Strona główna » VII konferencja Modelowanie i prognozowanie
Opłaty konferencyjne

VII KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
Sopot, 29-31.05.2017


Opłata konferencyjna 880 zł
Opłata za uczestnictwo bez referatu 680 zł
Opłata dla doktorantów i studentów 600 zł

 

 

 

W ramach opłaty organizatorzy konferencji zapewniają Uczestnikom: wyżywienie w trakcie obrad, materiały konferencyjne, tom czasopisma „Zarządzanie i Finanse” z opublikowanymi artykułami pokonferencyjnymi oraz imprezy towarzyszące.
 
Uwaga: koszty zakwaterowania Uczestnicy uiszczają indywidualnie w hotelach.
Prosimy o wcześniejszą rezerwację noclegów w jednym z wybranych hoteli

Opłatę konferencyjną prosimy przelać do 21.04.2017 na konto:

59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 Bank PEKAO S.A. IV O/Gdańsk
z dopiskiem: subkonto K-203, imię i nazwisko uczestnika, MODELOWANIE 2017.
 
NIP 584-020-32-39