Strona główna » Katedra Informatyki Ekonomicznej
Publikacje

 

Bieżące publikacje Pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej

 

2020


Artykuły z czasopism

·  Gawin Bartłomiej, Marcinkowski Bartosz: Setting up energy efficiency management in companies: preliminary lessons learned from the petroleum industry, w: Energies, vol. 13, nr 21, 2020, ss. 1-16, DOI:10.3390/en13215604

·  Maślankowski Jacek, Brzezicki Łukasz: Wykorzystanie mediów społecznościowych w szkolnictwie wyższym, w: Wiadomości Statystyczne, vol. 65, nr 2, 2020, ss. 30-42, DOI:10.5604/01.3001.0014.0455

·  Wrycza Stanisław, Maślankowski Jacek: Social media users’ opinions on remote work during the COVID-19 pandemic. Thematic and sentiment analysis, w: Information Systems Management, vol. 37, nr 4, 2020, ss. 288-297, DOI:10.1080/10580530.2020.1820631


Materiały konferencyjne

·  Kuciapski Michał: Interaction enjoyment perspective in explaining technology acceptance: a study of employees’ acceptance of m-learning, w: AMCIS 2020: Proceedings, 2020, Association for Information Systems, ISBN 978-1-7336325-4-6, ss. 1-11

·  Lustofin Paweł, Soja Piotr, Kuciapski Michał: Investigating the role of business-IT alignment in the software-as-a-service adoption decision: a preliminary model, w: AMCIS 2020: Proceedings, 2020, Association for Information Systems, ISBN 978-1-7336325-4-6, ss. 1-11

·  Winiarski Jacek, Marcinkowski Bartosz: e-Commerce websites and the phenomenon of dropshipping: evaluation criteria and model, w: Information Systems: 17th European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference, EMCIS 2020, Dubai, United Arab Emirates, November 25-26, 2020: proceedings / Themistocleous Marinos, Papadaki Maria, Kamal Muhammad Mustafa (red.), Lecture Notes in Business Information Processing, vol. 402, 2020, ISBN 978-3-030-63395-0, ss. 289-300, DOI:10.1007/978-3-030-63396-7_19
 

2019


Książki redagowane

·  Wrycza Stanisław, Maślankowski Jacek (red.): Information systems: research, development, applications, education: 12th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2019 Gdansk, Poland, September 19, 2019: proceedings, Lecture Notes in Business Information Processing, 2019, Springer, ISBN 978-3-030-29607-0, [978-3-030-29608-7], 167 s.DOI:10.1007/978-3-030-29608-7

·  Wrycza Stanisław, Maślankowski Jacek (red.): Informatyka ekonomiczna: Teoria i Zastosowania, 2019, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-20382-5, 863 str.; Książka wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Towarzystwa Informatycznego  na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2019 roku.


Rozdziały z monografii

·  Buchnowska Dorota: Biznes elektroniczny, w: Informatyka ekonomiczna: teoria i zastosowania / Wrycza Stanisław, Maślankowski Jacek (red.), 2019, ISBN 978-83-01-20382-5, ss. 547-571

·  Buchnowska Dorota: Systemy CRM i analityka biznesowa, w: Informatyka ekonomiczna: teoria i zastosowania / Wrycza Stanisław, Maślankowski Jacek (red.), 2019, ISBN 978-83-01-20382-5, ss. 439-472

·  Jatkiewicz Przemysław: Bezpieczeństwo systemów informatycznych, w: Informatyka ekonomiczna: teoria i zastosowania / Wrycza Stanisław, Maślankowski Jacek (red.), 2019, ISBN 978-83-01-20382-5, ss. 159-182

·  Kralewski Dariusz: Internet Rzeczy, w: Informatyka ekonomiczna: teoria i zastosowania / Wrycza Stanisław, Maślankowski Jacek (red.), 2019, ISBN 978-83-01-20382-5, ss. 573-596

·  Kralewski Dariusz: Inżynieria oprogramowania, w: Informatyka ekonomiczna: teoria i zastosowania / Wrycza Stanisław, Maślankowski Jacek (red.), 2019, ISBN 978-83-01-20382-5, ss. 247-270

·  Kuciapski Michał: E-learning w biznesie, w: Informatyka ekonomiczna: teoria i zastosowania / Wrycza Stanisław, Maślankowski Jacek (red.), 2019, ISBN 978-83-01-20382-5, ss. 597-618

·  Kuciapski Michał: Projektowanie interakcji człowiek-komputer, w: Informatyka ekonomiczna: teoria i zastosowania / Wrycza Stanisław, Maślankowski Jacek (red.), 2019, ISBN 978-83-01-20382-5, ss. 339-369

·  Lenart Anna: Systemy ERP, w: Informatyka ekonomiczna: teoria i zastosowania / Wrycza Stanisław, Maślankowski Jacek (red.), 2019, ISBN 978-83-01-20382-5, ss. 413-438

·  Marcinkowski Bartosz, Gawin Bartłomiej: Modelowanie procesów biznesowych, w: Informatyka ekonomiczna: teoria i zastosowania / Wrycza Stanisław, Maślankowski Jacek (red.), 2019, ISBN 978-83-01-20382-5, ss. 293-314

·  Markowski Marek: Dane, informacje, systemy, w: Informatyka ekonomiczna: teoria i zastosowania / Wrycza Stanisław, Maślankowski Jacek (red.), 2019, ISBN 978-83-01-20382-5, ss. 63-88

·  Maślankowski Jacek, Wrycza Stanisław: Bazy danych. Big Data, w: Informatyka ekonomiczna: teoria i zastosowania / Wrycza Stanisław, Maślankowski Jacek (red.), 2019, ISBN 978-83-01-20382-5, ss. 371-395

·  Maślankowski Jacek: Oprogramowanie i programowanie komputerów. Cloud Computing, w: Informatyka ekonomiczna: teoria i zastosowania / Wrycza Stanisław, Maślankowski Jacek (red.), 2019, ISBN 978-83-01-20382-5, ss. 209-228

·  Maślankowski Jacek: Systemy Business Intelligence, w: Informatyka ekonomiczna: teoria i zastosowania / Wrycza Stanisław, Maślankowski Jacek (red.), 2019, ISBN 978-83-01-20382-5, ss. 473-488

·  Ostrowski Piotr, Marcinkowski Bartosz: Sieci komputerowe, w: Informatyka ekonomiczna: teoria i zastosowania / Wrycza Stanisław, Maślankowski Jacek (red.), 2019, ISBN 978-83-01-20382-5, ss. 129-157

·  Weichbroth Paweł, Kuciapski Michał: A study of the impact of internal and external usability on knowledge transfer by the means of mobile technologies: preliminary results, w: Information systems: research, development, applications, education: 12th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2019 Gdansk, Poland, September 19, 2019: proceedings / Wrycza Stanisław, Maślankowski Jacek (red.), Lecture Notes in Business Information Processing, 2019, ISBN 978-3-030-29607-0, ss. 20-33, DOI:10.1007/978-3-030-29608-7_3

·  Wrycza Stanisław: Analiza i projektowanie systemów informatycznych. Scrum, w: Informatyka ekonomiczna: teoria i zastosowania / Wrycza Stanisław, Maślankowski Jacek (red.), 2019, ISBN 978-83-01-20382-5, ss. 315-338

·  Wrycza Stanisław: Przedmowa, w: Informatyka ekonomiczna: teoria i zastosowania / Wrycza Stanisław, Maślankowski Jacek (red.), 2019, ISBN 978-83-01-20382-5, ss. 23-33

·  Wrycza Stanisław: The challenge of structuring Business Informatics as an academic discipline, w: The art of structuring: bridging the gap between Information Systems research and practice / Bergener Katrin, Räckers Michael, Stein Armin (red.), 2019, ISBN 978-3-030-06233-0, ss. 31-37, DOI:10.1007/978-3-030-06234-7_4


Artykuły z czasopism

·  Gawin Bartłomiej, Marcinkowski Bartosz: Making IT global - what facility management brings to the table?, w: Information Technology for Development, vol. 25, nr 1, 2019, ss. 151-169, DOI:10.1080/02681102.2017.1353943

·  Kuciapski Michał: How the type of job position influences technology acceptance: a study of employees’ intention to use mobile technologies for knowledge transfer, w: IEEE Access, vol. 7, 2019, ss. 177397-177413, DOI:10.1109/ACCESS.2019.2957205

·  Marcinkowski Bartosz, Gawin Bartłomiej: A study on the adaptive approach to technology-driven enhancement of multi-scenario business processes, w: Information Technology & People, vol. 32, nr 1, 2019, ss. 118-146, DOI:10.1108/ITP-03-2018-0142

·  Maślankowski Jacek: Pozyskiwanie i analiza danych na temat ofert pracy z wykorzystaniem big data, w: Wiadomości Statystyczne, vol. 64, nr 9, 2019, ss. 60-74


2018


Książki redagowane

·  Kruzel Robert, Balina Rafał, Woźniak Monika [i in.] (red.): Ludzie nauki w kręgu interdyscyplinarnych badań, vol. 2, 2018, Wydawnictwo Naukowe Intellect, ISBN 978-83-947446-9-4, 263 s.

