Strona główna » Katedra Informatyki Ekonomicznej
Koła Naukowe

Koło Naukowe Systemów Informatycznych (KNSI) E-xpert

Koło działa przy Katedrze Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Powstało na początku stycznia 2001 roku dzięki grupie studentów naszego Wydziału, którzy chcieli rozwinąć swoją wiedzę z zakresu informatyki w biznesie. Niestety po kilku latach intensywnej działalności zabrakło ludzi na tyle odważnych aby kontynuować działalność E-xperta. Koło przestało funkcjonować.

W 2012 roku studenci kierunku Informatyka i Ekonometria postanowili je reaktywować. Są oni z kilku roczników, ale mimo różnic w wiedzy, doświadczeniu i chęci tworzą zgrane grupy. Nie boją się wyzwań ani trudności. Aktualnie robią kilka projektów jednocześnie, z których każdy jest okazją do poszerzania horyzontów. Nie marnują czasu.

Koło Naukowe Informatyki Lider

Lider jest organizacją studencką funkcjonującą przy Katedrze Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania UG. Początek działalności KNI Lider (październik 2014 r.) zbiegł się w czasie z inauguracją nowej, innowacyjnej specjalności studiów II stopnia – Aplikacje Informatyczne w Biznesie. Koło zainicjowali i tworzą ambitni studenci, głównie pasjonaci technologii mobilnych.

Działalność KNI Lider skupia się w dużej mierze na udziale w Microsoft Imagine Cup, największym informatycznym konkursie dla studentów na świecie. Członkowie Koła łączą się w drużyny, tworzą innowacyjne projekty aplikacji w trzech kategoriach (Projekty Społeczne, Innowacje, Gry) i odnoszą znaczne sukcesy – zarówno w polskiej, jak i międzynarodowej edycji konkursu.