towaroznawczych, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2010, Nr 2/2;
   
 • Szymańska-Brałkowska M., Wybrane japońskie techniki doskonalenia jakości w proekologicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Doskonalenie produktu i przedsiębiorstwa na tle problemów towaroznawczych, M. Wiśniewska, E. Malinowska, M. Szymańska-Brałkowska (red.), Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 2/2 2010, Sopot 2010, ss. 131-140. ISSN 1732-1565.
   
 • Szymańska-Brałkowska M., Malinowska E. Bezpieczeństwo żywności w Polsce i UE, [w:] Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym, Wiśniewska M., Malinowska E., Szymańska-Brałkowska M.(red.), Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 2/1 2010, Sopot 2010, ss. 19-27. ISSN 1732-1565.
   
 • Szymańska-Brałkowska M., Zieliński G., Kryteria wyboru dostawców w doskonaleniu jakości relacji na przykładzie branży spożywczej województwa pomorskiego, , [w:] Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym, M. Wiśniewska, E. Malinowska, M. Szymańska-Brałkowska (red.), Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 2/1 2010, Sopot 2010, ss. 139-146. ISSN 1732-1565.
   
 • Szymańska-Brałkowska M., Zieliński G., Identyfikacja oczekiwań pracowników jako element zarządzania jakością w zwiększaniu konkurencyjności podmiotów gospodarczych, [w:] Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu, Pioch J., Sadkowska J. (red.), Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Nr 4/1 2010, Sopot 2010, ss. 63-72. ISSN 1732-1565.
   
 • Szymańska-Brałkowska M., Environmental Management In Germany, „Equilibrium”. Pismo poświęcone naukom ekonomicznym, nr 2(5) 2010, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, ss.153-164. ISSN 1689-765X.
   
 • Szymańska-Brałkowska M., Kaizen – metoda zwiększenia produktywności przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie jakością - Doskonalenie organizacji. Tom I, T. Sikora (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Jakością, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2010, ss. 603-613. ISBN 978-83-929209-4-6.
   
 • Szymańska-Brałkowska M., Zieliński G., Determinanty socjologiczne w ocenie jakości życia, [w:] Metodyczne aspekty modelowania i projektowania systemów gospodarczych. Jakość, ryzyko, aplikacje, Zawadzka L., Łopatowska J. (red.), Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk  2010, ss. 121-136.
   
 • Szymańska-Brałkowska M., Ekologiczny Lean jako metoda doskonalenia działalności środowiskowej przedsiębiorstwa, [w:] Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym – teoria i praktyka, Burchard-Dziubińska M., Rzeńca A.(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, ss. 291-315. ISBN 978-83-7525-510-2.

Publikacje pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw - 2009


 • Antonowicz P., (2009), Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w 2007 r. oraz w I połowie 2008 r., Wydawnictwo Assembly, Nowy Sącz, s. 1-93.
   
 • Antonowicz P., (2009), Analiza struktury upadłości przedsiębiorstw w Polsce w I połowie 2009 roku, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 3/2, s. 35-46.
   
 • Antonowicz P., (2009), Flota offshore – szansa polskiego przemysłu okrętowego?, „Pomorski Przegląd Gospodarczy”, nr 2(41), Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, s. 17-19.
   
 • Antonowicz P., Antonowicz A., (2009), Perspektywy rozwoju rynku floty offshore, gazowców LNG oraz sektora przebudowy i remontów statków w Polsce w dobie globalnego kryzysu i zmian koniunkturalnych, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 3/1, s. 337-349.
   
 • Czerwińska M. (współautor), W kierunku modelu współpracy podmiotów ekonomii społecznej i sektora finansowego, Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, Gdańsk, wrzesień 2009.
   
 • Czerwińska M. (współautor.), Formalne kształcenie dorosłych a potrzeby lokalnego rynku pracy – model dialogu, Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, Gdańsk, wrzesień 2009
   
 • Czerwińska M., Kamrowska B., Wojtysiak M., „Analiza sytuacji życiowej kobiet bezrobotnych w mieście Słupsk i powiecie słupskim", Sopot, grudzień 2009
   
 • Malinowska E., Ekologiczne uwarunkowania utrzymania systemu bezpieczeństwa żywności i żywienia w placówkach żywienia zbiorowego, w: Inżynieria jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym : praca zbiorowa, 2009, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, s. 210-215.
   
 • Malinowska E., Rola aspektów środowiskowych w procesie utrzymania systemu bezpieczeństwa i higieny żywienia, w: Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy: monografia naukowa, 2009, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 176-182.
   
 • Wiśniewska M., Malinowska E.: Zachowania konsumenckie a kryzys - wybrane zagadnienia, w: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 3/2, 2009, s. 437-445.
   
 • Wiśniewska M., Programy promocji żywności i jej jakości w Polsce (1), „Problemy Jakości” 2009, nr 5, 30-35.
   
 • Wiśniewska M., Programy promocji żywności i jej jakości w Polsce (2), „Problemy Jakości” 2009, nr 6, s. 27-31.
   
 • Wiśniewska M., Jakość w czasach kryzysu,„Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2009, nr 3 /2, s. 265-275;
   
 • Wiśniewska M., Żywność koszerna. Cz. 1., „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” 2009, nr 9, s. 11-12;
   
 • Wiśniewska M., System CARVER+Shock - systemowe narzędzie walki o bezpieczeństwo żywności w dobie zagrożenia bioterroryzmem, „Problemy Jakości” 2008, nr 6, s. 17-20;
   
 • Wiśniewska M., Integracja Metody Servqual i Modelu KANO na rzecz pomiaru jakości usługi edukacyjnej [w:] Grudowski P. (red.), Inżynieria jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009, s. 72-77;
   
 • Wiśniewska M., Gasiński T., Zrównoważona działalność i wzrost zaangażowania społecznego na przykładzie Banku HSBC [w:] Bąk M., Kulawczyk P. (red.) Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych, IBnDiPP w Warszawie, Warszawa 2009, s. 57-70;
   
 • Wiśniewska M., Juścikowski M., Ocena funkcjonowania procesu produkcyjnego w ujęciu normy ISO 9001:2000 w opinii jego uczestników. Studium przypadku [w:] Grudowski P. (red.), Inżynieria jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009, s. 295-300;
   
 • Wiśniewska M., Wołyniec S., Dobre praktyki poprawy jakości wsparcia informatycznego biura konstrukcyjnego dla aplikacji typu CAD/PLM, [w:] Grudowski P. (red.), Inżynieria jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009, s. 282-288;
   
 • Wiśniewska M., Szymańska-Brałkowska M., EQFD – Environmental Quality Function Deployment [w:] Grudowski P. (red.), Inżynieria jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009, s. 271-275.
   
 • Wiśniewska M., Stankiewicz J., Próba analizy kosztów jakości w projektowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych branży telekomunikacyjnej – faza projektowania i planowania, [w:] Grudowski P. (red.), Inżynieria jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009, s. 216-222.
   
 • Wiśniewska M., Nowoszyńska J., Pozanormatywne nagrody i wyróżnienia jakości w placówkach opieki zdrowotnej – wybrane przykłady, [w:] Grudowski P. (red.), Inżynieria jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009, s. 204-209.
 • Płoska R., Raport społeczny jako instrument budowania zaufania w relacjach z interesariuszami,  Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG, tom: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, vol. 7, nr 3/2, Sopot 2009.

Publikacje pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw - 2008


 • Antonowicz P., (2008), Zastosowanie narzędzi IT w podejmowaniu decyzji z zakresu wyboru optymalnej formy zatrudnienia, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 5(64), s. 83-95.
   
 • Antonowicz P., (2008), Wybrane aspekty modelowania drzewa decyzyjnego w zakresie wyboru form zatrudnienia, [w:] Antonowicz P., Antonowicz A., Kania S., Opieka R., Sala J., Szymańska A., „Symulator Korzyści Stosowania Elastycznych Form Zatrudnienia – podręcznik wdrażania”, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk, s. 61-94.
   
 • Antonowicz P., Antonowicz A., Opieka R., (2008), Modelowanie drzewa decyzyjnego przy wykorzystaniu Edytora DMML – interfejs Eksperta, [w:] Antonowicz P., Antonowicz A., Kania S., Opieka R., Sala J., Szymańska A., „Symulator Korzyści Stosowania Elastycznych Form Zatrudnienia – podręcznik wdrażania”, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk, s. 95-141.
   
 • Antonowicz P., Antonowicz A., (2008), Statystyczna analiza danych – aspekt analityka, [w:] Antonowicz P., Antonowicz A., Kania S., Opieka R., Sala J., Szymańska A., „Symulator Korzyści Stosowania Elastycznych Form Zatrudnienia – podręcznik wdrażania”, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk, s. 143-161.
   
 • Malinowska E., Sadkowska J., Skuteczność środowiskowa innowacji proekologicznych na przykładzie przemysłu piekarniczego, w: Przedsiębiorstwo i region współdziałanie i współpraca, 2008, Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Ekonomiki. Katedra Ekonomiki i Zarządzania, Wydawnictwo Papirus, s. 144-154.
   
 • Wiśniewska M., Innowacyjność i jakość uniwersytetu w społeczeństwie wiedzy [w:] Z. Kłos (red.) TQM stymulatorem innowacyjności, Politechnika Poznańska, Poznań 2008, s. 429-436;
   
 • Wiśniewska M., HACCP to za mało [w:] Wiśniewska M., Malinowska E. (red.), Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym. Kierunki rozwoju, FRUG, Sopot 2008, s. 301-307.
   
 • Wiśniewska M., CSR, czyli nowa jakość biznesu na przykładzie doświadczeń w Polsce, [w:] Bieliński J., Czerwińska M. (red.) Zarządzanie wartościąprzedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, FRUG, Sopot 2008, s. 528-539;
   
 • Wiśniewska M., Stankiewicz J., Innowacje technologiczne w średniej firmie jako źródło poprawy skuteczności przepływu informacji [w:] Z. Kłos (red.), TQM stymulatorem innowacyjności, Politechnika Poznańska, Poznań 2008, s. 437-444;
   
 • Wiśniewska M., Malinowska E., Produkty tradycyjne w województwie pomorskim na podstawie listy produktów tradycyjnych [w:] Wiśniewska M., Malinowska E. (red.), Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym. Kierunki rozwoju, FRUG, Sopot 2008, s. 71-76;
   
 • Wiśniewska M., Malinowska E., Brałkowska-Szymańska M. (red.), Jakość, żywność, ekologia, FRUG, Gdańsk 2008.

Publikacje pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw - 2007


 • Antonowicz P. (red.), (2007), Diagnozy, strategie i rozwiązania na rzecz wzrostu zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk, s. 1-136.
   
 • Czerwińska M. (współautor), Diagnozy, strategie rozwiązania na rzecz wzrostu zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego. Raport finalny z badań i analiz w ramach Partnerstwa Ponadnarodowego Skills of the Shipyard Employees –kwalifikacje pracowników przemysłu okrętowego , Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową , Gdańsk 2007
   
 • Wiśniewska M., Total Quality Education w szkolnictwie wyższym. Cz. 2. Próba definicji i model wdrażania. Problemy Jakości, 2007, Nr 9, s. 13-22
   
 • Wiśniewska M., Total Quality Education w szkolnictwie wyższym. Cz. 1. Uwarunkowania wdrażania. Problemy Jakości, 2007, Nr 8, s. 8-18
   
 • Wiśniewska M., E-learning jako składowa procesu dydaktycznego w szkole wyższej, [w:] Doroszewicz S. (red.), Jakość w dydaktyce i badaniach szkół wyższych, SGH, Warszawa 2007, s. 567-578;
   
 • Wiśniewska M., Total Quality Management i Knowledge Management – wzajemne relacje, [w:] Czerwińska M. (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Istota, pomiar i instrumenty wdrożenia; FRUG, Gdańsk 2007, s. 45-54;
   
 • Wiśniewska M., Malinowska E., Determinanty jakości i bezpieczeństwa żywności w placówkach żywienia zbiorowego, [w:] P. Inżynieria jakości. Teoria, praktyka, dydaktyka, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2007, s. 187-193;
   
 • Wiśniewska M., Richert M., Dynamika rozwoju i wdrażania systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym, [w:] P. Inżynieria jakości. Teoria, praktyka, dydaktyka, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007, s. 118-122.
   
 • Antonowicz A., Antonowicz P., Bieliński J., Płoska R., Valtanen J., Przemysł okrętowy w regionie Morza Bałtyckiego [w:] Diagnozy, strategie i rozwiązania na rzecz wzrostu zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2007.
   
 • Płoska R., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu strategicznym. Wybrane aspekty [w:] D. Kiełczewski, B. M. Dobrzańska (red.), Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w gospodarce, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2007.

Publikacje pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw - 2006


 • Wiśniewska M., House of Quality jako narzędzie planowania i rozwoju stanowiska pracy, „Problemy Jakości” 2006, Nr 6, s. 20-26
   
 • Wiśniewska M., Koncepcja Six sigma i korzyści z nią związane, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2006, nr 2, s. 231-237;
   
 • Wiśniewska M., EUREPGAP - standard jakości i bezpieczeństwa żywności na etapie produkcji pierwotnej. Droga do certyfikatu, „Problemy Jakości” 2006, nr 11, s. 19-23;
   
 • Wiśniewska M., EUREPGAP – standard jakości i bezpieczeństwa żywności na etapie produkcji pierwotnej. Dokumenty i wymagania, „Problemy Jakości”2006, nr 9, s. 13-16;
   
 • Wiśniewska M., Wdrożenie modelu doskonałości EFQM – drogą do zwiększenia satysfakcji klienta i poprawy wyników finansowych firm, [w:] T. Sikora (red.), Klient w organizacji zarządzanej przez jakość, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006, s. 389 – 396;
   
 • Płoska R., Proekologiczne działania przedsiębiorstwa jako podstawa budowania przewagi konkurencyjnej, [w:] L. Pawłowicz (red.), Strategia Lizbońska a Zarządzanie Wartością, CeDeWu, Warszawa 2006.