Strona główna » Katedra Informatyki Ekonomicznej
Aktualności
PROF. STANISŁAW WRYCZA - AIS DISTINGUISHED MEMBER »
Data publikacji: Czwartek, 09 grudnia 2021 roku

Association for Information Systems (AIS) jest międzynarodowym akademickim stowarzyszeniem pracowników naukowo-badawczych i dydaktycznych z dziedziny informatyki ekonomicznej. Liczy ponad 4500 pracowników z ponad 100 krajów. Ostatnio AIS przyznało tytuł AIS Distinguished Member prof. Stanisławowi Wryczy, który bardzo aktywnie uczestniczył w pracach AIS przez szereg lat. Jest założycielem, pierwszym i aktualnym prezesem polskiego oddziału stowarzyszenia PLAIS i organizatorem corocznego wydarzenia naukowego pod auspicjami AIS - EuroSymposium, odbywającego się na Wydziale Zarządzania UG. Polski oddział PLAIS za swoją działalność od kilku lat jest wyróżniany jako Outstanding Chapter w gronie 45 oddziałów narodowych AIS-u.

 

 

Wyróżnienie dla prof. S.  Wryczy uzasadniono następująco: for supporting the association by maintaining continuous membership, for sharing your skills and talents by serving in an association leadership role, and for advancing the field of research through AIS and AIS affiliated journals. Congratulations on fulfilling this outstanding achievement in support of our professional association.

Odbyło się XIII międzynarodowe EuroSymposium on Digital Transformation »
Data publikacji: Poniedziałek, 04 października 2021 roku

 

W dniu 23 września odbyło się, organizowane corocznie przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej oraz  PLAIS – The Polish Chapter of Association for Information Systems,  XIII międzynarodowe EuroSymposium on Digital Transformation.  

Obrady prowadzone były w trybie zdalnym. Sympozjum to odbywało się pod auspicjami ERCIS – European Research Center for Information Systems oraz Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Funkcję przewodniczącego International Program Committee pełnił prof. dr hab. Stanisław Wrycza – kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

W aktualnie bardzo konkurencyjnym świecie konferencji i czasopism naukowych, nadesłano 35 referatów z 13 krajów, m.in. z Wielkiej Brytanii, Chin, Niemiec, Włoch, Portugalii, Czech, Peru, Chorwacji, Ukrainy i z Polski. W wyniku procesu recenzowania typu double blind review, wybrano 10 referatów. Poziom akceptacji wyniósł więc 28,6%, stosownie do wymagań stałego wydawcy EuroSymposium Proceedings, wydawnictwa Springera, w ramach jego serii Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP).

W materiałach zredagowanych przez prof. Stanisława Wryczę i dr. Jacka Maślankowskiego, referaty ujęto w cztery grupy tematyczne:

  • Digital Enterprises,
  • Smart Cities,
  • Digital Education,
  • Innovative Methods of Data Process and Analysis.

Proceedings zostały zamieszczone w serwisie Wydawnictwa Springer (https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-85893-3). Indeksowane są m.in. w DBLP, Scopus i innych.

 

 

 

 

 

 

 
Dr inż. Przemysław Jatkiewicz uhonorowany brązową odznaką Polskiego Towarzystwa informatycznego (PTI) »
Data publikacji: Piątek, 17 września 2021 roku

Z przyjemnością informujemy, że dr inż. Przemysław Jatkiewicz, pracownik Katedry Informatyki Ekonomicznej został uhonorowany brązową odznaką Polskiego Towarzystwa informatycznego (PTI) podczas Wielkiej Gali Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Uroczystość odbyła się 10 września 2021 r. w  Filharmonii Narodowej. Wręczenia odznak dokonał Prezes PTI Wiesław Paluszyński w obecności przedstawicieli administracji państwowej oraz największych firm informatycznych.

Dr inż. Przemysław Jatkiewicz jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, specjalności Elektronika oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, specjalność Zarządzanie gospodarcze. Ukończył także podyplomowe studia Mechatronika w Wyższej Szkole Mechatroniki w Katowicach. Tytuł doktora uzyskał na Uniwersytecie Gdańskim na podstawie rozprawy: Uwarunkowania zarządzania systemem bezpieczeństwa informacji  jednostek samorządu terytorialnego. Zajmuje się naukowo i dydaktycznie Systemami Zarządzania  Bezpieczeństwem Informacji. Dr inż. P. Jatkiewicz jest czynnym zawodowo Administratorem Bezpieczeństwa Informacji. Figuruje na liście biegłych sądowych w zakresie informatyki obejmującej zagadnienia bezpieczeństwa informacji, wdrażania technologii informatycznych, zarządzania systemami informatycznymi oraz informatyki śledczej. Pełni funkcję rzeczoznawcy Polskiego Towarzystwa Informatycznego w specjalności bezpieczeństwo informacji. Posiada uprawnienia egzaminatora ECDL (European Computer Driving Licence). Bierze udział w pracach nad projektem MEZD (System elektronicznego wsparcia procesami i dokumentami miasta Gdańska) jako członek komitetu sterującego oraz ACCUS (Adaptive Cooperative Control of Urban Subsystems) w ramach europejskiej inicjatywy JTI ARTEMIS, jako członek grupy roboczej.

Więcej informacji: https://sdsi.pl/

 

Biuro Dziekana WZR

 
Ocena wyróżniająca dla kierunku Informatyka i Ekonometria »
Data publikacji: Wtorek, 15 grudnia 2020 roku

OCENA WYRÓŻNIAJĄCA DLA KIERUNKU INFORMATYKA i EKONOMETRIA

 

Kilka dni temu Dziekan Wydziału Zarządzania otrzymał Certyfikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), który potwierdza przyznanie oceny wyróżniającej na osiem lat kierunkowi Informatyka i Ekonometria, a zatem i dla naszej specjalności. W załączeniu komunikat do mediów w tej sprawie.

 

Certyfikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej