Strona główna » Krzysztof Szczepaniak
Krzysztof Szczepaniak
Krzysztof Szczepaniak

dr Krzysztof Szczepaniak

Zakład Inwestycji

Funkcja:
Kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości
Funkcja:
Kierownik Zakładu Inwestycji
Stanowisko:
Adiunkt
125
(+48 58) 523 14 64

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.00-14.30
pok. 125
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.00-14.30
pok. 125

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Financial Markets and Instruments
  • Inwestycje w wartości niematerialne i prawne
  • Projekty z funduszy UE
  • Rynki finansowe
  • Zarządzanie inwestycjami
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rynki finansowe
  • Zarządzanie inwestycjami
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Inwestycje w innowacje
  • Seminarium magisterskie
  • Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Inwestycje w innowacje
  • Przygotowanie projektów inwestycyjnych
  • Seminarium magisterskie
  • Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Zakres programowy:

 • przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw,
 • finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • ocena ekonomiczno-finansowa działalności inwestycyjnej firm w wybranych branżach,
 • rozwój rynku finansowego w Polsce po roku 1990,
 • rozwój rynków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • powstanie i perspektywy rozwoju Rynku GPW New Connect,
 • analiza retrospektywna oraz perspektywy wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez polskie przedsiębiorstwa,
 • partnerstwo publiczno-prywatne,
 • rozwój inwestycji samorządowych w wybranych polskich miastach,
 • rozwój energetyki odnawialnej.

Problematyka seminariów licencjackich i magisterskich obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z oceną efektywności inwestycji przedsiębiorstw, wyboru i oceny sposobów finansowania inwestycji oraz efektywności i ryzyka inwestycji na rynku finansowym. Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 1. Przygotowanie i ocena efektywności projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
 2. Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze prywatnym.
 3. Ocena rentowności i ryzyka inwestycji finansowych.
 4. Rozwój rynków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 5. Analiza retrospektywna wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w Polsce.
 6. Realizacja projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.
 7. Planowanie i efektywność inwestycji samorządowych.
 8. Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii.
 9. Ryzyko inwestowania na rynku forex.
 10. Wpływ innowacji na rozwój gospodarczy Polski.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Zakres programowy:

 • przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw,
 • finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • ocena ekonomiczno-finansowa działalności inwestycyjnej firm w wybranych branżach,
 • rozwój rynku finansowego w Polsce po roku 1990,
 • rozwój rynków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • powstanie i perspektywy rozwoju Rynku GPW New Connect,
 • analiza retrospektywna oraz perspektywy wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez polskie przedsiębiorstwa,
 • partnerstwo publiczno-prywatne,
 • rozwój inwestycji samorządowych w wybranych polskich miastach,
 • rozwój energetyki odnawialnej.

Problematyka seminariów licencjackich i magisterskich obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z oceną efektywności inwestycji przedsiębiorstw, wyboru i oceny sposobów finansowania inwestycji oraz efektywności i ryzyka inwestycji na rynku finansowym. Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 1. Przygotowanie i ocena efektywności projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
 2. Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze prywatnym.
 3. Ocena rentowności i ryzyka inwestycji finansowych.
 4. Rozwój rynków Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 5. Analiza retrospektywna wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w Polsce.
 6. Realizacja projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.
 7. Planowanie i efektywność inwestycji samorządowych.
 8. Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii.
 9. Ryzyko inwestowania na rynku forex.
 10. Wpływ innowacji na rozwój gospodarczy Polski.

Egzaminy i zaliczenia

 • Projekty z funduszy UE [w]
 • grupa: S23-21
  Środa 05.06.2019
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

 • Przygotowanie projektów inwestycyjnych [w]
 • grupa: N51-05
  Sobota 01.06.2019
  godz.: 10.30-12.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-06
  Sobota 01.06.2019
  godz.: 10.30-12.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-15
  Sobota 01.06.2019
  godz.: 10.30-12.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-16
  Sobota 01.06.2019
  godz.: 10.30-12.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-17
  Sobota 01.06.2019
  godz.: 10.30-12.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N51-05
  Niedziela 22.09.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-303
  Z
  termin drugi

  grupa: N51-06
  Niedziela 22.09.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-303
  Z
  termin drugi

  grupa: N51-15
  Niedziela 22.09.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-303
  Z
  termin drugi

  grupa: N51-16
  Niedziela 22.09.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-303
  Z
  termin drugi

  grupa: N51-17
  Niedziela 22.09.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-303
  Z
  termin drugi

 • Rynki finansowe [w]
 • grupa: N33-21
  Sobota 25.05.2019
  godz.: 17.00-17.45
  sala WZ-307
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S33-21
  Poniedziałek 10.06.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S33-22
  Poniedziałek 10.06.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S33-25
  Poniedziałek 10.06.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S33-31
  Poniedziałek 10.06.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S33-35
  Poniedziałek 10.06.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S33-41
  Poniedziałek 10.06.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S33-42
  Poniedziałek 10.06.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S33-51
  Poniedziałek 10.06.2019
  godz.: 08.00-08.45
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N33-21
  Sobota 15.06.2019
  godz.: 10.30-11.15
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  grupa: S33-21
  Niedziela 22.09.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-303
  Z
  termin drugi

  grupa: S33-22
  Niedziela 22.09.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-303
  Z
  termin drugi

  grupa: S33-25
  Niedziela 22.09.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-303
  Z
  termin drugi

  grupa: S33-31
  Niedziela 22.09.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-303
  Z
  termin drugi

  grupa: S33-35
  Niedziela 22.09.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-303
  Z
  termin drugi

  grupa: S33-41
  Niedziela 22.09.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-303
  Z
  termin drugi

  grupa: S33-42
  Niedziela 22.09.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-303
  Z
  termin drugi

  grupa: S33-51
  Niedziela 22.09.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-303
  Z
  termin drugi

  grupa: N33-21
  Niedziela 22.09.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-303
  Z
  termin drugi

 • Seminarium magisterskie []
 • grupa: N43-01
  Sobota 18.05.2019
  godz.: 15.15-17.45
  sala 125
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-01
  Środa 05.06.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala p-125
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-02
  Środa 05.06.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala p-125
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-01
  Wtorek 11.06.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala p-125
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-02
  Wtorek 11.06.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala p-125
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw [w]
 • grupa: N43-01
  Sobota 01.06.2019
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N43-05
  Sobota 01.06.2019
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N43-11
  Sobota 01.06.2019
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N43-31
  Sobota 01.06.2019
  godz.: 15.15-16.45
  sala WZ-Aula
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N43-01
  Sobota 15.06.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-303
  Z
  termin drugi

  grupa: N43-05
  Sobota 15.06.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-303
  Z
  termin drugi

  grupa: N43-11
  Sobota 15.06.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-303
  Z
  termin drugi

  grupa: S43-01
  Poniedziałek 24.06.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-213
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-02
  Poniedziałek 24.06.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-213
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-05
  Poniedziałek 24.06.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-213
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-06
  Poniedziałek 24.06.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-213
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-11
  Poniedziałek 24.06.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-213
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-21
  Poniedziałek 24.06.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-213
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S43-31
  Poniedziałek 24.06.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-213
  Z
  termin pierwszy

Publikacje