Strona główna » Katedra Informatyki Ekonomicznej
Badania naukowe i projekty

1. „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”

Konkurs nr POWR.03.05.00-00-Z308/17

Projekt realizowany w terminie: 2018.10.01-2022.09.30

 

2. "Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach"

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

Konkurs nr RPPM.05.05.00-22-0035/16-00

Projekt realizowany w terminie: czerwiec 2017 r.– luty 2020 r.

 

3. „Program staży dla studentów Aplikacje Informatyczne w Biznesie na Uniwersytecie Gdańskim”

Program staży dla studiów Aplikacje Informatyczne w Biznesie na Uniwersytecie Gdańskim

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17

Projekt realizowany w terminie: 2017.10.01-2019.07.31

 

4. World IT Project

 

5. „Stworzenie i uruchomienie specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie na kierunku Informatyka i ekonometria (II st.)”

Program rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w obszarach Europa 2020 (UG 2020)

Konkurs nr 1/POKL/4.3/2012

Projekt realizowany w terminie: 2013.10.01- 2015.12.31