Strona główna » Katedra Marketingu
Oferta dydaktyczna
SP Event Manager
Studia:
studia podyplomowe
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
niestacjonarne
Strona internetowa:
Informacja o kierunku studiów/specjalności
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

- specyfiki różnych wydarzeń (artystycznych, sportowych, kulturalnych, korporacyjnych, itd.),
- planowania i realizacji wydarzeń,
.- opracowywania scenariusza, harmonogramu i budżet wydarzeń,
- zna podstawy protokołu dyplomatycznego, 
- zna kluczowe przepisy prawne niezbędne przy realizacji eventów
- zna standardy profesjonalnej współpracy z podwykonawcami i mediami, lokalnym samorządem.
- zarządzania zespołem i pełnienia funkcji lidera projektu, jakim jest wydarzenie.

2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

- postrzegania wydarzeń jako produktów w ujęciu marketingowym
- potrafi określić interesariuszy oraz kreować wartość i pozytywne doświadczenia dla konsumentów
- umiejętnie wykorzystuje kanały komunikacji marketingowej stosowane w gospodarce cyfrowej
- korzysta z praktycznych narzędzi event managera opartych na nowych technologiach
- porafi samodzielnie opracować scenariusz, harmonogram i budżet wydarzenia 

3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji i zarządzania ryzykiem. W toku studiów Absolwent nabywa praktyczne i teoretyczne umiejętności potrzebne w trakcie pracy event managera.

4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

Podmioty związane z branżą eventową np. Teatr Muzyczny w Gdyni, Międzynarodowe Targi Gdańskie, Agencje PR, Agencje reklamowe
 

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
ŁĄCZNIE - -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć