Strona główna » Krzysztof Najman
Krzysztof Najman
Krzysztof Najman

dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzw.

Funkcja:
Prodziekan ds. Jakości Kształcenia
i Studiów Stacjonarnych Wydziału Zarządzania
Stanowisko:
Profesor UG
230
(+48 58) 523 14 63

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.45-10.45
pok. 230
Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.30-13.00
pok. 230
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.45-10.45
pok. 230
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.30-13.00
pok. 230

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Eksploracyjne metody analizy danych
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej
  • Statystyka opisowa i ekonomiczna
  • Sztuczne sieci neuronowe
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Analiza sieci społecznościowych
  • Big Data
  • Metody sztucznej inteligencji
  • Przygotowanie danych
  • Text mining
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Big Data
  • Metody sztucznej inteligencji
  • Przygotowanie danych
  • Seminarium magisterskie
  • Text mining
 • Niestacjonarne studia doktoranckie
  • Modelowanie procesów finansowych

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Metody analizy danych

Tytuł seminarium: zastosowanie metod sztucznej inteligencji w ekonomii, zastosowanie metod eksploracyjnej analizy danych w ekonomii.

Tematyka seminarium licencjackiego:

 1. statystyka rynków finansowych:
 • analiza ryzyka inwestycji finansowych,
 • dywersyfikacja ryzyka inwestycji na rynku finansowym i kapitałowym w oparciu o kontrakty terminowe i opcje,
 • zarządzanie ryzykiem inwestycji kapitałowych w oparciu o portfel papierów wartościowych,
 • budowa scoringów kredytowych,
 1. statystyczna analiza wielowymiarowa:
 • ekonomiczno - społeczne zastosowania metod grupowania i klasyfikacji danych,
 • analiza efektywności algorytmów analizy skupień,
 • metody oceny jakości grupowania,
 1. zastosowanie metod ilościowych w badaniach marketingowych, rynkowych i badaniach opinii:
 • pozycjonowanie produktu, mapy percepcji, analiza profilowa, metody segmentacji rynku i wybór rynku docelowego,
 • pojemność rynku,
 • analiza koszykowa,
 • badanie postrzegania partii politycznych i polityków,
 • analiza potrzeb i zwyczajów konsumentów oraz nastrojów i postaw społecznych,
 1. zastosowania technik opartych na sztucznej inteligencji w analizach statystycznych:
 • prognozowanie szeregów czasowych,
 • grupowanie i klasyfikacja danych,
 1. ubezpieczenia:
 • inwestycje firm ubezpieczeniowych,
 • integracja usług bankowych i ubezpieczeniowych.
 • ryzyko w ubezpieczeniach.

Studenci, którzy piszą pracę licencjacką z proponowanych tematów, wykonują analizy statystyczne w pakietach statystycznych Statistica, SPSS, Matlab, R.

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 1. Wpływ światowego kryzysu finansowego na efektywność inwestycji kapitałowych w Polsce,
 2. Zastosowanie wybranych metod statystycznej analizy wielowymiarowej do klasyfikacji funduszy inwestycyjnych.
 3. Zastosowanie samouczących się sieci neuronowych do klasyfikacji firm zagrożonych bankructwem,
 4. Charakterystyka i perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeń finansowych w Polsce w latach 1990-2009,
 5. Analiza wysokości wypłacanych odszkodowań z tytułu ryzyk katastroficznych na przykładzie STU Ergo Hestia S.A.
 6. Zastosowanie wybranych metod ilościowych w badaniach rynkowych i marketingowych na przykładzie badania spożycia kawy wśród studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analiza danych – Big Data

            Zakres seminarium obejmuje wszelkie zagadnienia teoretyczne i zastosowania empiryczne współczesnych metod analizy danych w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych lub społecznych. Przygotowując pracę magisterską student powinien wykazać się umiejętnością analizy danych pochodzących z różnych źródeł administracyjnych i poza administracyjnych, w tym ze zbiorów niestrukturyzowanych takich jak portale społecznościowe. Posługując się w szczególności metodami data mining, sztucznej inteligencji, statystycznej analizy wielowymiarowej, teorii grafów, web i tekst mining analizowane mogą być w szczególności problemy:

- grupowania i klasyfikacji danych w tworzeniu profili konsumentów, segmentacji rynku, analizy ryzyka inwestycyjnego,

-  potrzeb i zwyczajów konsumentów oraz nastrojów i postaw społecznych,

- identyfikacji emocji w wypowiedziach internetowych (hejt, lajkowanie, identyfikacja fałszywych ocen, botów),

- identyfikacji spamu w korespondencji elektronicznej,

- budowy i testowania efektywności algorytmów w inwestycjach na rynku finansowym,

- budowy scoringów kredytowych.

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analiza danych – Big Data

            Zakres seminarium obejmuje wszelkie zagadnienia teoretyczne i zastosowania empiryczne współczesnych metod analizy danych w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych lub społecznych. Przygotowując pracę magisterską student powinien wykazać się umiejętnością analizy danych pochodzących z różnych źródeł administracyjnych i poza administracyjnych, w tym ze zbiorów niestrukturyzowanych takich jak portale społecznościowe. Posługując się w szczególności metodami data mining, sztucznej inteligencji, statystycznej analizy wielowymiarowej, teorii grafów, web i tekst mining analizowane mogą być w szczególności problemy:

- grupowania i klasyfikacji danych w tworzeniu profili konsumentów, segmentacji rynku, analizy ryzyka inwestycyjnego,

-  potrzeb i zwyczajów konsumentów oraz nastrojów i postaw społecznych,

- identyfikacji emocji w wypowiedziach internetowych (hejt, lajkowanie, identyfikacja fałszywych ocen, botów),

- identyfikacji spamu w korespondencji elektronicznej,

- budowy i testowania efektywności algorytmów w inwestycjach na rynku finansowym,

- budowy scoringów kredytowych.

Egzaminy i zaliczenia

 • Big Data [w]
 • grupa: S42-11
  Środa 29.01.2020
  godz.: 12.15-13.00
  sala B-23
  E
  termin pierwszy

  grupa: N42-11
  Niedziela 09.02.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N42-12
  Niedziela 09.02.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N42-11
  Niedziela 01.03.2020
  godz.: 08.00-08.45
  sala 230
  E
  termin drugi

  grupa: N42-12
  Niedziela 01.03.2020
  godz.: 08.00-08.45
  sala 230
  E
  termin drugi

 • Metody sztucznej inteligencji [w]
 • grupa: S52-11
  Środa 05.02.2020
  godz.: 12.15-13.00
  sala WZ-310
  E
  termin pierwszy

  grupa: N52-11
  Sobota 08.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-23
  E
  termin pierwszy

  grupa: N52-11
  Sobota 29.02.2020
  godz.: 17.00-17.45
  sala 230
  E
  termin drugi

 • Modelowanie procesów finansowych [w]
 • grupa: D85-01
  Sobota 07.12.2019
  godz.: 09.45-13.00
  sala C-20
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium doktorskie [sem]
 • grupa: S70-01
  Piątek 24.01.2020
  godz.: 15.15-16.45
  sala p-230
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium magisterskie [sem]
 • grupa: N52-11
  Sobota 18.01.2020
  godz.: 15.15-17.45
  sala 230
  Z
  termin pierwszy

 • Statystyka opisowa i ekonomiczna [w]
 • grupa: S12-01
  Środa 05.02.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S12-02
  Środa 05.02.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S12-03
  Środa 05.02.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S12-01
  Wtorek 25.02.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

  grupa: S12-02
  Wtorek 25.02.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

  grupa: S12-03
  Wtorek 25.02.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-310
  E
  termin drugi

Publikacje