·  Wrycza Stanisław, Maślankowski Jacek (red.): Information systems: research, development, applications, education: 11th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2018, Gdansk, Poland, September 20, 2018: proceedings, Lecture Notes in Business Information Processing, nr 333, 2018, Springer, ISBN 978-3-030-00059-2, [978-3-030-00060-8], 215 s.DOI:10.1007/978-3-030-00060-8

 
Rozdziały z monografii

·  Boratyńska-Sala Anna, Woźniak Monika: Creative techniques in the Field of IT Project Management - Use Cases, w: International conference on ICT management for global competitiveness and economic growth in emerging economies: ICTM 2018, Wrocław, Poland, October 22-23, 2018: Innovation Capability for Socioeconomic Development: proceedings / Kowal Jolanta [i in.] (red.), ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies, nr 6/2018, 2018, ISBN 978-83-64389-66-5, ss. 227-243

·  Gawin Bartłomiej, Marcinkowski Bartosz: IT solutions integration: technical and organizational challenges, w: International conference on ICT management for global competitiveness and economic growth in emerging economies: ICTM 2018, Wrocław, Poland, October 22-23, 2018: Innovation Capability for Socioeconomic Development: proceedings / Kowal Jolanta [i in.] (red.), ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies, nr 6/2018, 2018, ISBN 978-83-64389-66-5, ss. 111-123

·  Kralewski Dariusz: Influence of the Internet of Things on product innovations, w: International conference on ICT management for global competitiveness and economic growth in emerging economies: ICTM 2018, Wrocław, Poland, October 22-23, 2018: Innovation Capability for Socioeconomic Development: proceedings / Kowal Jolanta [i in.] (red.), ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies, nr 6/2018, 2018, ISBN 978-83-64389-66-5, ss. 448-459

·  Kuciapski Michał: Cultural impact on intention to use technology - UTAUT model validation in Poland, w: International conference on ICT management for global competitiveness and economic growth in emerging economies: ICTM 2018, Wrocław, Poland, October 22-23, 2018: Innovation Capability for Socioeconomic Development: proceedings / Kowal Jolanta [i in.] (red.), ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies, nr 6/2018, 2018, ISBN 978-83-64389-66-5, ss. 124-140

·  Majewicz Dorota, Maślankowski Jacek: Big data analysis of the environmental protection awareness on the Internet: a case study, w: Interdisciplinary approaches for sustainable development goals: economic growth, social inclusion and environmental protection / Zieliński Tymon, Sagan Iwona, Surosz Waldemar (red.), GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, 2018, ISBN 978-3-319-71787-6, ss. 31-41, DOI:10.1007/978-3-319-71788-3_4

·  Weichbroth Paweł, Kuciapski Michał: The impact of internal and external usability on knowledge transfer by the means of mobile technologies: a theoretical framework, w: International conference on ICT management for global competitiveness and economic growth in emerging economies: ICTM 2018, Wrocław, Poland, October 22-23, 2018: Innovation Capability for Socioeconomic Development: proceedings / Kowal Jolanta [i in.] (red.), ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies, nr 6/2018, 2018, ISBN 978-83-64389-66-5, ss. 274-289

·  Woźniak Monika, Boratyńska-Sala Anna: The Relation between IT Project Management and Creativity, w: International conference on ICT management for global competitiveness and economic growth in emerging economies: ICTM 2018, Wrocław, Poland, October 22-23, 2018: Innovation Capability for Socioeconomic Development: proceedings / Kowal Jolanta [i in.] (red.), ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies, nr 6/2018, 2018, ISBN 978-83-64389-66-5, ss. 244-262

·  Wrycza Stanisław, Kuciapski Michał: Determinants of academic e-learning systems acceptance, w: Information systems: research, development, applications, education: 11th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2018, Gdansk, Poland, September 20, 2018: proceedings / Wrycza Stanisław, Maślankowski Jacek (red.), Lecture Notes in Business Information Processing, nr 333, 2018, ISBN 978-3-030-00059-2, ss. 68-85, DOI:10.1007/978-3-030-00060-8_6


Artykuły z czasopism

·  Kuciapski Michał: Wielopłaszczyznowa integracja e-nauczania z akademicką praktyką dydaktyczną - studium przypadku uczelni University of Houston-Downtown, w: e-mentor, nr 1 (73), 2018, ss. 74-85, DOI:10.15219/em73.1341

·  Majewicz Dorota, Maślankowski Jacek: Communicating with metaphors: a cross-cultural analysis of technology forums, w: Iberica, nr 36, 2018, ss. 43-68

·  Woźniak Monika: Model doboru metodyki zarządzania projektem IT do rodzaju klienta, w: Przegląd Organizacji, nr 2 (937), 2018, ss. 39-46


2017


Książki redagowane

·  Wrycza Stanisław, Maślankowski Jacek (red.): Information systems : research, development, applications, education: 10th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2017, Gdansk, Poland, September 22, 2017 : proceedings , Lecture Notes in Business Information Processing, nr 300, 2017, Springer, ISBN 978-3-319-66995-3, [978-3-319-66996-0], 165 s.DOI:10.1007/978-3-319-66996-0

 
Rozdziały z monografii

·  Gawin Bartłomiej, Marcinkowski Bartosz: From Service-Driven to Data-Driven: Study Design for Modern Facility Management, w: International conference on ICT management for global competitiveness and economic growth in emerging economies : ICTM 2017, Wrocław, Poland, October 23-24, 2017 : "Innovations for Human Development in Transition Economies" : proceedings / Kowal Jolanta [i in.] (red.), 2017, ISBN 978-83-64389-64-1, ss. 215-223

·  Kuciapski Michał: Factors influencing the acceptance of mobile learning by employees, w: International conference on ICT management for global competitiveness and economic growth in emerging economies : ICTM 2017, Wrocław, Poland, October 23-24, 2017 : "Innovations for Human Development in Transition Economies" : proceedings / Kowal Jolanta [i in.] (red.), 2017, ISBN 978-83-64389-64-1, ss. 439-453

·  Marcinkowski Bartosz, Gawin Bartłomiej: Business Intelligence Competency Center - Establishing the Assets behind Delivering Analytic Business Value, w: International conference on ICT management for global competitiveness and economic growth in emerging economies : ICTM 2017, Wrocław, Poland, October 23-24, 2017 : "Innovations for Human Development in Transition Economies" : proceedings / Kowal Jolanta [i in.] (red.), 2017, ISBN 978-83-64389-64-1, ss. 224-234

·  Woźniak Monika: An innovative customer-oriented approach to IT projects, based on TRIZ method, w: International conference on ICT management for global competitiveness and economic growth in emerging economies : ICTM 2017, Wrocław, Poland, October 23-24, 2017 : "Innovations for Human Development in Transition Economies" : proceedings / Kowal Jolanta [i in.] (red.), 2017, ISBN 978-83-64389-64-1, ss. 99-116


Artykuły z czasopism

·  Buchnowska Dorota: Systemy CRM w dobie konwergencji nowoczesnych technologii informacyjnych, w: Zarządzanie i Finanse, vol. 15, nr 4, 2017, ss. 225-243

·  Gawin Bartłomiej, Marcinkowski Bartosz: Business intelligence in facility management: determinants and benchmarking scenarios for improving energy efficiency, w: Information Systems Management, vol. 34, nr 4, 2017, ss. 347-358, DOI:10.1080/10580530.2017.1366219

·  Kuciapski Michał: A model of mobile technologies acceptance for knowledge transfer by employees, w: Journal of Knowledge Management, vol. 21, nr 5, 2017, ss. 1053-1076, DOI:10.1108/JKM-03-2016-0136

·  Maślankowski Jacek: Automatyczna analiza treści nieustrukturyzowanej jako przykład źródła informacji dla administracji publicznej, w: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, vol. 46, 2017, ss. 161-172

·  Maślankowski Jacek: Using sentiment analysis with Big Data tools to enrich knowledge on society in the city, w: Smart Cities and Regional Development Journal, nr 2, 2017, ss. 37-45

·  Wrycza Stanisław, Marcinkowski Bartosz, Gajda Damian: The enriched UTAUT model for the acceptance of software engineering tools in academic education, w: Information Systems Management, vol. 34, nr 1, 2017, ss. 38-49, DOI:10.1080/10580530.2017.1254446


2016


Książki redagowane

·  Becker-Pestka Daria, Woźniak Monika, Drewniak Magdalena (red.): Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : monografia, vol. 2, 2016, Intellect Magdalena Drewniak, ISBN 978-83-943426-2-3, 232 s.

