Strona główna » Nauka
Doktoraty

Doktoraty obronione
2017


Michał Jan Firek Model wymagań w procesie rozwoju systemów informatycznych firm budowlanych w oparciu o język SysML

Promotor: 
prof. dr hab. Stanisław Wrycza
Promotor pomociczy:
dr Bartosz Marcinkowski
Recenzenci:
dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. nadzw. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. nadzw. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Katarzyna Elżbieta Kamińska Uwarunkowania atrakcyjności przedsiębiorstw wysokich technologii dla pracowników badawczo-rozwojowych

Promotor: 
prof. dr hab. Ryszard Rutka
Recenzenci:
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. nadzw. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Małgorzata Czerska


Joanna Urszula Olkowicz Szkolenia w modelu rozwoju pracowników Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych w Polsce

Promotor: 
prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz
Recenzenci:
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. nadzw. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Tomasz Kawka, prof. nadzw.


Katarzyna Grażyna Koleśnik Oddziaływanie uwarunkowań kulturowych na zakres ujawnień w sprawozdaniach finansowych sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w wybranych krajach

Promotor: 
prof. dr hab. Jerzy Gierusz
Recenzenci:
dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. nadzw. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 
dr hab. Stanisław Hońko, prof. nadzw. Uniwersytet Szczeciński


Agnieszka Paulina Watoła-Bamber Lean management w restrukturyzacji przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego

Promotor: 
prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska
Recenzenci:
dr hab. inż. Radosław Wolniak, prof. nadzw. Politechnika Śląska  
dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. Politechnika Gdańska


Piotr Sliż Koncepcja wielopłaszczyznowego modelu oceny dojrzałości procesowej organizacji na przykładzie obsługi posprzedażnej w sektorze motoryzacyjnym

Promotor: 
prof. dr hab. Piotr Grajewski
Recenzenci:
prof. dr hab. Marian Hopej Politechnika Wrocławska 
dr hab. Małgorzata Tyrańska, prof. nadzw. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Justyna Maria Zawadzka Zgodność kultury organizacyjnej ze strategiami akademickich uczelni niepublicznych

Promotor: 
prof. dr hab. Małgorzata Czerska
Recenzenci:
prof. SGH dr hab. Agnieszka Sopińska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
prof. UG dr hab. Piotr Wróbel


Bogusław Antoni Suwara Systemo motywowania urzędników a zadania gmin miejskich

Promotor: 
prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz
Recenzenci:
prof. dr hab. Czesław Zając Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
prof. dr hab. Piotr Grajewski


Elżbieta Grażyna Zamiar Koncepcja benchmarkingu systemów informatycznych administracji samorządowej

Promotor: 
prof. dr hab. Bernard F. Kubiak
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Celina Olszak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. UG dr hab. Jerzy Auksztol


Magdalena Maria Szymańska Model promocji lekkiej atletyki w Polsce

Promotor: 
prof. UG dr hab. Wojciech Z. Żurawik
Recenzenci:
prof. UEP dr hab. Zygmunt Waśkowski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. UG dr hab. Anna Górczyńska


Bartosz Marcin Surawski  Model wykorzystania specjalistów w zarządzaniu wiedzą

Promotor: 
prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Recenzenci:
prof. dr hab. Dariusz Jemielniak Akademia im. Leona Koźmińskiego
prof. dr hab. Ryszard Rutka


Andrzej Bolesław Dżuryk Rola listów zastawnych w zwiększaniu stabilności polskiego systemu finansowego

Promotor: 
prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz
Recenzenci:
prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
prof. dr hab. Jan Szambelańczyk Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Doktoraty obronione
2016


Aleksandra Kasińska-Sarnowska Metodyka doskonalenia jakości usług medycznych w szpitalach

Promotor: 
prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska
Recenzenci:
prof. PWr dr hab. Zofia Zymonik Politechnika Wrocławska
prof. UG dr hab. Piotr Walentynowicz


Agnieszka Jarosik-Michalak Model organizacyjnych praktyk zarządzania karierą w Polsce

Promotor: 
prof. UG dr hab. Wiesław Golnau
Recenzenci:
prof. US dr hab. Wojciech Jarecki Uniwersytet Szczeciński
prof. UG dr hab. Kamila Migdał-Najman


Jarosław Piotr Wróblewski Ryzyko personalne w zarządzaniu zasobami ludzkimi służb marketingowych przedsiębiorstw farmaceutycznych

Promotor: 
prof. dr hab. Małgorzata Czerska
Recenzenci:
prof. dr hab. Anna Lipka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz


Agnieszka Beata Czarnecka Model komunikacji marketingowej z klientem pokolenia Y w sieciach społecznościowych

Promotor: 
prof. UG dr hab. Wojciech Z. Żurawik
Recenzenci:
prof. SGH dr hab. Teresa Taranko
prof. US dr hab. Ewa Frąckiewicz


Dominik Piotr Meller Model szpitalnego systemu informacyjnego w zarządzaniu procesem leczenia

Promotor:
prof. UG dr hab. Wojciech Z. Żurawik
Recenzenci: 
prof. dr hab. Iga Rudawska Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Bernard F. Kubiak


