Strona główna » Katedra Strategicznego Rozwoju
Konferencje
XXI Konferencja Naukowa z cyklu "Zarządzanie Wartością" »

Szanowni Państwo, 

mamy przyjemność poinformować, iż w dniach 7-9.10.2023 odbędzie się XXI-ta edycja Konferencji z cyklu: „ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ”. Od ponad dwóch dekad nasza Konferencja organizowana jest przez Katedrę Strategicznego Rozwoju oraz Katedrę Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, a także Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Podobnie jak w latach ubiegłych lądowa część konferencji kontynuowana będzie podczas rejsu promem do Szwecji. 

Uczestnikami naszych debat naukowych są zawsze wybitni przedstawiciele świata nauki, przedsiębiorcy, a także osoby pełniące funkcje w jednostkach administracji centralnej i samorządowej. Tegoroczna Konferencja skupiona będzie wokół problematyki multiplikatywności, a zatem wielości kryzysów, jakich obecnie doświadczamy.  

Faza cyklu koniunkturalnego, w jakiej się obecnie znajdujemy jest nie tylko ważna z gospodarczej, regulacyjnej oraz społecznej strony, ale także otwiera horyzonty dla wielowymiarowej debaty naukowej. Dlatego też naszym uczestnikom proponujemy udział w Konferencji, sugerując wystąpienia i publikacje w następujących obszarach badawczych: 

1) zielona gospodarka i zrównoważony rozwój; 
2) odbudowa i kreacja zaufania w gospodarce i społeczeństwie; 
3) innowacyjna gospodarka i społeczeństwo oraz przedsiębiorstwo; a także 
4) innowacyjne metody badań naukowych i nowe kompetencje. 

Liczymy, że sprawdzona dotychczas formuła wyjątkowych debat naukowych, realizowanych podczas promowego rejsu do Szwecji, spotka się z Państwa zainteresowaniem i aprobatą. Zachęcamy już dziś do rejestracji i uczestnictwa w tym wyjątkowym projekcie. 
 

Z wyrazami szacunku 
W imieniu Rady Naukowej XXI Konferencji ZWP 2023 

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG 
dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG 
dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH 

XX JUBILEUSZOWA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ »


XX JUBILEUSZOWA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ


POST(?)PANDEMICZNA PERSPEKTYWA WARTOŚCI

Gdańsk – Sztokholm, 08-11.10.2022


Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi głosami osób zarejestrowanych na naszą Konferencję, które związane są z niepewną sytuacją geopolityczną, a także po konsultacjach z przewoźnikiem (Polferries), podjęta została przez Komitet Organizacyjny decyzja o przełożeniu naszej Konferencji na termin: 8-11 października 2022 r. 

Decyzja ta uwarunkowana jest trudnością w ocenie rozwoju sytuacji militarnej w Europie i warunków bezpieczeństwa żeglugi cywilnej, co wpływa na potencjalne obniżenie komfortu rejsu. Wierzymy, że zapewnienie bezpiecznej podróży morskiej jest absolutną podstawą i warunkiem sine qua non do naukowej wymiany poglądów oraz niezakłóconej dyskusji podczas paneli konferencyjnych. W związku ze zmianą daty wydarzenia, wydłużeniu ulegają odpowiednio terminy związane ze złożeniem publikacji konferencyjnej. Zaktualizowane kalendarium w najbliższym czasie ukaże się na stronie internetowej wydarzenia. Pragniemy również w tym miejscu dodać, że wszystkie składane artykuły będą przez nas na bieżąco przekazywane do recenzji i dalszego procesu wydawniczego. 

Jednocześnie będziemy wdzięczni oraz apelujemy do Państwa o dalsze propagowanie informacji na temat Konferencji - rejestracja jest w dalszym ciągu otwarta.

Jako organizatorzy wyrażamy największą nadzieję, że decyzja ta, jak i nowy termin konferencji spotka się z Państwa zrozumieniem i aprobatą. Liczymy, że zgromadzimy się wszyscy niezawodnie na pokładzie statku do Szwecji tuż po przerwie wakacyjnej w dogodniejszych warunkach i w czasie ustabilizowanej sytuacji politycznej.

Komitet Organizacyjny

 


Szanowni Państwo,

z uwagi na przypadającą w 2022 roku XX – Jubileuszową Konferencję Naukową z cyklu Zarządzanie Wartością, w imieniu organizatorów: Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw, a także Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Przez ostatnie dwie dekady przedstawiciele świata nauki, a także praktyki gospodarczej, spotykali się, by wymieniać doświadczenia, wyniki badań i refleksje na temat niezwykle złożonego i wielowymiarowego problemu zarządzania wartością, czego efektem były coroczne publikacje naukowe.

Tematyka najbliższej Konferencji obejmować będzie zarówno kontynuację i rozwinięcie wielu zagadnień związanych z szeroko rozumianym zarządzaniem wartością, które pojawiły się w poprzednich latach, jak i nowe wątki. W tym również obejmujące nową, postCOVID-ową (?) rzeczywistość. Nie chcemy wyłącznie diagnozować, ale przede wszystkim rozważać na temat przyszłości. Wydarzenia ostatnich miesięcy pokazują, że nie można pomijać wpływu zjawisk kryzysowych, choćby takich jak kryzys gospodarczy, polityczny czy klimatyczny, na tworzenie i destrukcję wartości.

Konferencja, jak co roku będzie miała miejsce podczas rejsu promem do Szwecji. Stąd liczba miejsc jest ograniczona. Mamy nadzieję, że nasza propozycja zostanie przez Państwa przyjęta z życzliwością i spotkamy się podczas naukowej debaty w II połowie 2022 roku.
Do zobaczenia!

 

W imieniu Rady Naukowej i Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG     |     dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG     |     dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH

Szczegółowe informacje:
http://wzr.ug.edu.pl/zarzadzanie-wartoscia/

Dofinansowano z programu "Doskonała Nauka" Ministra Edukacji i Nauki 

II OGÓLNOPOLSKI KONGRES RESTRUKTURYZACYJNY I UPADŁOŚCIOWY »

 

 

II OGÓLNOPOLSKI KONGRES RESTRUKTURYZACYJNY I UPADŁOŚCIOWY
Konferencja Naukowa UG, UW, PG i SGH – Sopot, 29/30 maja 2020


Komunikat do uczestników Kongresu Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego

(edycja maj 2020)


Szanowni Państwo,

W związku z trudnym do jednoznacznego przewidzenia rozwojem sytuacji epidemicznej w Polsce, w imieniu Rady Naukowej oraz Komitetu Organizacyjnego II Kongresu Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego, chcielibyśmy poinformować Państwa już dzisiaj o podjętych ustaleniach przez ścisłe grono współorganizatorów Kongresu, w składzie: dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG; dr hab. Sylwia Morawska, prof. SGH; dr hab. Jacek Pasieczny, prof. UW; dr hab. Błażej Prusak, prof. PG.

Uprzejmie informujemy, iż biorąc pod uwagę wartość dodaną Kongresu, jaką jest osobiste uczestnictwo i nieskrępowana wymiana poglądów oraz doświadczeń, mające na celu transfer wiedzy pomiędzy przedstawicielami nauki, wymiaru sprawiedliwości i praktyki gospodarczej, jesteśmy zmuszeni przełożyć datę tegorocznego Kongresu.

Dotychczasowa rekrutacja pokazała nam duże zainteresowanie Kongresem, dlatego też serdecznie zachęcamy i prosimy Państwa o niewycofywanie swoich zgłoszeń i jeżeli to tylko możliwe, zaplanowanie uczestnictwa w Kongresie w II połowie bieżącego roku. O nowej dacie tego wydarzenia poinformujemy Państwa tak szybko, jak tylko będzie to możliwe, oczywiście z co najmniej 2-miesięcznym wyprzedzeniem.

Licząc na zrozumienie sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, a także biorąc pod uwagę duży poziom niepewności, co do rozwoju pandemii, będziemy wdzięczni za przychylne odebranie niniejszego komunikatu.

Z wyrazami szacunku

W imieniu Rady Naukowej i Komitetu Organizacyjnego KR-2020
dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
dr hab. Sylwia Morawska, prof. SGH
dr hab. Jacek Pasieczny, prof. UW
dr hab. Błażej Prusak, prof. PGSzanowni Państwo,

serdecznie zachęcamy do udziału w II Kongresie Restrukturyzacyjnym i Upadłościowym, który odbędzie się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego – 29/30 maja 2020 r. w Sopocie.

Ogólnopolski Kongres Restrukturyzacyjny i Upadłościowy to jedno z najważniejszych w Polsce wydarzeń o charakterze naukowym, które w przedmiotowym zakresie stanowi platformę wymiany doświadczeń wybitnych specjalistów: przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, polityków, przedstawicieli praktyki gospodarczej, a także ludzi świata nauki w obszarze tematyki upadłości
i restrukturyzacji.


W edycji tej chcielibyśmy również wykorzystać wyjątkowe położenie naszej Uczelni. Po zakończeniu części merytorycznej (debat plenarnych oraz panelowych) zapraszamy do uczestnictwa w uroczystej części Konferencji, którą organizujemy w pięciogwiazdkowym hotelu Haffner.


Nadesłane teksty, po recenzji, zostaną opublikowane jako rozdziały w monografii (Wydawnictwa Organizatorów Kongresu, znajdujące się na liście MNiSW, I poziom – 20 p.).  Ponadto, wybrane przez Radę Naukową Kongresu najlepsze artykuły, osadzone w tematyce finansów i sektora bankowego skierowane zostaną do czasopisma „Bezpieczny Bank”, wydawanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (czasopismo to znajduje się na liście MNiSW i jest indeksowane w bazach naukowych).


 

Komitet Organizacyjny II Kongresu Restrukturyzacyjnego: - EDYCJA 2020

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101

 kongres.restrukturyzacyjny@ug.edu.pl

->Więcej informacji<-

 

 

SZÓSTA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW - 2021 »


KOMUNIKAT - 2021


Szanowni Państwo, 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego KMN informuję, iż w 2021 roku Konferencja nie odbędzie się.
Pragnę jednocześnie podkreślić, iż gdy tylko będzie to możliwe (biorąc pod uwagę COVID-19), to dla uczestników VI edycji (2020) zorganizujemy seminarium naukowe w Sopocie (zgodnie z wcześniej złożoną deklaracją). Dziękujemy za zrozumienie i liczymy na Państwa obecność.

O wydaniu monografii naukowych z VI edycji będziemy Państwa informowali drogą elektroniczną.
Książki przeszły bardzo drobiazgowy proces redakcyjny i spodziewamy się w najbliższym czasie otrzymania przesyłki z Wydawnictwa.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego KMN
Dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

 


SZÓSTA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW


Komunikat do uczestników Konferencji Młodych Naukowców (edycja maj 2020)
w związku z COVID-19

Szanowni Państwo,

W związku z trudnym do jednoznacznego przewidzenia rozwojem sytuacji epidemicznej w Polsce, w imieniu Rady Naukowej oraz Komitetu Organizacyjnego VI Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców pragnę przekazać Państwu następujące informacje organizacyjne:

