Strona główna » VII konferencja Modelowanie i prognozowanie
Terminy

VII KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
Sopot, 29-31.05.2017


 

Zgłoszenie uczestnictwa:       
• z referatem       15.04.2017
• bez referatu       15.04.2017
Przesłanie streszczenia referatu       15.04.2017
Informacja o zakwalifikowaniu referatu do prezentacji       19.04.2017
Dokonanie opłaty i przesłanie potwierdzenia opłaty       21.04.2017
Przesłanie ostatecznej wersji artykułu do recenzji       30.09.2017