Beata Joanna Bieżuńska Model oceny jakości i bezpieczeństwa żywności według standardy GLOBALG.A.P

Promotor: 
prof. UG dr hab. Małgorzata Wiśniewska
Recenzenci: 
prof. UP dr hab. Eugenia Czernyszerwicz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. WSTiH dr hab. Witold Nierzwicki Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku 


Beata Izabela Pabian Model identyfikacji potrzeb szkoleniowych nauczycieli

Promotor: 
prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Recenzenci: 
prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz
prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Małgorzata Barbara Siemionek Ruskań Strategiczna Karta Wyników jako narzędzie zarządzania miastem

Promotor: 
prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
Recenzenci: 
prof. dr hab. Jerzy Bieliński
prof. dr hab. Jan Duraj Uniwersytet Łódzki


Doktoraty obronione
2015


Marcin Dominik Borsuk Kształtowanie struktury kapitałowej banków

Promotor:
prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz
Recenzenci:
prof. dr hab. Monika Marcinkowska Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Joanna Aleksandra Mikulska Uwarunkowania procesu decyzyjnego dystrybucji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w województwie pomorskim

Promotor:
prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Recenzenci:
prof. UEW dr hab. Grzegorz Krzos Uniersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. UG dr hab. Elżbiera Wojnicka-Sycz


Anna Kamińska-Stańczak Koncepcja rachunkowości finansowej dla fundacji

Promotor:
prof. dr hab. Teresa Martyniuk
Recenzneci:
prof. dr hab. Kazimiera Winiarska Uniwersytet Szczeciński
prof. UG dr hab. Barbara Gierusz


Magdalena Chomuszko Koncepcja controllingu procesów z wykorzystaniem modelu APQC

Promotor:
prof. UG dr hab. Przemysław Lech
Recenzneci:
dr hab. Piotr Soja Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Bernard F. Kubiak


Marcin Węsierski Adaptacja metodyki DMAIC do usprawniania procesów prosukcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym

Promotor:
prof. dr hab. Piotr Grajewski
Recenzenci:
prof. PG dr hab. inż. Piotr Grudowski Politechnika Gdańska
prof. UG dr hab. Małgorzara Wiśniewska


Katarzyna Welzant Wpływ pomocy publicznej na rozwój specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

Promotor:
prof. UG dr hab. Jerzy Gwizdała
Recenzenci:
prof. PG dr hab. Anna Rzeczycka Politechnika Gdańska
prof dr hab. Dorota Czykier-Wierzba


Wojciech Drozd Komunikacja  jako narzędzie marketingu społecznego w transfuzjologii i transplantologii

Promotor:
prof. UG dr hab. Wojciech Z. Żurawik
Recenzenci:
prof. dr hab. Henryk Mruk Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. US dr hab. Iga Rudawska Uniwersytet Szczeciński


Michał R. Rynkiewicz Model wdrażania telepracy w firmach informatycznych

Promotor:
prof. dr hab. Stanisław Wrycza
Recenzenci: 
prof. dr hab. Zygmunt Drażek Uniwersytet Szczeciński
prof. SGH Andrzej Sobczak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Lucyna Nowakowska Ocena efektywności projektów inwestycyjnych w górnictwie naftowym

Promotor:
prof. dr hab. Krystyna Dziworska
Recenzenci:
prof. US dr hab. Halina Henzel Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. UG dr hab. Anna Górczyńska


Monika Miętkiewicz Strategie kreowania wizerunku gmin turystycznych pasa nadmorskiego

Promotor:
prof. UG dr hab. Wojciech Z. Żurawik
Recenzenci:
prof. US dr hab. Jolanta Witek Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Jacek Rybicki


Agnieszka Hajduk Czynniki kształtujące strukturę kapitału spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

Promotor:
prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
Recenzenci:
prof. UŁ dr hab. Agnieszka Natasza Duraj Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Mirosław Szreder


Dagmara Gutowska Koncepcja lean accounting w zarządzaniu działalnością operacyjną przedsiębiorstw produkcyjnych

Promotor:
prof. dr hab. Teresa Martyniuk
Recenzenci:
prof. dr hab. Irena Sobańska Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Edward Nowak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Doktoraty obronione

2014


Piotr Grzybowski Model transferu wiedzy ekonomicznej między uczelniami a praktyką gospodarczą

Promotor:
prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara Politechnika Wrocławska 
prof. dr hab. Bogdan Nogalski


Aleksandra Wiercińska Wykorzystanie benchmarkingu w zarządzaniu finansami szpitala

Promotor:
prof. dr hab. Jerzy Gierusz
Recenzenci:
prof. UEW dr hab. Robert Kowalak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Teresa Martyniuk


Arkadiusz Kozłowski Rola i Wykorzystanie informacji spoza próby w badaniach ankietowych

Promotor: 
prof. dr hab. Mirosław Szreder
Recenzenci: 
prof. UEP dr hab. Elżbieta Gołata
prof. UG dr hab. Tadeusz Bołt


Andrzej J. SIERADZ Model pomiaru efektywności inwestycji w technologie informacyjne
w sektorze bankowym w Polsce


Promotor:
Prof. dr hab. Bernard F. Kubiak
Recenzenci:
prof. dr hab. Dariusz Dziuba  Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Mirosław Szreder


Elżbieta MAŁECKA Ocena polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego

Promotor:
prof. dr hab. Ryszard Wierzba
Recenzenci:
prof. dr hab. Irena Pyka   Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. UG dr hab. Krystyna Gawlikowska Hueckel


Krzysztof KOWALKE   Analiza fundamentalna w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku akcji

Promotor:
prof. dr hab. Krystyna Dziworska
Recenzenci:
prof. dr hab. Krzysztof Marcinek   Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska


Liliana MIERZWIŃSKA  Kierunki doskonalenia zarządzania kapitałem ludzkim
z uwzględnieniem wartości organizacyjnych w małych przedsiębiorstwach


Promotor: 
prof. dr hab. Kazimierz Jaremczuk   Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
Recenzenci:
prof. dr hab. Małgorzata Gableta   Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Małgorzata Czerska


Doktoraty obronione
2013


Arkadiusz HARASIMIUK  Modele referencyjne procesów i usług pośrednictwa finansowego z wykorzystaniem metod BPM i SOA

Promotor: 
prof. dr hab. Stanisław Wrycza
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Celina Olszak   Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. UG dr hab. Przemysław Lech


Joanna Barbara STAROSIELSKA  Uwarunkowania rozwoju zawodowego kobiet
w instytucjach i przedsiębiorstwach regionu słupskiego


Promotor: 
prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz
Recenzenci:
prof. dr hab. Aleksy Pocztowski   Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Bogdan Nogalski


Ewa ZIMNOWŁOCKA – ŁOZYK  Model adaptacji zawodowej pracownika w firmach rekrutacyjnych

Promotor: 
prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz   Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. Ryszard Rutka


Sabina NOWAK  Prognozowanie stóp zwrotu z walorów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie informacji o nierównowadze rynków cząstkowych

Promotor: 
prof. UG dr hab. P. Miłobędzki
Recenzenci:
prof. dr hab. Małgorzata Doman   Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. UG dr hab. Tadeusz Bołt


Piotr M.MIELCAREK  Model nadzoru i obsługi informatycznej w polskich holdingach elektroenergetycznych

Promotor:
prof. UG dr hab. Jerzy Auksztol
Recenzenci:
prof. dr hab. Kazimierz Perechuda   Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Bernard F. Kubiak


Marek RUTKA  Model oceny procesów szkoleniowych w zarzadzaniu zasobami ludzkimi

Promotor: 
prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz
Recenzenci:
prof. dr hab. Czesław Zając   Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Małgorzata Czerska


Anna M. KUJAWA  Wykorzystanie narzędzi controllingu w przedsiębiorstwach województwa pomorskiego

Promotor: 
prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
Recenzenci:
prof. dr ha Henryk Lelusz    Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
prof. UG dr hab. Przemysław Lech


Maria Halina STASZAK  Model procesowego systemu organizacji niepublicznej szkoły wyższej

Promotor: 
prof. dr hab. Piotr Grajewski
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marian Hopej    Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Bogdan Nogalski


Adam KLIMEK Koncepcja instytucji katastru jako organizacji odpowiedzialnej
za utrzymanie ładu prawnego gruntów


Promotor: 
prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Marian Hopej   Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Andrzej Hopfer
prof. UG dr hab. Piotr Grajewski


Katarzyna Anna KUŹMICZ   Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarządzania uczelnią
Promotor:

prof. dr hab. Joanicjusz Nazarko   Politechnika Białostocka
Recenzenci:
prof. dr hab. Mirosława Lasek   Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Jerzy Bieliński


Juliusz GIŻYŃSKI  Polityka fiskalna jako czynnik wspierający stabilność waluty euro
w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej


Promotor: 
prof. dr hab. Ryszard Wierzba
Recenzenci:
prof. dr hab. Bogusław Pietrzak Szkoła   Główna Handlowa w Warszawie
prof. UG dr hab. Krystyna Gawlikowska- Hueckel


Gabriela LISIUS  Racjonalizacja finansowania zadań powiatu w zakresie oświaty
Promotor: 

prof. UG dr hab. M. Jastrzebska
Recenzenci:
prof.  UB dr hab. Marzanna Poniatowicz   Uniwersytet w Białymstoku
prof. UG dr hab. Jerzy Gwizdała


Michał Witold CHALASTRA  Integracja systematycznego rachunku kosztów
z budżetowaniem operacyjnym


Promotor:
prof. dr hab. Jerzy Gierusz
Recenzenci:
Prof. UEW dr hab. Waldemar Dotkuś   Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. UG dr hab. Przemysław Lech


Aldona BŁASZKIEWICZ  Uwarunkowania podatkowe decyzji inwestycyjnych
w nieruchomościach


Promotor: 
prof. UG dr hab. Teresa Gostkowska – Drzewicka
Recenzenci:
prof. dr hab. Franciszek Bławat   Politechnika Gdańska
prof. UG dr hab. Lucjan Czechowski


Doktoraty obronione
2012


Marlena Elżbieta MAŚLANKA  Uwarunkowania i kierunki restrukturyzacji Instytutów Badawczych w Polsce
Promotor: 

prof. UG dr hab. Piotr Grajewski
Recenzenci: 
prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk   Politechnika Warszawska
Prof. UG dr hab. Jacek Rybicki


Aneta GRYGORUK „Ocena rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych działu II
w Polsce po 1990 roku”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Wanda Ronka - Chmielowiec – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ˇ  prof. dr hab. Mirosław Szreder


Emilia Renata KONIECZYŃSKA „Zarzšdzanie ryzykiem zdarzeń niepożšdanych
w usługach medycznych”

 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Małgorzata Wiœniewska
Recenzenci:
ˇ  prof. PG dr hab. Piotr Grudowski – Politechnika Gdańska
ˇ  prof. dr hab. Ryszard Rutka


Wioleta MIKOŁAJCZEWSKA „System motywowania jako narzędzie integracji oczekiwań urzędników z zadaniami jednostek samorzšdu terytorialnego”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Małgorzata Czerska
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Marta Juchnowicz – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ˇ  prof. dr hab. Ryszard Rutka


Anna Elżbieta CHMIELECKA „Koncepcja strategii finansowej przedsiębiorstw agro-handlowych w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Teresa Martyniuk
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Adam Kopiński – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ˇ  prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska


Przemysław Juliusz JATKIEWICZ „Uwarunkowania zarzšdzania systemem bezpieczeństwa informacji jednostek samorzšdu terytorialnego”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Stanisław Wrycza
Recenzenci:
ˇ  prof. SGH dr hab. Andrzej Sobczak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ˇ  prof. UG dr hab. Jerzy Auksztol


Ewa PACHOLCZYK „Model kultury organizacyjnej dostosowanej do strategii Państwowego Gospodarstwa Leœnego Lasy Państwowe”
 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. inż. Małgorzata Gableta – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ˇ  prof. dr hab. Małgorzata Czerska


Kamila STAŃCZAK – STRUMIŁŁO „Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce”
 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Maria Jastrzębska
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Krystyna Brzozowska – Uniwersytet Szczeciński
ˇ  prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska


Agnieszka POBŁOCKA „Aktuarialne metody szacowania rezerwy na niezgłoszone zaistniałe szkody w ubezpieczeniach majštkowych”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Mirosław Szreder
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ˇ  prof. UG dr hab. Jerzy Gwizdała


Wojciech KOZŁOWSKI „Wpływ funduszy Unii Europejskiej na strukturę finansowania małych i œrednich przedsiębiorstw w województwie pomorskim”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Bożena Mikołajczyk – Uniwersytet Łódzki
ˇ  prof. UG dr hab. Maria Jastrzębska


Michał Wojciech KUCIAPSKI „Model zarzšdzania projektami szkoleń elektronicznych z wykorzystaniem języka UML oraz notacji BPMN”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Stanislaw Wrycza
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ˇ  prof. UG dr hab. Przemysław Lech


Albin SKWAREK „Model motywacji urzędników gmin”
 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Stefan Tokarski
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Tadeusz Listwan – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ˇ  prof. dr hab. Ryszard Rutka


Leszek Stefan LEW „Ewolucja kanałów dystrybucji usług ubezpieczeniowych
w Polsce”

 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Barbara Żurawik
Recenzenci:
ˇ  prof. PŁ dr hab. Jacek Otto – Politechnika Łódzka
ˇ  prof. dr hab. Mirosław Szreder


Olga Teresa KOMOROWSKA „Statystyczna ocena poziomu życia 
rodzin wychowujšcych niepełnosprawne dzieci w województwie pomorskim”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Mirosław Szreder
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Zenon A. Wiœniewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ˇ  prof. UG dr hab. Wiesław Golnau


Jagna Anna KLUK „Model identyfikacji wymagań w outsourcingowych 
projektach informatycznych”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Stanisław Wrycza
Recenzenci:
ˇ  prof. SGH dr hab. Beata Czarnacka – Chrobot – Szkoła Główna Handlowa
ˇ  prof. UG dr hab. Jerzy Auksztol


Anna BAJ – ROGOWSKA „Technologie informacyjne w rozwoju prywatnego 
sektora protetyki stomatologicznej”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Bernard F. Kubiak
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. inż. Celina Olszak – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ˇ  prof. dr hab. Mirosław Szreder


Aleksandra SZEJNIUK „Koncepcja i metody audytu personalnego”
 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. inż. Maria Kopertyńska – Uniwersytet Ekonomicznego we Wrocławiu
ˇ  prof. dr hab. Bogdan Nogalski


Jarosław RUDNICKI „Model karier zawodowych w zarzšdzaniu zasobami ludzkimi”
 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Tadeusz Listwan – Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu
ˇ  prof. dr hab. Małgorzata Czerska


Arleta PŁAWSKA „Zarzšdzanie kapitałem ludzkim w szkołach publicznych”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Małgorzata Czerska
Recenzenci:
ˇ  prof. UEK dr hab. Janusz Czekaj– Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ˇ  prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz


Doktoraty obronione
2011


Radosław STOJEK „Ewolucja modeli biznesowych i strategii firm na rynku
telefonii komórkowej”

 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Jacek Rybicki
Recenzenci:
ˇ  prof. UE dr hab. Jerzy Niemczyk – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ˇ  prof. dr hab. Bogdan Nogalski


Karolina Daria GOŒCINIAK „Wpływ wyceny według wartoœci godziwej 
na obraz polskich spółek giełdowych zawarty w sprawozdaniach finansowych”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Jerzy Gierusz
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ˇ  prof. dr hab. Teresa Martyniuk


Łukasz ŻOŁĘDZIEWSKI „Wykorzystanie e-learningu
w zarzšdzaniu przedsiębiorstwem”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Stanislaw Wrycza
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Zygmunt Dršżek – Uniwersytet Szczeciński
ˇ  prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz


Jarosław Sławomir KOBIELA „Metodyka wdrożenia mobilnego systemu CRM
w przedsiębiorstwach produkcyjnych”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Stanislaw Wrycza
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. inż. Celina Olszak – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ˇ  prof. UG dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik


Michał  IGIELSKI „Uwarunkowania i kierunki doskonalenia zarzšdzania
projektami szkoleniowymi współfinansowanymi przez Unię Europejskš”

 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. inż. Jan Skalik – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ˇ  prof. dr hab. Ryszard Rutka


Sebastian WILCZEWSKI „Model zarzšdzania zasobami oprogramowania
w organizacjach gospodarczych”

 
Promotor:
ˇ  prof. PG dr hab. inż. Marek Wirkus
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski – Uniwersytet Szczeciński
ˇ  prof. dr hab. Stanisław Wrycza


Magda Jadwiga SZNABOWICZ „Kierunki doskonalenia kultury
organizacji procesowych”

 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Piotr Grajewski
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. inż. Jan Skalik – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ˇ  prof. dr hab. Małgorzata Czerska


 
Elżbieta SINGER „Planowanie strategiczne jednostek samorzšdu terytorialnego
w kontekœcie perspektywy kadencji władz”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Ryszard Rutka
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ˇ  prof. UG dr hab. Jacek Rybicki


Sylwia Krystyna BADOWSKA „Koncepcja wspomagania systemu
innowacji produktowych w sektorze przetwórstwa spożywczego”

 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Jacek Rybicki
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Władysław Janasz – Uniwersytet Szczeciński
ˇ  prof. dr hab. Bogdan Nogalski


Bartłomiej Jerzy GAWIN „Analiza elektronicznego przepływu informacji o pracy
w przedsiębiortwie telekomunikacyjnym”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Stanisław Wrycza
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Mirosława Lasek – Uniwersytet Warszawski
ˇ  prof. UG dr hab. Piotr Grajewski


Kamila Magdalena RADLIŃSKA „Koncentracja działalnoœci sektora bankowego
 – uwarunkowania i rezultaty”

 
Promotor:
ˇ  prof. PK dr hab. Stanisław Piocha
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Andrzej Herman – Szkoła Glówna Handlowa w Warszawie
ˇ  prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz


Bartosz Szymon MARCINKOWSKI „Modelowanie procesów biznesowych
w firmach deweloperskich z wykorzystaniem języka UML oraz notacji BPMN”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Stanisław Wrycza
Recenzenci:
ˇ  prof. SGH dr hab. inż. Andrzej Kobyliński – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ˇ  prof. UG dr hab. Przemysław Lech


Marta PENCZAR „Wpływ ochrony konsumenta na integrację rynków
kredytów konsumpcyjnych w UE”

 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ˇ  prof. UG dr hab. Barbara Żurawik


Karol ŚŒLEDZIK „Kapitał intelektualny a wartoœć rynkowa banków”
 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Maria Sierpińska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ˇ  prof. dr hab. Ryszard Rutka


Ewa ŁĽCZEK – TARAZEWICZ „Diagnoza i kierunki doskonalenia zarzšdzania zmianš na wydziałach ekonomicznych uczelni państwowych na przykładzie Systemu Bolońskiego”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Małgorzata Czerska
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. inż. Jan Skalik – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ˇ  prof. dr hab. Ryszard Rutka


Sławomir RADOMSKI „Badanie akceptacji oprogramowania open source
z wykorzystaniem zmodyfikowanego modelu UTAUT”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Stanisław Wrycza
Recenzenci:
ˇ  prof. UE dr hab. Małgorzata Pańkowska – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ˇ  prof. UG dr hab. Teodor Kulawczuk


Sebastian KLISZ „Model zarzšdzania zasobami leœnymi o charakterze narodowym
w Polsce”

Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Zbigniew Malara – Politechnika Wrocławska
ˇ  prof. UG dr hab. Jan Leœniak


Doktoraty obronione
2010


Marcin KOTARBA  „Procesowy model zarzšdzania wiedzš w organizacji”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki – Uniwersytet Warszawski
ˇ  prof. UG dr hab. Przemysław Lech


Mirosław BETKOWSKI „Strategie marketingowe w transporcie zbiorowym
 miast œredniej wielkoœci w Polsce”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Wojciech Z. Żurawik
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Jan Karwowski – Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
ˇ  prof. dr hab. Bogdan Nogalski


Marta WIŒNIEWSKA  „Efektywnoœć inwestowania w nieruchomoœci
 na rynkach międzynarodowych”

 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Anna Górczyńska
Recenzenci:
ˇ  prof. UMK dr hab. Tadeusz Kufel – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
ˇ  prof. dr hab. Krystyna Dziworska


Bartosz SEILER „Uwarunkowania funkcjonowania organizacji trzeciego sektora
 w Polsce”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. inż. Jan Skalik – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ˇ  prof. dr hab. Ryszard Rutka


Hanna BORTNOWSKA „Zarzšdzanie rozwojem kompetencji klienta wewnętrznego
 w bankach”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Tadeusz Listwan – Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław
ˇ  prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz


Dorota JENDZA „Studium przygotowania jednostek inspekcyjnych do nadzoru nad bezpieczeństwem żywnoœci w Polsce”
 
Promotor:
ˇ  prof. WSAiB dr hab. Kazimierz Dendura
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski – Akademia Morska Gdynia
ˇ  prof. UG dr hab. Malgorzata Wiœniewska


Hanna PIWOWARSKA „Ocena efektywnoœci technicznej wytwarzania energii
 z wykorzystaniem metody DEA”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Prof. dr hab. Jerzy Bieliński
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko – Politechnika Białostocka
ˇ  prof. UG dr hab. Krystyna Strzała


Józef HALLER  „Modele organizacji przedsiębiorstw sprzedaży i obsługi samochodów
 osobowych w warunkach regulacji Unii Europejskiej”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Ryszard Rutka
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab.
ˇ  prof. dr hab.


Michał KOWALIK „Koncepcja monitorowania rynku jako element systemu
 informacji marketingowej”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Bernard F. Kubiak
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab.
ˇ  prof. dr hab.


Agata CZOPEK – ROWIŃSKA „Ocena wykorzystania funduszy strukturalnych
 na realizację Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 na przykładzie województwa pomorskiego”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Dorota Czykier - Wierzba
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab.
ˇ  prof. dr hab.


Maria Małgorzata LEŒNIEWICZ „Czynniki kształtujšce konkurencyjnoœć przedsiębiorstw farmaceutycznych w Polsce”
 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Jacek Rybicki
Recenzenci:
ˇ  prof. SGH dr hab. Zbigniew Dworzecki – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ˇ  prof. dr hab. Bogdan Nogalski


Magdalena GOSTKOWSKA – DRZEWICKA  „Ekonomiczne uwarunkowania
rozwoju rynku deweloperskiego w Trójmieœcie”

 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Lucjan Czechowski
Recenzenci:
ˇ  prof. UMK dr hab. Ewa Hanna Siemińska
ˇ  prof. UG dr hab. Anna Górczyńska 


Marek SZYMAŃSKI „Techniki obrony w sytuacji wrogiego przejęcia
spółek kapitałowych”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Recenzenci:
ˇ  prof. SGH dr hab. Andrzej Herman – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ˇ  prof. dr hab. Jerzy Bieliński


Mariusz MATYSEK „Koncepcja oceny funkcjonowania systemów kontrolnych
w służbie celnej”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Ryszard Rutka
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab.
ˇ  prof. dr hab.


Roman CZAPIEWSKI „Wykorzystanie systemów zarzšdzania jakoœciš w kształtowaniu relacji z klientami w sektorze stoczniowym”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk – Politechnika Warszawska
ˇ  prof. UG dr hab. Piotr Grajewski


Doktoraty obronione
2009


Jacek Andrzej MAŒLANKOWSKI „Studium uwarunkowań wdrożeń hurtowni
danych w organizacjach gospodarczych”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Stanisław Wrycza
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Mirosława Lasek – Uniwersytet Warszawski
ˇ  prof. dr hab. Bernard Kubiak


Bogdan TCHÓRZ ”Analiza strategii kredytowej wobec kontrahentów
na przykładzie przedsiębiorstw handlu hurtowego”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Urszula Malinowska – SGH Warszawa
ˇ  prof. UG dr hab. Barbara Gierusz


Marta MOCZULSKA ”Partycypacja pracowników w zarzšdzaniu
przedsiębiorstwem. Stan i uwarunkowania”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Arkadiusz Potocki – Uniwersytet Ekonomiczny Kraków
ˇ  prof. dr hab. Małgorzata Czerska


Katarzyna Barbara GRUNWALD ”Uwarunkowania transferu wiedzy
w organizacjach sektora IT. Stan i kierunki doskonalenia”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Małgorzata Czerska
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz – Uniwersytet Zielonogórski
ˇ  prof. dr hab. Ryszard Rutka


Maciej Leszek HYŻY „Koncepcja rewizji finansowej odroczonego
podatku dochodowego”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Jerzy Gierusz
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Bronisław Micherda – Uniwersytet Ekonomiczny Kraków
ˇ  prof. UG dr hab. Barbara Gierusz              


Anna MAZURKIEWICZ ”Kapitał ludzki w procesie kształtowania
sprawnoœci organizacji”

 
Promotor:
ˇ  dr hab. Kazimierz Jaremczuk
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Małgorzata Gableta – Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław
ˇ  prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz


Beata WIERZBICKA ”Fundusze strukturalne Unii Europejskiej jako czynnik
rozwoju mikroprzedsiębiorstw turystycznych województwa pomorskiego”

 
Promotor:
ˇ  prof. UG dr hab. Piotr Grajewski
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk – Uniwersytet Jagielloński Kraków
ˇ  prof. dr hab. Bogdan Nogalski


Sylwia BIAŁAS „Kulturowe uwarunkowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach
z udziałem kapitału zagranicznego”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Małgorzata Czerska
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Małgorzata Gableta – Uniwersytet Wrocławski
ˇ  prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz                   


Wojciech MACHEL ”CRM jako narzędzie tworzenia przewagi konkurencyjnej
na rynku autoryzowanych dealerów samochodów osobowych”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Bogdan Nogalski
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Zbigniew Malara – Politechnika Wrocławska
ˇ  prof. UG dr hab. Jacek Rybicki


Sylwia Magda SILSKA-GEMBKA „Dobór metod rozliczania
kontraktów długoterminowych w praktyce polskich przedsiębiorstw”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Jerzy Gierusz
Recenzenci:
ˇ  prof. UMK dr hab. Danuta Dziawgo –UMK Toruń
ˇ  prof. dr hab. Krystyna Dziworska - UG                   


Sebastian Michał BIESZKE ”Koncepcja metodyki wdrażania
zintegrowanych systemów informacyjnych”

 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Bernard F. Kubiak
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski – Uniwersytet Szczeciński
ˇ  prof. dr hab. Stanisław Wrycza - UG


Doktoraty obronione
2008Tomasz PEDO „Potrzeby informacyjne inwestorów indywidualnych w œwietle polityki rachunkowoœci”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Jerzy Gierusz
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz – Akademia Ekonomiczna Poznań
ˇ  prof.UG dr hab. Teresa Martyniuk                    


Wioleta DRYL ”Wykorzystanie audytu jako narzędzia kontroli marketingowej”
 
Promotor:
ˇ  prof.UG dr hab. Barbara Żurawik
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Jan Karwowski – Zachodniopomorska Szkoła Biznesu Szczecin
ˇ  prof. dr hab. Bogdan Nogalski – Uniwersytet Gdański


Radosław DROZD ”Model komunikacji marketingowej na rynku dóbr przemysłowych na przykładzie wybranych przedsiębiorstw energetycznych województwa pomorskiego”
 
Promotor:
ˇ  prof.UG dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Andrzej Pomykalski – Politechnika  Łódzka
ˇ  prof.UG dr hab. Lucjan Czechowski


Krzysztof CZAJKOWSKI „Rola motywacji w przełamywaniu barier wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarzšdzania”
 
Promotor:
ˇ  prof.UG dr hab. Stefan Tokarski
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Janina Stankiewicz – Uniwersytet Zielonogórski
ˇ  prof. dr hab. Ryszard Rutka – Uniwersytet Gdański                   


Grzegorz Jacek ZIELIŃSKI ”Koncepcja pomiaru jakoœci obsługi klienta w zakładach opieki zdrowotnej”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Ludmiła Zawadzka - Politechnika Gdańska
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Jan Skalik – Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław
ˇ  prof. dr hab. Ryszard Rutka – Uniwersytet Gdański


Adam BAREMBRUCH  „Warunki i perspektywy rozwoju działalnoœci poœredników kredytowych”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Marian Łukaszewski
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Danuta Dziawgo – UMK Toruń
ˇ  prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz


Jan CIEŒLAK „Struktura kapitału a wartoœć rynkowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A.”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Jan Duraj – Uniwersytet Łódzki
ˇ  prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska – UG


Alicja ANTONOWICZ „Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju franchisingu w Polsce.”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Jerzy Bieliński
Recenzenci:
ˇ  prof. SGH dr hab. Barbara Dobiegała-Korona - Warszawa
ˇ  prof. UG dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik


Natalia Bożena JAGODZIŃSKA-SADOWSKA  „Skutecznoœć funkcjonowania systemów zarzšdzania jakoœciš wg standardów ISO 9001-2000 w małych i œrednich przedsiębiorstwach. Identyfikacja i doskonalenie”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Ryszard Rutka
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Jan Skalik – AE Wrocław
ˇ  prof. UG dr hab. Małgorzata Wiœniewska


Anna PAWŁOWSKA „Statystyczne badania ustawicznego kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach w Polsce”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Andrzej Balicki
Recenzenci:
ˇ  prof. SGH dr hab. Irena Kotowska - Warszawa
ˇ  prof. dr hab. Mirosław Szreder - UG


Angelika KĘDZIERSKA-SZCZEPANIAK „Finansowe aspekty procesów fuzji i przejęć spółek notowanych na GWP w Warszawie S.A.”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Ryszard Wierzba
Recenzenci:
ˇ  prof. AE dr hab. Romuald Hanisz - Katowice
ˇ  prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska - UG


Paweł GALIŃSKI  „Finansowanie polityki regionalnej w Republice Irlandii i w Wielkiej Brytanii”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – SGH Warszawa
ˇ  prof.UG dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel


Doktoraty obronione
2007


 
Anna Maria GOLEC „Nadzór korporacyjny a konkurencyjnoœć spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A.”
 
Promotor:
ˇ  prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
Recenzenci:
ˇ  prof. AGH dr hab. Adam Peszko –  Kraków
ˇ  prof. dr hab. Bogdan Nogalski - UG


Ernest PODGÓRSKI „Koncepcja zmian w nadzorze nad wykonaniem zawodu biegłego rewidenta w Polsce”
 
Promotor:
ˇ  prof.UG dr hab. Teresa Martyniuk
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Bronisław Jan Micherda – AE Kraków
ˇ  prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska - UG


Mirosław MARCZAK „Skutecznoœć działań władz samorzšdowych Pomorza na rzecz rozwoju turystyki”
 
Promotor:
ˇ  prof.PK dr hab. Aleksander Szwichtenberg
Recenzenci:
ˇ  prof.AMorskiej dr hab. Barbara Marciszewska
ˇ  prof.UG dr hab. Zbigniew Kreft


Marek OSSOWSKI: „Koncepcja budżetowania kosztów i przychodów państwowej szkoły wyższej”

Promotor:
ˇ  prof.dr hab. Jerzy Gierusz
Recenzenci:
ˇ  prof. dr hab. Ksenia Czubakowska – Uniwersytet Szczeciński
ˇ  prof.UG dr hab. Jerzy Bieliński


Krzysztof SZCZEPANIAK,  „Wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwoju infrastruktury komunalnej w Polsce”

Promotor:
ˇ  prof.dr hab. Anna Górczyńska
Recenzenci:
ˇ  prof.dr hab. Henryk Gawron - AE Poznań
ˇ  prof.dr hab. Krystyna Dziworska - UG


Anna WOJEWNIK-FILIPKOWSKA, „Wykorzystanie Project Finance w inwestycjach infrastrukturalnych”

Promotor:
ˇ  prof.dr hab. Krystyna Dziworska
Recenzenci:
ˇ  prof.dr hab. Ewa Siemińska - UMK Toruń
ˇ  prof.UG dr hab. Anna Górczyńska


Agata BOROWSKA-PIETRZAK, „Funkcjonowanie i uwarunkowania systemu okresowych ocen pracowników w bankach z udziałem kapitału zagranicznego”

Promotor:
ˇ  prof.dr hab. Małgorzata Czerska
Recenzenci:
ˇ  prof.AE dr hab. Wanda Kopertyńska - AE Wrocław
ˇ  prof.UG dr hab. Halina Czubasiewicz


Małgorzata CYGAŃSKA„Ocena i postulowane kierunki zmian w systemie budżetowania kosztów szpitali”
 
Promotor:
ˇ  prof.dr hab. Jerzy Gierusz
Recenzenci:
ˇ  prof. US dr hab. Maria Hass-Symoniuk Uniwersytet Szczeciński
ˇ  prof. UG dr hab. Kazimierz Gorczyński Uniwersytet Gdański


Doktoraty obronione
2006Agnieszka SAŁEK-IMIŃSKA , „Ocena efektywnoœci systemu zarzšdzania œrodowiskowego według normy ISO 14001 w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej”
 
Promotor:
ˇ  prof.dr hab. Stanisław Piocha
Recenzenci:
ˇ  prof.dr hab. Bazyli Poskrobko WSE Białystok
ˇ  dr hab. Jan Leœniak prof. UG


Anna GÓRALEWSKA-SŁOŃSKA , „Struktura funkcji kierowania w szkołach ponadgimnazjalnych – identyfikacja i uwarunkowania”

Promotor:
ˇ  dr hab. Stefan Tokarski prof. UG
Recenzenci:
ˇ  prof.dr hab.inż.  Jan Skalik  AE Wrocław
ˇ  prof.dr hab. Małgorzata Czerska UG


Aleksandra CZECHOWSKA , „Uwarunkowania i perspektywy rozwoju zastosowań systemów elektronicznej wymiany danych w organizacjach gospodarczych”

Promotor:
ˇ  prof.dr hab. Stanisław Wrycza
Recenzenci:
ˇ  prof.dr hab. Andrzej Małachowski AE Wrocław
ˇ  dr hab. Paweł Miłobędzki prof. UG


Małgorzata GRABUS, "Koncepcja działań dostosowujšcych kulturę organizacji przedsiębiorstw deweloperskich do ich strategii"

Promotor:
ˇ  prof.dr hab. Małgorzata Czerska
Recenzenci:
ˇ  prof.dr hab. Arkadiusz Potocki AE Kraków
ˇ  prof.dr hab. Ryszard Rutka UG


Aneta MAZUR-JELONEK, "Uwarunkowania i skutki wdrożonych zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwach dystrybucyjnych w energetyce"

Promotor:
ˇ  prof.dr hab. Bogdan Nogalski
Recenzenci:
ˇ  dr hab. Kazimierz Dobrzański  prof. AE w Poznaniu
ˇ  prof.dr hab. Małgorzata Czerska UG


Joanna PRÓCHNIAK, "Fundusze poręczeń kredytowych jako instrument wspierania małych i œrednich przedsiębiorstw"

Promotor: