Strona główna » Nauka
Habilitacje

HABILITACJE 
2019

 DOROTA CIOŁEK Poziom rozwoju i uwarunkowania wzrostu gospodarczego polskich regionów w ujęciu przestrzenno-czasowym


 MICHAŁ KUCIAPSKI Zarządzanie przedsięwzięciami e-nauczania dla transferu wiedzy w organizacjach 


 

HABILITACJE 
2018

 WÓJCIK - AUGUSTYNIAK MARZENA Koncepcja innowacji wartości usługi edukacjnej publicznej szkoły wyższej w Polsce 


 

HABILITACJE 
2017

 SOKOŁOWSKA EWELINA Alternative Investments in Wealth Management. A Comprehensive Study of the Central and East European Market


 

HABILITACJE 
2016

ANTONOWICZ PAWEŁ Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria – praktyka gospodarcza – studia regionalne


WAŚNIEWSKI JAROSŁAW Uwarunkowania efektywności zastosowania outsourcingu w ochronie zdrowia


 
HABILITACJE 
2015

 JACKOWSKA BEATA Modele dalszego trwania życia oraz ich zastosowania w przypadku osób starszych


BĘBEN ROBERT Marketing inwestorski jako proces zaspokajania potrzeb na rynku kapitałowy


ONISZCZUK - JASTRZĄBEK ANETA  Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa


KALINOWSKI MARCIN Dojrzałość rynku akcji. Istota, determinanty, pomiar


HOŁUB-IWAN JOANNA Koncepcja systemu informacji marketingowej w zarządzaniu zdrowiem publicznym


WRÓBEL PIOTR Komunikacja elektroniczna: zagrożenia i ich skutki dla organizacjiHABILITACJE 
2014
 

GOLIŃSKA - PIESZYŃSKA MAŁGORZATA Kapitał intelektualny w sferze nauki - warunki rozwoju


MIGDAŁ - NAJMAN KAMILA  Samouczące się sztuczne sieci neuronowe w grupowaniu i klasyfikacji danych. Teoria i zastosowania w ekonomii


NAJMAN KRZYSZTOF  Samouczące się sztuczne sieci neuronowe w grupowaniu i klasyfikacji danych. Teoria i zastosowania w ekonomii


SZADZIEWSKA ARLETA Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej


WALENTYNOWICZ PIOTR  Uwarunkowania skuteczności wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce


WINIARSKI JACEK  Ryzyko planu realizacji projektu na przykładzie przedsięwzięć informatycznychHABILITACJE 
2013
 
ZAMOJSKA ANNA  Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce. Studium teoretyczno - empiryczne


WÓJCIK-KARPACZ ANNA  Zdolność relacyjna w tworzeniu efektów współdziałania małych i średnich przedsiębiorstw


 
HABILITACJE 
2012

JANUSZEWSKI ARKADIUSZ  Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania


KARPACZ JAROSŁAW  Determinanty odnowy strategicznej potencjału małych i średnich przedsiębiorstwHABILITACJE 
2011
 
GWIZDAŁA JERZY  Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego


ZEMKE JERZY  Ryzyka zarządzania organizacją gospodarczą


MAŃKOWSKI CEZARY  Synergia w logistyce


 
HABILITACJE 
2010
 
CZERWIŃSKA TERESA  Polityka inwestycyjna instytucji ubezpieczeniowych - istota, uwarunkowania, instrumenty


DĄBROWSKI DARIUSZ  Informacje rynkowe w rozwoju nowych produktów


BOGUSZEWICZ-KREFT MONIKA  Zarządzanie doświadczeniem klienta w usługach


MROZIEWSKI MARIAN  System zarządzania jako instytucjonalny czynnik kreowania kapitału przedsiębiorczości organizacyjnej. Koncepcja ewolucyjno-normatywna


 
HABILITACJE 
2009
  
PRZEMYSŁAW LECH  Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych wspomagających zarządzanie organizacją


JERZY AUKSZTOL Outsourcing informatyczny w teorii i praktyce zarządzania


 

HABILITACJE 
2008
 
PIOTR GRUDOWSKI Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach


 WIESŁAW GOLNAU Znaczenie płacy minimalnej dla funkcjonowania rynku pracyHABILITACJE 
2006
 

MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA Od gospodarstwa do stołu. Organizacja i zarządzanie jakością oraz bezpieczeństwem produktu żywnościowego


 JULITA WASILCZUK Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne


 BARBARA  GIERUSZ Modele alokacji podatku dochodowego w teorii i praktyce rachunkowości


 MARIA  JASTRZĘBSKA Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnegoHABILITACJE 
2005
 
HALINA CZUBASIEWICZ Okresowe ocenianie pracowników. Konfiguracja i projektowanie systemuHABILITACJE 
2004
 
NELLY DASZKIEWICZ Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce


PIOTR GRAJEWSKI, Koncepcja struktury organizacji procesowej