·  Buchnowska Dorota (red.): Kokpity menedżerskie w analizie i prezentacji danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel, 2016, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-64669-07-1, 137 s.

·  Drewniak Magdalena, Woźniak Monika, Becker-Pestka Daria (red.): Wkład naukowców w rozwój polskiej nauki, 2016, Intellect Magdalena Drewniak, ISBN 978-83-943426-2-3, 223 s.

·  Woźniak Monika, Kabus Dominik (red.): Nauki biologiczne jako obszar badań interdyscyplinarnych, 2016, Wydawnictwo Naukowe Intellect, ISBN 978-83-943426-3-0, 95 s.

·  Wrycza Stanisław (red.): Information systems: development, research, applications, education : 9th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2016, Gdansk, Poland, September 29, 2016 : proceedings, Lecture Notes in Business Information Processing, nr 264, 2016, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-46641-5, [978-3-319-46642-2], 215 s.DOI:10.1007/978-3-319-46642-2


Rozdziały z monografii

·  Buchnowska Dorota: Analiza danych z wykorzystaniem mechanizmów filtrowania i tabel przestawnych, w: Kokpity menedżerskie w analizie i prezentacji danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel / Buchnowska Dorota (red.), 2016, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-64669-07-1, ss. 83-104

·  Buchnowska Dorota: Wprowadzenie, w: Kokpity menedżerskie w analizie i prezentacji danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel / Buchnowska Dorota (red.), 2016, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-64669-07-1, ss. 7-9

·  Kralewski Dariusz: Business models of Internet of things, w: Information systems: development, research, applications, education : 9th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2016, Gdansk, Poland, September 29, 2016 : proceedings / Wrycza Stanisław (red.), Lecture Notes in Business Information Processing, nr 264, 2016, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-46641-5, ss. 85-103, DOI:10.1007/978-3-319-46642-2_6

·  Kralewski Dariusz: Internet Rzeczy: nowe wyzwania związane z zarządzaniem, współdziałaniem, bezpieczeństwem i prywatnością, w: Metody inżynierskie w zarządzaniu : monografia / Palich Piotr (red.), 2016, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, ISBN 978-83-65507-06-8, ss. 13-24

·  Kralewski Dariusz, Woźniak Monika: Przygotowanie danych do analizy, w: Kokpity menedżerskie w analizie i prezentacji danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel / Buchnowska Dorota (red.), 2016, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-64669-07-1, ss. 31-44

·  Kralewski Dariusz: Tworzenie modelu danych z wykorzystaniem Power Pivot, w: Kokpity menedżerskie w analizie i prezentacji danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel / Buchnowska Dorota (red.), 2016, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-64669-07-1, ss. 105-117

·  Kuciapski Michał: Analiza danych z wykorzystaniem zaawansowanych formuł i funkcji, w: Kokpity menedżerskie w analizie i prezentacji danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel / Buchnowska Dorota (red.), 2016, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-64669-07-1, ss. 45-62

·  Kuciapski Michał: Students acceptance of m-learning for higher education - UTAUT model validation, w: Information systems: development, research, applications, education : 9th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2016, Gdansk, Poland, September 29, 2016 : proceedings / Wrycza Stanisław (red.), Lecture Notes in Business Information Processing, nr 264, 2016, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-46641-5, ss. 155-166, DOI:10.1007/978-3-319-46642-2_11

·  Marcinkowski Bartosz: Graficzna prezentacja danych biznesowych, w: Kokpity menedżerskie w analizie i prezentacji danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel / Buchnowska Dorota (red.), 2016, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-64669-07-1, ss. 63-82

·  Marcinkowski Bartosz, Gawin Bartłomiej: Project management in international IT ventures - does the practice go hand in hand with theory?, w: Information systems: development, research, applications, education : 9th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2016, Gdansk, Poland, September 29, 2016 : proceedings / Wrycza Stanisław (red.), Lecture Notes in Business Information Processing, nr 264, 2016, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-46641-5, ss. 144-152, DOI:10.1007/978-3-319-46642-2_10

·  Markowski Marek, Sala Jolanta, Tańska Halina: Strategia edukacyjna na rzecz społeczeństwa informacyjnego, w: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : monografia / Becker-Pestka Daria, Woźniak Monika, Drewniak Magdalena (red.), vol. 2, 2016, Intellect Magdalena Drewniak, ISBN 978-83-943426-2-3, ss. 24-36

·  Maślankowski Jacek: Podstawy tworzenia kokpitu menedżerskiego z wykorzystaniem Power Pivot, w: Kokpity menedżerskie w analizie i prezentacji danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel / Buchnowska Dorota (red.), 2016, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-64669-07-1, ss. 119-132

·  Maślankowski Jacek: Pozyskiwanie danych na potrzeby analiz biznesowych, w: Kokpity menedżerskie w analizie i prezentacji danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel / Buchnowska Dorota (red.), 2016, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-64669-07-1, ss. 11-30

·  Maślankowski Jacek: Szkolnictwo wyższe w województwie pomorskim wobec aktualnych i przewidywanych uwarunkowań demograficznych do 2035 roku, w: Rozwój demograficzny województwa pomorskiego do 2035 roku - uwarunkowania i skutki : praca zbiorowa / Sobczak Izydor (red.), 2016, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, ISBN 978-83-89762-82-5, ss. 105-113

·  Maślankowski Jacek: Towards de-duplication framework in big data analysis : a case study, w: Information systems: development, research, applications, education : 9th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2016, Gdansk, Poland, September 29, 2016 : proceedings / Wrycza Stanisław (red.), Lecture Notes in Business Information Processing, nr 264, 2016, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-46641-5, ss. 104-113, DOI:10.1007/978-3-319-46642-2_7

·  Woźniak Monika: Tutoring - świadome studiowanie zarządzania, w: W trosce o jakość w ilości : tutoring oksfordzki w Uniwersytecie Gdańskim / Karpińska-Musiał Beata (red.), 2016, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, ISBN 978-83-65148-72-8, ss. 167-183


Artykuły z czasopism

·  Buchnowska Dorota: Ocena wykorzystania firmowego serwisu WWW w rekrutacji pracowników przez największe przedsiębiorstwa w Polsce, w: Zarządzanie i Finanse, vol. 14, nr 1, 2016, ss. 29-48

·  Gawin Bartłomiej, Marcinkowski Bartosz: Is in global companies - from theory building to research execution, w: Gospodarka, Rynek, Edukacja, vol. 17, nr 2, 2016, ss. 5-10

·  Kralewski Dariusz: Nowe wyzwania zarządzania - Internet rzeczy, w: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, vol. 45, 2016, ss. 11-21

·  Woźniak Monika: Sukces projektu IT w kontekście wybranych aspektów kultury organizacyjnej, w: Organizacja i Kierowanie, nr 3 (173), 2016, ss. 141-156


Materiały konferencyjne

·  Gawin Bartłomiej, Marcinkowski Bartosz: Towards a proficient business intelligence for energy efficiency domain - prerequisites and data sources, w: Proceedings of the international conference on ICT Management for global competitiveness and economic growth in emerging economies : ICTM 2016, Wrocław, Poland, November 7-8, 2016 / Kowal Jolanta [i in.] (red.), 2016, University of Wrocław, ISBN 978-83-64389-62-7, ss. 73-83

·  Woźniak Monika: A model of client maturity assessment for IT projects, w: Proceedings of the international conference on ICT Management for global competitiveness and economic growth in emerging economies : ICTM 2016, Wrocław, Poland, November 7-8, 2016 / Kowal Jolanta [i in.] (red.), 2016, University of Wrocław, ISBN 978-83-64389-62-7, ss. 135-149


raport naukowo-badawczy

·  Wrycza Stanisław, Gajda Damian, Palvia Prashant [i in.]: Representativeness in the "World IT Project" survey research. The methodological prerequisites and verification, 103-110 s., 2016, 17th Annual Global Information Technology Management Association (GITMA) World Conference 2016 2016, raport naukowo-badawczy


2015


Książki autorskie

·  Gawin Bartłomiej: Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami workflow, 2015, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-18258-8, 262 s.


Książki redagowane

·  Kubiak Bernard, Maślankowski Jacek (red.): Information management in practice, 2015, Faculty of Management University of Gdańsk, ISBN 978-83-64669-05-7, 373 s.

·  Wrycza Stanisław (red.): Information systems : development, applications, education : 8th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2015, Gdansk, Poland, September 25, 2015 : proceedings, Lecture Notes in Business Information Processing, nr 232, 2015, Springer, ISBN 978-3-319-24365-8, 174 s.

