Strona główna » Katedra Marketingu
Pracownicy Katedry Marketingu
Pracownicy

mgr Zuzanna Minga

Stanowisko:
Asystent
127
(+48 58) 523 12 17

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje