Strona główna » Nauka
Redakcja

Redaktor Naczelny

prof. UG dr hab. Krzysztof Najman

 

z-ca Redaktora Naczelnego

prof. UG dr hab. Kamila Migdał-Najman

 

Redaktorzy językowi

prof. UG dr hab. Aneta Lewińska (język polski)
David Gagan, M.A. (język angielski)

 

Redaktorzy statystyczni

prof. UG dr hab. Anna Zamojska

 

Redaktorzy tematyczni

Metody ilościowe — prof. UG dr hab. Kamila Migdał-Najman
Zarządzanie — prof. UG dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG dr hab. Tomasz Kawka,
dr inż. Ewa Malinowska, dr Krzysztof Szczepaniak, dr Marek Rutka
Finanse — dr hab. Ewelina Sokołowska, dr Olga Martyniuk
Informatyka ekonomiczna — dr Jacek Maślankowski
Rachunkowość — dr Aleksandra Wiercińska