Strona główna » Krzysztof Szczepaniak
Krzysztof Szczepaniak
Krzysztof Szczepaniak

dr Krzysztof Szczepaniak

Funkcja:
Kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości
Stanowisko:
Adiunkt
125
(+48 58) 523 14 64

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.00-10.45
pok. 125
Tydzień I:
Środa
godz. 10.00-10.45
pok. 125
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.00-10.45
pok. 125
Tydzień II:
Środa
godz. 10.00-10.45
pok. 125

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Projekty z funduszy UE
  • Rynki finansowe
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rynki finansowe
  • Zarządzanie inwestycjami
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Alternative Investment Strategies
  • Seminarium magisterskie
  • Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Przygotowanie projektów inwestycyjnych
  • Seminarium magisterskie
  • Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Zakres programowy:

 • przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw,
 • finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • ocena ekonomiczno-finansowa działalności inwestycyjnej firm w wybranych branżach,
 • rozwój rynku finansowego w Polsce po roku 1990,
 • rozwój rynków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • powstanie i perspektywy rozwoju Rynku GPW New Connect,
 • analiza retrospektywna oraz perspektywy wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez polskie przedsiębiorstwa,
 • partnerstwo publiczno-prywatne,
 • rozwój inwestycji samorządowych w wybranych polskich miastach,
 • rozwój energetyki odnawialnej.

Problematyka seminariów licencjackich i magisterskich obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z oceną efektywności inwestycji przedsiębiorstw, wyboru i oceny sposobów finansowania inwestycji oraz efektywności i ryzyka inwestycji na rynku finansowym. Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 1. Przygotowanie i ocena efektywności projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
 2. Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze prywatnym.
 3. Ocena rentowności i ryzyka inwestycji finansowych.
 4. Rozwój rynków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 5. Analiza retrospektywna wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w Polsce.
 6. Realizacja projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.
 7. Planowanie i efektywność inwestycji samorządowych.
 8. Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii.
 9. Ryzyko inwestowania na rynku forex.
 10. Wpływ innowacji na rozwój gospodarczy Polski.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Zakres programowy:

 • przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw,
 • finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • ocena ekonomiczno-finansowa działalności inwestycyjnej firm w wybranych branżach,
 • rozwój rynku finansowego w Polsce po roku 1990,
 • rozwój rynków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • powstanie i perspektywy rozwoju Rynku GPW New Connect,
 • analiza retrospektywna oraz perspektywy wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez polskie przedsiębiorstwa,
 • partnerstwo publiczno-prywatne,
 • rozwój inwestycji samorządowych w wybranych polskich miastach,
 • rozwój energetyki odnawialnej.

Problematyka seminariów licencjackich i magisterskich obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z oceną efektywności inwestycji przedsiębiorstw, wyboru i oceny sposobów finansowania inwestycji oraz efektywności i ryzyka inwestycji na rynku finansowym. Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 1. Przygotowanie i ocena efektywności projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
 2. Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze prywatnym.
 3. Ocena rentowności i ryzyka inwestycji finansowych.
 4. Rozwój rynków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 5. Analiza retrospektywna wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w Polsce.
 6. Realizacja projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.
 7. Planowanie i efektywność inwestycji samorządowych.
 8. Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii.
 9. Ryzyko inwestowania na rynku forex.
 10. Wpływ innowacji na rozwój gospodarczy Polski.

Egzaminy i zaliczenia

 • Alternative Investment Strategies [w]
 • grupa: S41-20
  Piątek 05.06.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

 • Projekty z funduszy UE [w]
 • grupa: S23-21
  Środa 03.06.2020
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-307
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-22
  Środa 03.06.2020
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-307
  Z
  termin pierwszy

 • Przygotowanie projektów inwestycyjnych [w]
 • grupa: N51-05
  Niedziela 31.05.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 125
  E
  termin pierwszy

  grupa: N51-15
  Niedziela 31.05.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 125
  E
  termin pierwszy

  grupa: N51-16
  Niedziela 31.05.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 125
  E
  termin pierwszy

  grupa: N51-17
  Niedziela 31.05.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 125
  E
  termin pierwszy

 • Rynki finansowe [w]
 • grupa: S33-21
  Środa 27.05.2020
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  grupa: S33-25
  Środa 27.05.2020
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  grupa: S33-31
  Środa 27.05.2020
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  grupa: S33-51
  Środa 27.05.2020
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  grupa: N33-25
  Niedziela 07.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 125
  E
  termin pierwszy

  grupa: N33-31
  Niedziela 07.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 125
  E
  termin pierwszy

  grupa: S33-21
  Poniedziałek 22.06.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala 125
  E
  termin drugi

  grupa: S33-25
  Poniedziałek 22.06.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala 125
  E
  termin drugi

  grupa: S33-31
  Poniedziałek 22.06.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala 125
  E
  termin drugi

  grupa: S33-51
  Poniedziałek 22.06.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala 125
  E
  termin drugi

 • Seminarium magisterskie [sem]
 • grupa: S43-01
  Środa 03.06.2020
  godz.: 13.30-15.00
  sala p-125
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-02
  Środa 03.06.2020
  godz.: 13.30-15.00
  sala p-125
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-01
  Środa 03.06.2020
  godz.: 17.00-18.30
  sala p-125
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-02
  Środa 03.06.2020
  godz.: 17.00-18.30
  sala p-125
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw [w]
 • grupa: S43-01
  Środa 27.05.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-02
  Środa 27.05.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-05
  Środa 27.05.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-06
  Środa 27.05.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-11
  Środa 27.05.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: S43-31
  Środa 27.05.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  E
  termin pierwszy

  grupa: N43-01
  Niedziela 31.05.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala 125
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N43-05
  Niedziela 31.05.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala 125
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N43-11
  Niedziela 31.05.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala 125
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N43-31
  Niedziela 31.05.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala 125
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N43-32
  Niedziela 31.05.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala 125
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N43-01
  Niedziela 14.06.2020
  godz.: 12.15-13.00
  sala 125
  Z
  termin drugi

  grupa: N43-05
  Niedziela 14.06.2020
  godz.: 12.15-13.00
  sala 125
  Z
  termin drugi

  grupa: N43-11
  Niedziela 14.06.2020
  godz.: 12.15-13.00
  sala 125
  Z
  termin drugi

  grupa: N43-31
  Niedziela 14.06.2020
  godz.: 12.15-13.00
  sala 125
  Z
  termin drugi

  grupa: N43-32
  Niedziela 14.06.2020
  godz.: 12.15-13.00
  sala 125
  Z
  termin drugi

  grupa: S43-01
  Poniedziałek 22.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 125
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-02
  Poniedziałek 22.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 125
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-05
  Poniedziałek 22.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 125
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-06
  Poniedziałek 22.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 125
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-11
  Poniedziałek 22.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 125
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-31
  Poniedziałek 22.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 125
  Z
  termin pierwszy

Publikacje