 • zaplanowana w terminie 22-23 maja 2020 r. Konferencja ODBĘDZIE SIĘ w formule zdalnego dostępu, przy wykorzystaniu narzędzia MS Teams (środowisko Office 365, Microsoft) - chyba, że do tego czasu okaże się, iż możemy przywrócić pierwotną formułę bezpośredniego uczestnictwa;
 • proszę o śledzenie najnowszych informacji na temat Konferencji na stronie: http://wzr.pl/konferencja_mlodych_naukowcow/ 
 • o organizacji zdalnego dostępu do obrad zostaniecie Państwo poinformowani w odrębnej korespondencji. Na tym etapie chcemy tylko podkreślić, iż wykorzystywane przez nas w Uniwersytecie Gdańskim w procesie dydaktycznym środowisko MS Teams sprawdza się w kontakcie zdalnym z wieloma użytkownikami jednocześnie. Warto podkreślić, iż nie wymaga ono instalowania żadnego oprogramowania (można otworzyć kanał poprzez wskazany przez organizatorów link, uruchamiający konferencję w przeglądarce internetowej). Tym samym zdalny przebieg Konferencji będzie możliwy dla wszystkich uczestników (na dziś jest to blisko 100 osób, reprezentujących najważniejsze uczelnie wyższe w Polsce);
 • przygotowując się do zdalnego udziału w Konferencji uprzejmie proszę o wcześniejsze sprawdzenie czy komputery, na których Państwo pracujecie, są wyposażone w kamery i dobrze działające mikrofony, a także czy na czas obrad będziecie Państwo mogli połączyć się z Internetem o możliwie szybkiej transmisji danych - warto zadbać o te kwestie z odpowiednim wyprzedzeniem;
 • pragnę jednocześnie podkreślić, iż wszystkie nadsyłane artykuły są na bieżąco kierowane do recenzji zewnętrznych. Po ich otrzymaniu prześlemy Państwu uwagi od recenzentów, które w wyznaczonym terminie będziemy prosili uwzględnić w ostatecznej wersji artykułu. Tym samym proces wydawniczy, bez względu na sytuację epidemiczną - jest realizowany zgodnie z harmonogramem.
 • planowane monografie naukowe będą wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, a także przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (oba wydawnictwa znajdują się na I poziomie listy MNiSW), w zakładanym pierwotnie, przez Zespół Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania UG, terminie.

Liczę na zrozumienie z Państwa strony konieczności organizacji Konferencji w trybie zdalnym. Jestem przekonany, że nie wpłynie to w żadnym stopniu na jakość i poziom merytoryczny obrad. Jednocześnie chciałbym podkreślić, iż planujemy w zespole organizatorów zaproszenie wszystkich uczestników do przybycia do Gdańska w terminie późniejszym, na planowane seminarium naukowe - dedykowane uczestnikom KMN-2020. O tym wydarzeniu zostaniecie Państwo jednak poinformowani w odrębnej korespondencji, w terminie późniejszym. 

Życzę Państwu - pomimo wszystkiego, dobrego wykorzystania czasu, jaki możemy przeznaczyć m.in. na rozwój własny i awansowanie badań naukowych.

Z wyrazami szacunku

W imieniu Rady Naukowej i Komitetu Organizacyjnego KMN

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański


Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców, która odbędzie się w dniach 22-23 maja 2020 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Cykl naszych dotychczasowych spotkań naukowych realizowany był pod tytułem: „WSPÓŁCZESNE DYLEMATY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW – TEORIA I PRAKTYKA”. Tym razem motywem przewodnim będzie problematyka: "Wyzwania dla  ekonomii, zarządzania i jakości w dobie cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa".

Najlepszą rekomendacją uczestnictwa jest frekwencja, jaką odnotowaliśmy w ubiegłych edycjach:

 1. 2019 rok - V Konferencja KEP, w wyniku której wydanych zostało nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego pięć monografii naukowych oraz jeden tom czasopisma „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, zawierające łącznie 77 artykułów.
 2. 2013 rok - IV Konferencja KEP, w wyniku której wydane zostały nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego cztery tomy czasopisma „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, a także recenzowana monografia naukowa, zawierające łącznie 179 artykułów.
 3. 2012 rok - III Konferencja KEP, w wyniku której wydane zostały nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego trzy tomy czasopisma „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, a także recenzowana monografia naukowa, zawierające łącznie 170 artykułów.
 4. 2011 rok - II Konferencja KEP, w wyniku której wydane zostały nakładem Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego trzy recenzowane monografie naukowe, do których zakwalifikowane zostały 84 artykuły.
 5. 2010 rok - I Konferencja KEP, w wyniku której wydane zostały nakładem Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego dwa tomy recenzowanych monografii naukowych, zawierających łącznie 81 artykułów.

Konferencja poświęcona będzie współczesnym problemom funkcjonowania oraz rozwoju przedsiębiorstw. W dynamicznym środowisku biznesowym konieczne staje się stosowanie skutecznych narzędzi, metod oraz technik zarządzania, zapewniających przewagę konkurencyjną i długookresowe budowanie wartości firmy na rynku. Interdyscyplinarność wiedzy, jaka wykorzystywana jest w zarządzaniu przedsiębiorstwem determinuje konieczność ciągłego poszukiwania rozwiązań, które sprawdziły się w wybranych organizacjach, sektorach, czy szerzej – gospodarkach. W świecie tak złożonych interakcji wymiana doświadczeń staje się katalizatorem nowych, często innowacyjnych rozwiązań. Dlatego też mam nadzieję, iż Konferencja ta będzie platformą wymiany poglądów i doświadczeń reprezentantów różnych jednostek naukowo-badawczych w Polsce oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej. Jako jedna z nielicznych organizowanych w Polsce Konferencji jest ona skierowana przede wszystkich do młodych badaczy i naukowców, których wyniki prac po recenzji naukowej zostaną opublikowane w wydawnictwie konferencyjnym.

Serdecznie zapraszam!

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw.

Przewodniczący Rady Naukowej KMN 2019
Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych WZR UG


 

-> Więcej informacji <-

XIX Konferencja Zarządzanie Wartością 23-25.09.2019 »Gdańsk – Sztokholm – Gdańsk, 23 / 25 września 2019


Zapraszamy Państwa do udziału w XIX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie wartością” organizowanej przez Katedry: Ekonomiki Przedsiębiorstw, a także Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego, przy współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, która odbędzie się podczas rejsu nowym promem NovaStar do Szwecji w terminie 23 - 25 września 2019 roku.

Podczas tegorocznej konferencji chcielibyśmy zaproponować interdyscyplinarną debatę na temat czynników determinujących wzrost lub spadek wartości organizacji. Wobec nieustających zmian otoczenia zewnętrznego, a także konieczności dokonywania ciągłych zmian po stronie organizacji powstają nowe paradygmaty i podejścia do zarządzania. Konieczna jest zatem systematyczna wymiana poglądów oraz dyskusja naukowa, dotycząca wpływu tych procesów na wartość przedsiębiorstwa.

Nasze dotychczasowe konferencje skupiały szerokie grono naukowców z niemal wszystkich ośrodków naukowych w Polsce i na trwałe wpisały się w historię i ewolucję tego ważnego nurtu badawczego. Efektem wieloletnich i szerokich dyskusji naukowych jest rozszerzona od 2019 r. Rada Programowa konferencji, której celem jest zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego debaty.

 

Zachęcamy Państwa ponownie do prezentacji wyników badań naukowych oraz biznesowych doświadczeń,  odnoszących się do proponowanych przez nas zagadnień problemowych.

W imieniu Organizatorów
dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UGV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców - UG 14-15 czerwca 2018 »

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców, która odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2019 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

STRONA INTERNETOWA KONFERENCJI: http://wzr.pl/konferencja_mlodych_naukowcow/

Cykl naszych dotychczasowych spotkań naukowych realizowany był pod tytułem: „WSPÓŁCZESNE DYLEMATY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW – TEORIA I PRAKTYKA”. Tym razem motywem przewodnim będzie problematyka: "Przedsiębiorstwo w obliczu nowych trendów społeczno-ekonomicznych".

Konferencja poświęcona będzie współczesnym problemom funkcjonowania oraz rozwoju przedsiębiorstw. W dynamicznym środowisku biznesowym konieczne staje się stosowanie skutecznych narzędzi, metod oraz technik zarządzania, zapewniających przewagę konkurencyjną i długookresowe budowanie wartości firmy na rynku. Interdyscyplinarność wiedzy, jaka wykorzystywana jest w zarządzaniu przedsiębiorstwem determinuje konieczność ciągłego poszukiwania rozwiązań, które sprawdziły się w wybranych organizacjach, sektorach, czy szerzej – gospodarkach. W świecie tak złożonych interakcji wymiana doświadczeń staje się katalizatorem nowych, często innowacyjnych rozwiązań. Dlatego też mam nadzieję, iż Konferencja ta będzie platformą wymiany poglądów i doświadczeń reprezentantów różnych jednostek naukowo-badawczych w Polsce oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej. Jako jedna z nielicznych organizowanych w Polsce Konferencji jest ona skierowana przede wszystkich do młodych badaczy i naukowców, których wyniki prac po recenzji naukowej zostaną opublikowane w wydawnictwie konferencyjnym.

Serdecznie zapraszam!

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw.

Przewodniczący Rady Naukowej KMN 2019
Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych WZR UG

XVIII Konferencja „ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ” UG i SGH (Gdańsk - Sztokholm: 6-9.10.2018) »

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie wartością” organizowanej przez Katedry: Ekonomiki Przedsiębiorstw oraz Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego, przy współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej.

Konferencja odbędzie się podczas rejsu promem do Szwecji w terminie 6-9 października 2018 roku. W ramach konferencji zachęcamy Państwa również do publikowania artykułów w czasopiśmie Uniwersytetu Gdańskiego – Zarządzanie i Finanse (10 p. wg MNiSW).

Szczegóły organizacyjne dotyczące konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej - http://konferencja.wzr.pl/


KALENDARIUM:

 1. Rejestracja udziału za pomocą formularza elektronicznego (dostępny na stronie Konferencji w zakładce „zgłoszenie”) – do 31 maja 2018 r.
 2. Przesłanie pełnych tekstów artykułów drogą elektroniczną na adres: zwp@ug.edu.pl . Tekst należy sformatować zgodnie z wytycznymi wydawnictwa – szablon dostępny na stronie konferencji – do 30 czerwca 2018 r.
 3. Dokonanie opłaty konferencyjnej – do 31 maja 2018 r.
 4. Konferencja – 6-9 października 2018 r. 

Uprzejmie informujemy, że wersja elektroniczna ubiegłorocznej publikacji znajduje się na następujących stronach:


Uczestnicy wygłaszający referaty otrzymają Certyfikaty uczestnictwa.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego raz jeszcze serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń. 

Komitet Organizacyjny

Prof. dr hab. Jerzy Bieliński

Konferencja Międzynarodowa - Kongres Restrukturyzacyjny »

Szanowni Państwo,

w ramach współorganizacji części naukowej Europejskiego Kongresu Finansowego Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, wraz z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, organizują Międzynarodową Konferencję Naukową: Kongres Restrukturyzacyjny.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Zarządzania UG, w trakcie sesji panelowych EKF w Hotelu Sheraton w Sopocie, a także na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Poza niezwykle szerokim spektrum podejmowanych tematów z zakresu ekonomicznych i prawnych aspektów restrukturyzacji przedsiębiorstw, w drugiej części Konferencji odbędą się warsztaty restrukturyzacyjne. Na Konferencję przyjął również zaproszenie prof. Levent Altinay, który wygłosi odczyt na temat publikowania w czasopismach naukowych z listy A.

W Kongresie Restrukturyzacyjnym swoje uczestnictwo potwierdzili m.in.: Dr Lukas  Fecker (VP International, TMA Global); Jukka Pekka Joensuu (President, EACTP); Dr Volker Beissenhirtz (Board Member, EACTP), Dorian Macovei (Managing Director, EMSA Capital), Maria Pukszto (Partner, Dentons) Ronald Given (Partner, Wolf Theiss) Jonathan Nighswander (Chatham Lane Capital).

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w tym wydarzeniu.

Wszelkie informacje na temat Kongresu restrukturyzacyjnego znajdują się na stronie internetowej: http://wzr.pl/kongres_restrukturyzacyjny/

 

Z wyrazami szacunku

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Kongres Restrukturyzacyjny

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

kongres_restrukturyzacyjny@ug.edu.pl

XVII konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie Wartrością »

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie wartością” organizowanej przez Katedry: Ekonomiki Przedsiębiorstw, Bankowości, a także Finansów i Ryzyka Finansowego Uniwersytetu Gdańskiego, przy współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, która odbędzie się podczas rejsu promem do Szwecji w terminie 7-10 października 2017 roku.

W imieniu organizatorów
Prof. dr hab. Jerzy Bieliński

Więcej na stronie  www konferencji:http://konferencja.wzr.pl/