Strona główna » Nauka
Monografie online
 1. Decyzje finansowe w życiu osobistym i gospodarczym – wyzwania zmienności współczesnego rynku, autorstwa: Alicja Antonowicz, Paweł Antonowicz, Adam Barembruch, Mariusz Chmielewski, Marzenna Czerwińska, Ewa Malinowska, Marta Penczar, Piotr Pisarewicz (2021)
   
 2. Problemy współczesnego zarządzania, pod redakcją Jerzego Bielińskiego i Ewy Wycinki.
   
 3. Information management, pod redakcją Bernarda F. Kubiaka i Andrzeja Sieradza.
   
 4. Polski sektor bankowy wobec wyzwań związanych z kryzysem finansowym w strefie euro, pod redakcją Ryszarda Wierzby, Eugeniusza Gostomskiego, Marty Penczar, Moniki Liszewskiej, Piotra Górskiego, Juliusza Giżyńskiego, Elżbiety Małeckiej.
   
 5. Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Wybrane problemy, pod redakcją Krzysztofa Szczepaniaka i Anny Wojewnik-Filipkowskiej.
   
 6. Zarządzanie jakością i innowacyjność w świetle doświadczeń organizacji pomorza, autorstwa Małgorzaty Wiśniewskiej i Piotra Grudowskiego.
   
 7. Zarządzanie w przedsiębiorstwie i regionie. Nowe wyzwania, pod redakcją Jerzego Bielińskiego i Pauliny Nogal-Meger.
   
 8. Information management in practice, pod redakcją Bernarda F. Kubiaka i Jacka Maślankowskiego.
   
 9. Information systems development and applications, pod redakcją S. Wryczy.
   
 10. Kokpity menedżerskie w analizie i prezentacji danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel 2016, pod redakcją Doroty Buchnowskiej.
   
 11. Paweł Antonowicz, Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria – praktyka gospodarcza – studia regionalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 1-547.
 12. Ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju ubezpieczeń
  Teresa H. Bednarczyk, Kamila Bielawska, Beata Jackowska, Ewa Wycinka
  „Monografia została sfinansowana ze środków Projektu „PROgram Rozwoju Uni-wersytetu Gdańskiego (ProUG)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00,  zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Gdańskim w dniu 11.12.2017 roku.”

 13. Zastosowania metod ilościowych w ubezpieczeniach Ewa Wycinka, Mirosław Szreder (red.)
  „Monografia została sfinansowana ze środków Projektu „PROgram Rozwoju Uni-wersytetu Gdańskiego (ProUG)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00,  zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Gdańskim w dniu 11.12.2017 roku.”

 14. Produkty Ubezpieczeniowe

  Piotr Pisarewicz, Anna Gierusz, Patrycja Kowalczyk – Rólczyńska, Agnieszka Pobłocka

  „Monografia została sfinansowana ze środków Projektu „PROgram Rozwoju Uni-wersytetu Gdańskiego (ProUG)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00,  zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Gdańskim w dniu 11.12.2017 roku.”