Strona główna » Marzenna Czerwińska
Marzenna Czerwińska
Marzenna Czerwińska

dr Marzenna Czerwińska

Stanowisko:
Starszy wykładowca
221
(+48 58) 523 14 07

Konsultacje

Wszystkie konsultacje w okresie 27.07.2020 - 14.09.2020 zostają odwołane - urlop.

Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.00-09.45
pok. 221

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Otoczenie biznesu
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Przedsiębiorczość
  • Seminarium magisterskie
  • Zarządzanie projektami UE

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

Kierunek: Zarządzanie

Specjalność:  Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

Seminarium magisterskie

Prowadzący seminarium: dr Marzenna Czerwińska

Tytuł seminarium:  Ekonomika małej firmy

Opis tematyki:

 • specyfika i uwarunkowania funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
 • strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
 • instytucjonalne uwarunkowania podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i w innych krajach,
 • problemy fazy startu
 • innowacyjność  małych firm
 • formy instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorczości,
 • przedsiębiorczość rodzinna,
 • ryzyko w działalność małych firm
 • źródła finansowania działalności przedsiębiorstw,
 • zarządzanie zasobami materialnymi, niematerialnymi i ludzkimi w przedsiębiorstwie,
 • analiza bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa.

Egzaminy i zaliczenia

 • Otoczenie biznesu [w]
 • grupa: S23-51
  Wtorek 26.05.2020
  godz.: 08.00-08.45
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-52
  Wtorek 26.05.2020
  godz.: 08.00-08.45
  sala A-321
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium magisterskie [sem]
 • grupa: S53-31
  Środa 27.05.2020
  godz.: 08.00-08.45
  sala 221
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N43-31
  Sobota 06.06.2020
  godz.: 08.00-08.45
  sala 221
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N43-32
  Sobota 06.06.2020
  godz.: 08.00-08.45
  sala 221
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N53-31
  Sobota 06.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 221
  Z
  termin pierwszy

Publikacje