Strona główna » Katedra Informatyki Ekonomicznej
Pracownicy Katedry
Pracownicy

dr Anna Lenart

Stanowisko:
Starszy wykładowca
C-29
(+48 58) 523 14 54

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.00-11.00
pok. C-29
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.00-11.00
pok. C-29
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.00-11.00
pok. C-29
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.00-11.00
pok. C-29

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Seminarium licencjackie
  • Technologia informacyjna
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Technologia informacyjna
  • Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • ERP w finansach
  • Seminarium magisterskie
  • System SAP ERP
  • Systemy informacyjne zarządzania
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • ERP w finansach
  • System SAP ERP
  • Systemy informacyjne zarządzania

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Proponowana tematyka prac licencjackich

 1. Aplikacje bazodanowe, internetowe i mobilne w biznesie (np. projektowanie, programowanie, testowanie, użytkowanie, administrowanie, dostęp w modelu usługowym)
 2. Sieci komputerowe w biznesie (np. projektowanie, administrowanie, bezpieczeństwo)
 3. Hybrydyzacja w biznesie
 4. Innowacyjność modeli biznesowych IT-enabled
 5. Internet rzeczy, Przemysł 4.0
 6. Modele akceptacji technologii IT w obszarze społeczeństwa informacyjnego na styku IT i zdrowia
 7. Trzecia platforma ICT – SMAC (Social, Mobile, Analytics, Cloud)
 8. Projekty wdrożeniowe i konstrukcyjne aplikacji informatycznych według dziedzin sektorowych biznesu
 9. Bezpieczeństwo rozwiązań ICT
 10. Propozycje studentów (tematy wynikające z praktyki zawodowej, w nurcie badawczym Wydziału i Katedry)

 

 

Przykładowe tematy wypromowanych prac licencjackich

 1. Koncepcja aplikacji webowej wspomagającej zarządzanie portfelem inwestycyjnym
 2. Koncepcja szkolenia pracowników z zakresu narzędzi do wytwarzania gier komputerowych
 3. Projekt aplikacji mobilnej dla restauracji
 4. Projekt i realizacja silnika gier komputerowych
 5. Projekt i wykonanie aplikacji internetowej z wykorzystaniem platformy Facebook Messenger
 6. Projekt i wykonanie aplikacji mobilnej dla firmy cateringowej
 7. Projekt i zastosowanie aplikacji mobilnej do wspomagania sprzedaży w terenie
 8. Wybrane aspekty bezpieczeństwa na przykładzie bankowości mobilnej
 9. Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do predykcji wartości kursów giełdowych w języku Python
 10. Wytwarzanie i dystrybucja oprogramowania rozrywkowego na przykładzie gry mobilnej

Egzaminy i zaliczenia

 • Seminarium licencjackie [sem]
 • grupa: S32-31
  Piątek 01.07.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala C-29
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S32-32
  Piątek 01.07.2022
  godz.: 08.45-09.30
  sala C-29
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium magisterskie [sem]
 • grupa: S52-05
  Piątek 01.07.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala C-29
  Z
  termin pierwszy

 • Systemy informacyjne zarządzania [ćw]
 • grupa: N52-12
  Niedziela 22.05.2022
  godz.: 08.45-11.15
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N52-11
  Niedziela 05.06.2022
  godz.: 08.45-11.15
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S52-01
  Piątek 10.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S52-11
  Piątek 10.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

 • Systemy informacyjne zarządzania [w]
 • grupa: N52-11
  Niedziela 22.05.2022
  godz.: 15.15-16.45
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N52-12
  Niedziela 22.05.2022
  godz.: 15.15-16.45
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S52-01
  Poniedziałek 13.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S52-11
  Poniedziałek 13.06.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

Publikacje