·  Wrycza Stanisław (red.): Information systems development and applications, 2015, Faculty of Management University of Gdańsk, ISBN 978-83-64669-06-4, 107 s.


Rozdziały z monografii

·  Buchnowska Dorota: Social recruiting - the use of social technologies in the area of recruitment, w: Information systems development and applications / Wrycza Stanisław (red.), 2015, Faculty of Management University of Gdańsk, ISBN 978-83-64669-06-4, ss. 9-20

·  Kralewski Dariusz: State of consumerization in Polish IT companies, w: Information systems development and applications / Wrycza Stanisław (red.), 2015, Faculty of Management University of Gdańsk, ISBN 978-83-64669-06-4, ss. 69-78

·  Kuciapski Michał, Marcinkowski Bartosz, Golicki Daniel: Assessment of the Scrum approach for the realisation of mobile application development projects not consistent with scrum assumptions, w: Information management in practice / Kubiak Bernard, Maślankowski Jacek (red.), 2015, Faculty of Management University of Gdańsk, ISBN 978-83-64669-05-7, ss. 267-279

·  Kuciapski Michał: Does the integration of the concept of rapid instructional design in project management approaches support the efficient realisation of e-learning projects?, w: ICCGI 2015: The Tenth International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology, October 11-16, 2015, St. Julians, Malta / Kaindl Hermann, Kálmán György, Tamir Dan (red.), 2015, IARIA, ISBN 978-1-61208-432-9, ss. 119-124

·  Kuciapski Michał: E-learning jako składowa podnoszenia jakości dydaktyki akademickiej - materiały z badań i doświadczeń akademickich, w: Echa ideatorium: z doświadczenia nauczycieli akademickich, uczestników 2. Konferencji Dydaktyki Akademickiej "Ideatorium" na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego / Mytnik-Ejsmont Joanna, Glac Wojciech, Majcher Iwona (red.), 2015, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-360-8, ss. 48-61

·  Kuciapski Michał: Methodology for elaboration and implementation of effective educational simulations systems - towards the priority view, w: Information systems : development, applications, education : 8th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2015, Gdansk, Poland, September 25, 2015 : proceedings / Wrycza Stanisław (red.), Lecture Notes in Business Information Processing, nr 232, 2015, Springer, ISBN 978-3-319-24365-8, ss. 134-144

·  Kuciapski Michał*: Opracowanie responsywnej witryny adaptującej możliwości HTML5 i CSS3 dla poszerzenia funkcjonalności, w: Case studies w Informatyce: Informatyka i Logistyka kierunkami przyszłości - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku / Bach-Dąbrowska Irena (red.), 2015, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, ISBN 978-83-7556-826-4, ss. 497-503

·  Kuciapski Michał*: Projekt usługi rozproszonej jako źródła wymiany danych pomiędzy aplikacjami, w: Case studies w Informatyce: Informatyka i Logistyka kierunkami przyszłości - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku / Bach-Dąbrowska Irena (red.), 2015, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, ISBN 978-83-7556-826-4, ss. 422-429

·  Kuciapski Michał: Realizacja zajęć informatycznych przy wsparciu technik nauczania na odległość : zastosowania, korzyści i ograniczenia, w: Uniwersytet jutra / Mrozowska Sylwia, Penkowska Grażyna (red.), 2015, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, ISBN 978-83-65148-20-9, ss. 91-106

·  Kuciapski Michał*: Rozbudowa serwisu internetowego dla stosowania technologii serwerowych projektowania dynamicznych serwisów internetowych, w: Case studies w Informatyce: Informatyka i Logistyka kierunkami przyszłości - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku / Bach-Dąbrowska Irena (red.), 2015, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, ISBN 978-83-7556-826-4, ss. 504-513

·  Marcinkowski Bartosz, Gawin Bartłomiej: Beyond BPMN data objects - method tailoring and assessment, w: Information systems : development, applications, education : 8th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2015, Gdansk, Poland, September 25, 2015 : proceedings / Wrycza Stanisław (red.), Lecture Notes in Business Information Processing, nr 232, 2015, Springer, ISBN 978-3-319-24365-8, ss. 89-99, DOI:10.1007/978-3-319-24366-5_7

·  Maślankowski Jacek: Big Data in theoretical business informatics studies, w: Information management in practice / Kubiak Bernard, Maślankowski Jacek (red.), 2015, Faculty of Management University of Gdańsk, ISBN 978-83-64669-05-7, ss. 159-167

·  Maślankowski Jacek: Big Data quality issues regarding unstructured data analysis. A case study, w: Information systems development and applications / Wrycza Stanisław (red.), 2015, Faculty of Management University of Gdańsk, ISBN 978-83-64669-06-4, ss. 79-89

·  Maślankowski Jacek: Sytuacja zawodowa absolwentów szkół wyższych w województwie pomorskim, w: Rynek pracy w województwie pomorskim i jego uwarunkowania gospodarcze i demograficzne : praca zbiorowa / Sobczak Izydor (red.), 2015, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, ISBN 978-83-89762-66-5, ss. 121-130

·  Sieradz Andrzej, Kubiak Bernard: Measuring bank branch sales performance improvement driven by CRM system, w: Information management in practice / Kubiak Bernard, Maślankowski Jacek (red.), 2015, Faculty of Management University of Gdańsk, ISBN 978-83-64669-05-7, ss. 169-185


Artykuły z czasopism

·  Buchnowska Dorota: Ocena poziomu e-rekrutacji wśród największych firm w Polsce - projekt badania, w: Współczesna Gospodarka, vol. 6, nr 4, 2015, ss. 25-38

·  Gawin Bartłomiej, Marcinkowski Bartosz: How close to reality is the "as-is" business process simulation model?, w: Organizacija, vol. 48, nr 3, 2015, ss. 155-176, DOI:10.1515/orga-2015-0013

·  Kuciapski Michał: Skuteczne zarządzanie projektami e-learningowymi w warunkach ograniczonych zasobów poprzez integrację koncepcji Rapid Instructional Design, w: E-Mentor, nr 4 (61), 2015, ss. 45-54

·  Marcinkowski Bartosz, Wrycza Stanisław: CASE tools' acceptance in higher education - assessment and enhanced UTAUT model, w: The Proceedings of the Conference on Information Systems Applied Research, vol. 8, 2015, ss. n3671, s. 1-9

·  Maślankowski Jacek: Analiza jakości danych pozyskiwanych ze stron internetowych z wykorzystaniem rozwiązań Big Data, w: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, nr 38, 2015, ss. 167-177

 
Materiały konferencyjne

·  Gawin Bartłomiej, Marcinkowski Bartosz: Information systems in global companies, w: Proceedings of the third international conference on ICT Management for global competitiveness and economic growth in emerging economies : ICTM 2015, Wrocław, Poland, October 22-23, 2015 / Kowal Jolanta [i in.] (red.), 2015, University of Wrocław : Polish Chapter of Association for Information Systems (PLAIS) : Linköping University, ISBN 978-83-64389-60-3, ss. 64-69

2014

Książki redagowane

Stanisław Wrycza (ed.), LNBIP 193, Information Systems: Education, Applications, Research, 7th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2014, Gdańsk, Poland, September 25, 2014. Proceedings

2013

Książki redagowane

Stanisław Wrycza (ed.), LNBIP 161, Information Systems: Development, Learning, Security, 6th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2013, Gdańsk, Poland, September 26, 2013. Proceedings,

2012

Książki redagowane

Erik Proper, Khaled Gaaloul, Frank Harmsen, Stanisław Wrycza (eds.), LNBIP 120, Practice-Driven Research on Enterprise Transformation, 4th Working Conference, PRET 2012, Gdańsk, Poland, June 27, 2012. Proceedings

Ilia Bider, Terry Halpin, John Krogstie, Selmin Nurcan, Erik Proper, Rainer Schmidt, Pnina Soffer, Stanisław Wrycza (eds.), LNBIP 113, Enterprise, Business-Process and Information Systems Modeling, 13th International Conference, BPMDS 2012, 17th International Conference, EMMSAD 2012, and 5th EuroSymposium, held at CAiSE 2012, Gdańsk, Poland, June 25-26, 2012. Proceedings

Jolita Ralyté, Xavier Franch, Sjaak Brinkkemper, Stanislaw Wrycza (eds.), LNCS 7328, CAiSE: International Conference on Advanced Information Systems Engineering, Advanced Information Systems Engineering, 24th International Conference, CAiSE 2012, Gdansk, Poland, June 25-29, 2012. Proceedings

2011

Książki redagowane

Stanisław Wrycza (ed.), LNBIP 93, Research in Systems Analysis and Design: Models and Methods, 4th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2011, Gdańsk, Poland, September 29, 2011, Revised Selected Papers