Strona główna » Katedra Marketingu
Pracownicy Katedry Marketingu
Pracownicy

Magdalena Kiljan

Stanowisko:
Umowa cywilno-prawna
127
(+48 58) 523 14 61

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje