Strona główna » Katedra Informatyki Ekonomicznej
Współpraca

Współpraca Katedry Informatyki Ekonomicznej z niżej wymienionymi firmami i organizacjami opiera się o umowy i efektywną współpracę z:

1. Podpisane i realizowane umowy:

  • Cisco Systems (Akademia Cisco, Centrum Szkolenia Instruktorów oraz Centrum Wsparcia),
  • Microsoft,
  • IBM,
  • SAP University Alliances,
  • BOC (System Workflow Management - ADONIS).

2. Pomorskim Klastrem ICT Interizon3. ERCIS – European Research Center for Information Systems

4. AIS

5. PLAIS

6. BIR

7. ICTO

8. NTIE