Strona główna » Marzenna Czerwińska
Marzenna Czerwińska
Marzenna Czerwińska

dr Marzenna Czerwińska

Stanowisko:
Starszy wykładowca
221
(+48 58) 523 14 07

Konsultacje

Przeniesione na dzień:
05.01.2021
godz. 09.30-10.30
pok. 221
Odwołane w dniu:
07.01.2021
godz. 11.30-12.30
pok. 221
Tydzień I:
Czwartek
godz. 11.30-12.30
pok. 221
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 11.30-12.30
pok. 221
Tydzień II:
Czwartek
godz. 11.30-12.30
pok. 221
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 11.30-12.30
pok. 221

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Przedsiębiorczość
  • Zarządzanie projektami UE
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Przedsiębiorczość
  • Zarządzanie projektami UE

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

Kierunek: Zarządzanie

Specjalność:  Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

Seminarium magisterskie

Prowadzący seminarium: dr Marzenna Czerwińska

Tytuł seminarium:  Ekonomika małej firmy

Opis tematyki:

 • specyfika i uwarunkowania funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
 • strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
 • instytucjonalne uwarunkowania podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i w innych krajach,
 • problemy fazy startu
 • innowacyjność  małych firm
 • formy instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorczości,
 • przedsiębiorczość rodzinna,
 • ryzyko w działalność małych firm
 • źródła finansowania działalności przedsiębiorstw,
 • zarządzanie zasobami materialnymi, niematerialnymi i ludzkimi w przedsiębiorstwie,
 • analiza bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje