Strona główna » Krzysztof Szczepaniak
Krzysztof Szczepaniak
Krzysztof Szczepaniak

dr Krzysztof Szczepaniak

Stanowisko:
Adiunkt
125
(+48 58) 523 14 31

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rynki finansowe
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rynki finansowe
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
  • Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Zakres programowy:

 • przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw,
 • finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • ocena ekonomiczno-finansowa działalności inwestycyjnej firm w wybranych branżach,
 • rozwój rynku finansowego w Polsce po roku 1990,
 • rozwój rynków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • powstanie i perspektywy rozwoju Rynku GPW New Connect,
 • analiza retrospektywna oraz perspektywy wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez polskie przedsiębiorstwa,
 • partnerstwo publiczno-prywatne,
 • rozwój inwestycji samorządowych w wybranych polskich miastach,
 • rozwój energetyki odnawialnej.

Problematyka seminariów licencjackich i magisterskich obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z oceną efektywności inwestycji przedsiębiorstw, wyboru i oceny sposobów finansowania inwestycji oraz efektywności i ryzyka inwestycji na rynku finansowym. Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 1. Przygotowanie i ocena efektywności projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
 2. Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze prywatnym.
 3. Ocena rentowności i ryzyka inwestycji finansowych.
 4. Rozwój rynków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 5. Analiza retrospektywna wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w Polsce.
 6. Realizacja projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.
 7. Planowanie i efektywność inwestycji samorządowych.
 8. Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii.
 9. Ryzyko inwestowania na rynku forex.
 10. Wpływ innowacji na rozwój gospodarczy Polski.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Zakres programowy:

 • przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw,
 • finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • ocena ekonomiczno-finansowa działalności inwestycyjnej firm w wybranych branżach,
 • rozwój rynku finansowego w Polsce po roku 1990,
 • rozwój rynków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • powstanie i perspektywy rozwoju Rynku GPW New Connect,
 • analiza retrospektywna oraz perspektywy wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez polskie przedsiębiorstwa,
 • partnerstwo publiczno-prywatne,
 • rozwój inwestycji samorządowych w wybranych polskich miastach,
 • rozwój energetyki odnawialnej.

Problematyka seminariów licencjackich i magisterskich obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z oceną efektywności inwestycji przedsiębiorstw, wyboru i oceny sposobów finansowania inwestycji oraz efektywności i ryzyka inwestycji na rynku finansowym. Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 1. Przygotowanie i ocena efektywności projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
 2. Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze prywatnym.
 3. Ocena rentowności i ryzyka inwestycji finansowych.
 4. Rozwój rynków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 5. Analiza retrospektywna wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w Polsce.
 6. Realizacja projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.
 7. Planowanie i efektywność inwestycji samorządowych.
 8. Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii.
 9. Ryzyko inwestowania na rynku forex.
 10. Wpływ innowacji na rozwój gospodarczy Polski.

Egzaminy i zaliczenia

 • Rynki finansowe [w]
 • grupa: S33-11
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S33-21
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S33-25
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S33-51
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N33-11
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N33-21
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N33-25
  Piątek 24.06.2022
  godz.: 17.45-18.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Seminarium magisterskie [sem]
 • grupa: S53-01
  Wtorek 14.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala 125
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-02
  Wtorek 14.06.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala 125
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw [w]
 • grupa: S43-01
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-05
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-06
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-15
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-16
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-31
  Czwartek 23.06.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

Publikacje