Strona główna » Marzenna Czerwińska
Marzenna Czerwińska
Marzenna Czerwińska

dr Marzenna Czerwińska

Stanowisko:
Starszy wykładowca
221
(+48 58) 523 14 07

Konsultacje

Tydzień I:
Piątek
godz. 11.15-12.00
pok. 221
Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.30-10.15
pok. 221
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 08.45-09.30
pok. 221
Tydzień II:
Środa
godz. 08.00-08.45
pok. 221

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Otoczenie biznesu
  • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości
  • Przedsiębiorczość
  • Seminarium magisterskie
  • Zarządzanie projektami UE
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Przedsiębiorczość
  • Seminarium magisterskie
  • Zarządzanie projektami UE

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

Kierunek: Zarządzanie

Specjalność:  Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

Seminarium magisterskie

Prowadzący seminarium: dr Marzenna Czerwińska

Tytuł seminarium:  Ekonomika małej firmy

Opis tematyki:

 • specyfika i uwarunkowania funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
 • strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
 • instytucjonalne uwarunkowania podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i w innych krajach,
 • problemy fazy startu
 • innowacyjność  małych firm
 • formy instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorczości,
 • przedsiębiorczość rodzinna,
 • ryzyko w działalność małych firm
 • źródła finansowania działalności przedsiębiorstw,
 • zarządzanie zasobami materialnymi, niematerialnymi i ludzkimi w przedsiębiorstwie,
 • analiza bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa.

Egzaminy i zaliczenia

 • Otoczenie biznesu [w]
 • grupa: WDW
  Poniedziałek 27.01.2020
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-311
  Z
  termin pierwszy

 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie [w]
 • grupa: S21-01
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-02
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-03
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-04
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-05
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S22-01
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S22-02
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S22-31
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S22-32
  Piątek 31.01.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala B-4
  Z
  termin pierwszy

 • Przedsiębiorczość [ćw]
 • grupa: S43-31
  Środa 15.01.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-304
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N43-31
  Sobota 25.01.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala C-20
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N43-32
  Sobota 25.01.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala C-20
  Z
  termin pierwszy

 • Przedsiębiorczość [w]
 • grupa: S43-31
  Wtorek 21.01.2020
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-305
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N43-31
  Sobota 25.01.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala C-20
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N43-32
  Sobota 25.01.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala C-20
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium magisterskie [sem]
 • grupa: N53-31
  Sobota 18.01.2020
  godz.: 15.15-17.45
  sala 221
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-31
  Wtorek 21.01.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala p-225
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie projektami UE [ćw]
 • grupa: N53-31
  Sobota 25.01.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-409
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-31
  Poniedziałek 03.02.2020
  godz.: 08.45-09.30
  sala WZ-213
  Z
  termin pierwszy

Publikacje