Strona główna » Nauka
Reviewers

Reviewers

Year 2016

Prof. PG dr hab. Hanna Adamkiewicz

Prof. dr hab. Tadeusz Borys

Prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Prof. dr hab. Krystyna Brzozowska

Prof. PCz dr hab. Felicjan Bylok

Prof. dr hab. Szymon Cyfert

Prof. SGH dr hab. Joanna Cygler

Prof. dr hab. Zdzisław Czajka

Prof. SGH dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot

Dr Dawid Dawidowicz

Prof. SGH dr hab. Barbara Dobiegała-Korona

Dr Ewa Dziawgo

Dr inż. Dominika Fijałkowska

Prof. US dr hab. Ewa Frąckiewicz

Dr Patryk Gałuszka

Dr Henryk Gawroński

Dr hab. Małgorzata Golińska-Pieszyńska

Prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka

Prof. Gerard Hughes

Prof. dr hab. Henryk Jagoda

Prof. UEK dr hab. Andrzej Jaki

Prof. dr hab. Kazimierz Jaremczuk

Prof. dr hab. Marta Juchnowicz

Prof. dr hab. Andrzej Kaleta

Prof. UJK dr hab. Jarosław Karpacz

Dr Alicja Kasperowicz-Stępień

Prof. ALK dr hab. Izabela Koładkiewicz

Prof. dr hab. Wanda Kopertyńska

Dr hab. inż. Tomasz Korol

Prof. UE dr hab. Grzegorz Krzos

Dr Roman Kotapski

Dr Iwa Kuchciak

Prof. dr hab. Anna Lipka

Dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska

Prof. dr hab. Monika Marcinkowska

Prof. UEK dr hab. Jerzy Marzec

Prof. UEK dr hab. Czesław Mesjasz

Prof. UE dr hab. Krystyna Moszkowicz

Prof. dr hab. Jerzy Niemczyk

Dr Michał Pietrzak

Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski

Dr hab. Błażej Prusak

Prof. UMCS dr hab. Anna Rakowska

Prof. UEP dr hab. Marzena Remlein

Dr Artur Rot

Prof. dr hab. Iga Rudawska

Prof. dr hab. Ewa Siemińska

Prof. SGH dr hab. Agnieszka Sopińska

Prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz

Prof. UE dr hab. Marzena Stor

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Prof. US dr hab. Jakub Swacha

Prof. PP dr hab. Marek Szczepański

Prof. UEP dr hab. Maria Trojanek

Prof. dr hab. Maciej Urbaniak

Prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak

Dr hab. Ewa Wędrowska

Prof. dr hab. Andrzej Wiatrak

Dr hab. Bartosz Witkowski

Prof. UJK dr hab. Anna Wójcik-Karpacz

Prof. dr hab. Czesław Zając

Prof. ZPSB dr hab. Aneta Zelek

Dr Joanna Zuchewicz

Prof. dr. Jože Zupančič

 

Year 2015

Prof. dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik

Prof. dr hab. Tadeusz Borys

Prof. dr hab. Joanna Bruzda

Prof. UWM dr hab. Andrzej Buszko

Dr Małgorzata Cygańska

Prof. dr hab. Małgorzata Doman

Prof. dr hab. Jan Duraj

Prof. UŁ dr hab. Natasza Duraj

Prof. dr hab. Józef Dziechciarz

Prof. UE dr hab. Ewa Dziwok

Dr inż. Dominika Fijałkowska

Dr Henryk Gawroński

Dr hab. Joanna Górka

Prof. dr hab. Andrzej Herman

Prof. UEP dr hab. Małgorzata Hybka

Prof. ALK dr hab. Izabela Koładkiewicz

Dr hab. inż. Tomasz Korol

Prof. dr hab. Leszek Kozioł

Prof. US dr hab. Sebastian Majewski

Prof. J?nis Mazais

Prof. dr hab. Magdalena Osińska

Prof. UE dr hab. Krystian Pera

Prof. UE dr hab. Józef Pfaff

Prof. dr hab. Krzysztof Piasecki

Prof. dr hab. Mariola Piłatowska

Dr hab. Błażej Prusak

Prof. UEP dr hab. Marzena Remlein

Prof. dr hab. Wanda Skoczylas

Prof. dr hab. Jadwiga Suchecka

Prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak

Prof. PW dr hab. Katarzyna Szczepańska

Prof. UŁ dr hab. Piotr Urbanek

Prof. dr hab. Maciej Urbaniak

Prof. UŁ dr hab. Piotr Wdowiński

Prof. Dr.-Ing. Albert Weckenmann

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Winkler-Drews

Dr Tomasz Piotr Wiśniewski

Prof. dr hab. Zofia Zymonik

 

Year 2014

Prof. dr hab. Stanisław Belniak

Prof. SGH dr hab. Wojciech Bijak

Dr Sylwia Bożek

Prof. dr hab. Marek Bryx

Prof. dr hab. Krystyna Brzozowska

Dr Anna Celczyńska

Prof. SGH dr hab. Joanna Cygler

Prof. UW dr hab. Teresa Czerwińska

Dr Ewa Dziawgo

Dr Henryk Gawroński

Prof. SGH dr hab. Gabriel Główka

Prof. dr hab. Halina Henzel

Prof. UMK dr hab. Włodzimierz Karaszewski

Prof. dr hab. Anna Karmańska

Prof. UR dr hab. Jerzy Kitowski

Dr Iwa Kuchciak

Prof. UEP dr hab. Jacek Lisowski

Nicola Livingstone, Ph. D.

Prof. UE dr hab. Maria Mach-Król

Prof. dr hab. Krzysztof Marcinek

Prof. UŁ dr hab. Monika Marcinkowska

António Miguel Martins, Ph.D.

Prof. SGH dr hab. Piotr Masiukiewicz

Prof. dr hab. Tomasz Michalski

Prof. nadz. dr hab. Jacek Otto

Dr Renata Pajewska-Kwaśny

Prof. UEK dr hab. Józef Pfaff

Dr Ewa Poprawska

Prof. UEP dr hab. Marzena Remlein

Prof. dr hab. Ewa Siemińska

Dr Paweł Skowron

Prof. SGH dr hab. Anna Szelągowska

Prof. dr hab. Halina Towarnicka

Prof. UEP dr hab. Maria Trojanek

Prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski

Prof. US. dr hab. Jolanta Witek

Prof. dr. Jože Zupančič

Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek

 

Year 2013

dr. Nikhil Agarwal

prof. SGH, dr hab. Maria Aluchna

dr Adam Balcerzak

prof. US dr hab. Jacek Batóg

prof. UE dr hab. Józef Biolik

prof. P.Cz., dr hab. Felicjan Blok

prof. dr hab. Franciszek Bławat

prof. dr. Klaus Brunnstein

prof. UMK dr hab. Joanna Bruzda

prof. Kevin Campbell

prof. SGH dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot

prof. UW dr hab. Teresa Czerwińska

dr hab. Marek Ćwiklicki

prof. ALK, dr hab. Dorota Dobija

prof. dr hab. Małgorzata Doman

dr Nelson Duarte

prof. dr. Drago Dubrovski

prof. dr hab. Aleksandra Duliniec

prof. dr hab. Jan Duraj

prof. UŁ dr hab. Agnieszka Natasza Duraj

prof. WSB dr hab. Marek Dylewski

prof. UMK, dr hab. Danuta Dziawgo

dr Ewa Dziawgo

prof. dr hab. Leszek Dziawgo

prof. dr hab. Józef Dziechciarz

prof. WSB dr hab. Beata Filipiak

prof. dr hab. Małgorzata Gableta

dr Aleksandra Gąsior

prof. WWSZiP dr hab. Tadeusz Gospodarek

dr Joanna Górka

prof. UMW. dr hab. Janusz Heller

prof. dr hab. Marian Hopej

dr hab. Marek Jabłoński

prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Jaremczuk

dr Lech Jędrzejewski

prof. dr hab. Marta Juchnowicz

prof. UE dr hab. Andrzej Kaleta

prof. UJK dr hab. Jarosław Karpacz

prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz

prof. UEP dr hab. Cezary Kochalski

dr Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska

prof. dr hab. Leszek Kozioł

prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka

dr Zbigniew Krysiak

dr Iwa Kuchciak

dr Lech Kurkliński

dr hab. inż. Krzysztof Leja

prof. UEP, dr hab. Jacek Lisowski

prof. dr hab. Tadeusz Listwan

dr Krzysztof Łyskawa

prof. US dr hab. Sebastian Majewski

prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara

prof. UŁ dr hab. Monika Marcinkowska

dr Ewa Mazurek-Krasodomska

prof. UEK, dr hab. Czesław Mesjasz

prof. dr. Jay Mitra

prof. UWM dr hab. Marian Mroziewski

dr Witold Niedzielski

dr Andrzej Niemiec

dr Mariusz Nyk

prof. dr hab. inż. Celina Olszak

prof. dr hab. Magdalena Osińska

prof. PG dr hab. Jerzy Ossowski

dr Marek Panfil

dr hab. Jacek Pasieczny

prof. dr hab. Leszek Patrzałek

prof. UMK dr hab. Mariola Piłatowska

dr Krzysztof Postrach

prof. dr hab. Irena Pyka

prof. UMCS dr hab. Anna Rakowska

dr hab. Waldemar Rogowski

prof. dr hab. Wojciech Rybicki

prof. PG dr hab. Anna Rzeczycka

prof. UE, dr hab. Adam Samborski

prof. dr hab. Wanda Skoczylas

dr Paweł Skowron

dr Sebastian Skuza

prof. SGH dr hab. Agnieszka Sopińska

prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz

prof. dr hab. Janusz Strużyna

prof. dr hab. Jadwiga Suchecka

dr hab. Jakub Swacha

dr Izabela Ścibiorska-Kowalczyk

dr Emil Ślązak

prof. dr hab. Michał Trocki

prof. WSB dr hab. Marian Turek

dr. Kurt Weiss

prof. UŁ dr hab. Piotr Wdowiński

prof. dr hab. Stanisław Wieteska

dr Andrzej Wilkowski

prof. dr hab. Stefan Wrzosek

prof. dr hab. Czesław Zając

prof. PŁ dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

prof. dr hab. Małgorzata Zaleska

prof. UE dr hab. Henryk Zawadzki

prof. KUL dr hab. Helena Żukowska

prof. dr hab. Marian Żukowski

 

Year 2012

prof. dr hab. Wacław Adamczyk

prof. PG dr hab. Hanna Adamkiewicz-Drwiłło

prof. dr hab. Tadeusz Borys

prof. US dr hab. Krystyna Brzozowska

prof. dr hab. Felicjan Bylok

prof. UW dr hab. Teresa Czerwińska

prof. dr hab. Marianna Daszkowska

prof. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona

dr Henryk Gawroński

prof. PG dr hab. inż. Piotr Grudowski

prof. UWM dr hab. Janusz Heller

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kłos

prof. dr hab. inż. Romuald Kolman

prof. dr hab. Krystyna Lisiecka

prof. dr hab. Jacek Lisowski

prof. dr hab. Władysław Mantura

prof. UŁ dr hab. Monika Marcinkowska

prof. Ing. Nenadál Jaroslav, CSc.

prof. dr hab. inż. Witold Niedrzwicki

dr Marek Panfil

prof. UE dr hab. Józef Pfaff

prof. dr hab. Bazyli Poskrobko

dr Błażej Prusak

prof. dr hab. Marzena Remlein

prof. dr hab. Tadeusz Sikora

prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek

prof. SGH dr hab. Roman Sobiecki

prof. PW dr hab. Katarzyna Szczepańska

prof. dr hab. inż. Maria Szpakowska

prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk

prof. dr hab. Maciej Urbaniak

prof. UJ dr hab. Tadeusz Wawak

prof. dr inż., dr h.c. mult Albert Weckenmann

prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski

prof. dr hab. Romuald Zalewski

prof. dr hab. inż. Ludmiła Zawadzka

prof. dr hab. inż. Stefan Ziajka

prof. PWR dr hab. Zofia Zymonik

 

Year 2011

prof. dr hab. Witold Chmielarz

prof. UEP dr hab. Szymon Cyfert

prof. SGH dr hab. Joanna Cygler

dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot

prof. UEK dr hab. Wojciech Czakon

prof. PG dr hab. Dariusz Dąbrowski

prof. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona

prof. SGH dr hab. Ewa Frątczak

prof UEP dr hab. Elżbieta Gołata

prof. dr hab. Tadeusz Gospodarek

dr Tomasz Górski

dr Wioletta Grzenda

prof. dr hab. Jerzy Korczak

dr hab. Andrzej Małachowski

prof. Jay Mitra

prof. UEW dr hab. Jerzy Niemczyk

dr Jarosław Olejniczak

prof. dr hab. Celina M. Olszak

prof. GWSH dr hab. Izydor Sobczak,

prof. SGH dr hab. Agnieszka Sopińska

prof. UEW dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet

Prof. dr hab. Maria Trojanek

dr Kurt Weiss

dr Janusz Wielki

prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski

prof. dr hab. Zenon Wiśniewski

prof. WSZiB w Poznaniu dr hab. Hubert Witczak

prof. UEW dr hab. Czesław Zając

prof. UE dr hab. Ewa Ziemba