Strona główna » Katedra Marketingu
Konferencje
2nd World Symposium on Economics, Business and Management »

Pracownicy Katedry Marketingu (Wioleta Dryl, Tomasz Dryl i Anna Dziadkiewicz) zasiadali w składzie Komitetu Technicznego na II Światowym Sympozjum Ekonomii, Biznesu i Zarządzania (2nd World Symposium on Economics, Business and Management). Organizatorem Sympozjum był Międzynarodowy Instytut Inżynierii i Technologii (International Engineering and Technology Institute- IETI) z siedzibą w Hong Kongu oraz Międzynarodowy Instytut Badań Ekonomicznych i Zarządzania (International Research Institute for Economics and Management - IRIEM). Sympozjum było poświęcone ekonomii teoretycznej i stosowanej oraz zarządzaniu.

4th International Workshop on Economics and Management »

Pracownicy Katedry Marketingu (dr Wioleta Dryl, dr Tomasz Dryl i dr Anna Dziadkiewicz) zasiadali w Komitecie Technicznym IV Międzynarodowych Warsztatów Ekonomii i Zarządzania (4th International Workshop on Economics and Management) z siedzibą w Hongkongu. Celem IWEM 2018 było stworzenie platformy wymiany informacji dotyczącej dobrych praktyk w zakresie ekonomii i zarządzania, problemów i możliwości dotyczących zrównoważonego rozwoju. IWEM 2018 stanowiło forum dla badaczy, inżynierów i naukowców ze środowisk akademickich, przemysłowych i rządowych, na którym przedstawiono najbardziej innowacyjne badania, w tym podjęto dyskusję dotyczącą obecnych wyzwań społecznych i gospodarczych. IWEM 2018 był wspierany przez Międzynarodowy Instytut Badawczy Gospodarki i Zarządzania (International Research Institute for Economics and Management - IRIEM) oraz Międzynarodowy Instytut Inżynierii i Technologii (International Engineering and Technology Institute - IETI).

Modern Concept and Management Methods. In search of excellent organisation - modern trends in public, military, social, and business sector »

Katedra Marketingu, wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną z siedzibą w Warszawie, była współorganizatorem międzynarodowej konferencji pn. "Modern Concept and Management Methods. In search of excellent organisation - modern trends in public, military, social, and business sector", której celem była wymiana poglądów i doświadczeń, pozwalająca na dyskusję i prezentację wyników badań z zakresu zarządzania. 

 

 

 

Nowoczesne Koncepcje i Metody Zarządzania 2017 - Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Gdański Katedra Marketingu, Politech »

Katedra Marketingu Uniwersytetu Gdańskiego jako współorganizator ma zaszczyt zaprosić naukowców i praktyków nowoczesnego zarządzania na Międzynarodową Konferencję Naukową.

link do strony www konferencji: NKiMZ 2017

Komitet Organizacyjny ze strony Katedry Marketingu: dr Wioleta Dryl, dr Anna Dziadkiewicz, dr Tomasz Dryl

Preambula.png