Strona główna » VII konferencja Modelowanie i prognozowanie
Uczestnicy konferencji

VII KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
Sopot, 29-31.05.2017


Uczestnicy konferencji

 

 1. Dr Sylwia Badowska, Uniwersytet Gdański
 2. Dr Dorota Banaszkiewicz, Uniwersytet Gdański
 3. Prof. UŁ dr hab. Paweł Baranowski, Uniwersytet Łódzki
 4. Prof. US dr hab. Jacek Batóg, Uniwersytet Szczeciński
 5. Dr Katarzyna Bech, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 6. Dr Jacek  Bednarz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 7. Dr hab. Beata Bieszk-Stolorz, Uniwersytet Szczeciński
 8. Mgr Mateusz Bogdański, Uniwersytet Gdański
 9. Prof. UG dr hab. Tadeusz Bołt, Uniwersytet Gdański
 10. Prof. dr hab. Janusz Brzeszczyński,  Northumbria University, Uniwersytet Łódzki
 11. Mgr Małgorzata Cendrowska, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
 12. Mgr inż. Marta Chylińska, Uniwersytet Gdański
 13. Ada Cierkowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 14. Dr Dorota Ciołek, Uniwersytet Gdański
 15. Mgr Arkadiusz Ciołek, TZ SKOK
 16. Mgr Ewa Czapla, Politechnika Koszalińska
 17. Dr Joanna Czarnowska, Uniwersytet Gdański
 18. Prof. dr hab. Józef Dziechciarz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 19. Mgr Piotr Filip, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
 20. Dr inż. Karol Flisikowski, Politechnika Gdańska
 21. Prof. dr hab. Jan Gajda, Uniwersytet Łódzki
 22. Mgr Damian Gajda, Uniwersytet Gdański
 23. Mgr Anna Gierusz, Uniwersytet Gdański
 24. Prof.UEP dr hab. Elżbieta Gołata, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 25. Dr Magdalena Gostkowska-Drzewicka, Uniwersytet Gdański
 26. Dr Rumiana Górska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 27. Mgr Grzegorz Gudaszewski, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
 28. Prof. UG dr hab. Beata Jackowska, Uniwersytet Gdański
 29. Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 30. Mgr inż. Magdalena Janczur-Knapek, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
 31. Mgr Tomasz Jastrzębski, Uniwersytet Gdański
 32. Dr Maciej Jewczak, Uniwersytet Łódzki
 33. Mgr inż. Kamil Jodź, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 34. Dr Tomasz Jurkiewicz, Uniwersytet Gdański
 35. Dr Andrzej Karpio, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 36. Mgr Aneta Kłodzińska, Politechnika Koszalińska
 37. Dr Błażej Kochański, Politechnika Gdańska
 38. Mgr Piotr Komar, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 39. Dr Olga Komorowska, Uniwersytet Gdański
 40. Dr inż. Krzysztof Kompa, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 41. Prof. dr hab. Irena Kotowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 42. Mgr Krzysztof Kowalski, Urząd Statystyczny w Warszawie
 43. Dr Arkadiusz Kozłowski, Uniwersytet Gdański
 44. Prof. dr hab. Tadeusz Kufel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 45. Dr Lech Marcin Kujawski, Uniwersytet Gdański
 46. Prof. dr hab. Teodor Kulawczuk, Uniwersytet Gdański
 47. Dr hab. Ewa Kusideł, Uniwersytet Łódzki
 48. Dr Marek Kwas, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 49. Dr Łukasz Lach, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 50. Dr Aleksandra Łuczak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 51. Dr Michał Łukowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 52. Mgr Roman Machuga, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 53. Dr Ewa Majerowska, Uniwersytet Gdański
 54. Prof. US dr hab. Iwona Markowicz, Uniwersytet Szczeciński
 55. Dr Adam Marszk, Politechnika Gdańska
 56. Mgr Agnieszka Matulska-Bachura, Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
 57. Dr Anna Michalak, Uniwersytet Łódzki
 58. Mgr Danuta Michoń, Urząd Statystyczny w Opolu
 59. Prof. UG dr hab. Kamila Migdał-Najman, Uniwersytet Gdański
 60. Mgr Grzegorz Migut, StatSoft
 61. Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki, Uniwersytet Gdański
 62. Dr Magdalena Mosionek-Schweda,  Uniwersytet Gdański
 63. Dr Radosław Murkowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 64. Prof. UG dr hab. Krzysztof Najman, Uniwersytet Gdański
 65. Prof. dr hab. Edward Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 66. Dr Sabina Nowak, Uniwersytet Gdański
 67. Mgr Gabriela Nowakowska, Urząd Statystyczny w Warszawie
 68. Prof. PB dr hab. Joanna Olbryś, Politechnika Białostocka
 69. Prof. dr hab. Magdalena Osińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 70. Dr Dorota Perło, Uniwersytet w Białymstoku
 71. Mgr Aleksander Pietuszyński, Uniwersytet Gdański
 72. Dr Tomasz Pisula, Politechnika Rzeszowska
 73. Mgr Teresa Plenikowska, Uniwersytet Gdański
 74. Dr Agnieszka Pobłocka, Uniwersytet Gdański
 75. Dr Małgorzata Podogrodzka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 76. Mgr Maciej Potyra, Główny Urząd Statystyczny/Szkoła Główna Handlowa Warszawa
 77. Dr Marcin Puziak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 78. Dr Dominik Rozkrut, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
 79. Prof. SGH dr hab. Michał Rubaszek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 80. Mgr Robert Socha, Uniwersytet Łódzki
 81. Mgr Michał Staszak, Allianz TFI, Warszawa
 82. Prof. dr hab. Krystyna Strzała, Uniwersytet Gdański
 83. Dr Paweł Andrzej Strzelecki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 84. Prof. dr hab. Jadwiga Suchecka, Uniwersytet Łódzki
 85. Mgr Dorota Szałtys, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
 86. Dr Małgorzata Szczyt, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 87. Prof. dr hab. Włodzimierz Szkutnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 88. Prof. dr hab. Mirosław Szreder, Uniwersytet Gdański
 89. Prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger, Uniwersytet Łódzki
 90. Prof. dr hab. Łucja Tomaszewicz, Uniwersytet Łódzki
 91. Prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 92. Prof. dr Matti Virén, University of Turku
 93. Mgr Katarzyna Walerysiak-Grzechowska, Uniwersytet Łódzki
 94. Mgr Małgorzata Waligórska, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
 95. Prof. dr hab. Stanisław Wieteska, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 96. Prof. dr hab. Dorota Witkowska, Uniwersytet Łódzki
 97. Prof. UG dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz, Uniwersytet Gdański
 98. Dr Piotr Wójcik, Uniwersytet Warszawski
 99. Prof. SGH dr hab. Wiktoria Wróblewska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 100. Dr Ewa Wycinka, Uniwersytet Gdański
 101. Mgr Anna Wysocka Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
 102. Prof. UG dr hab. Anna Zamojska, Uniwersytet Gdański
 103. Dr Adam Zaremba, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 104. Prof. UG dr hab. Jerzy Zemke, Uniwersytet Gdański
 105. Mgr inż. Agnieszka Zgierska, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
 106. Dr Dorota Żebrowska-Suchodolska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie