Strona główna » Olga Komorowska
Olga Komorowska

dr Olga Komorowska

Konsultacje

Tydzień I:
Piątek
godz. 11.15-12.00
pok. 234
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 234
Tydzień II:
Czwartek
godz. 10.45-11.30
pok. 234
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.00-13.45
pok. 234

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Seminarium licencjackie
  • Ubezpieczenia
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Statystyka
  • Statystyka opisowa i ekonomiczna
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Statystyczne badania rynkowe
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Statystyczne badania rynkowe

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Metody analizy danych

Badania zjawisk społecznych są ważnym aspektem we współczesnej ekonomii. Zapraszam seminarzystów, którzy chcieliby w swoje pracy licencjackiej zastosować metody statystyczne do bliższego poznania następujących zagadnień:

 1. Dochód i konsumpcja w gospodarstwach domowych
 2. Poziom życia rodzin w Polsce na tle innych krajów UE
 3. Ubóstwo i nierówności – pomiar, analiza, interpretacja
 4. Wykluczenie społeczne i inne rodzaje wykluczenia
 5. Rynek pracy i gospodarowanie zasobami pracy

Przykładowe tytuły prac licencjackich:

 1. Zróżnicowanie nierówności rozkładu dochodów grup społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach …
 2. Uwarunkowania wielkości i struktury wydatków konsumpcyjnych polskich gospodarstw domowych w okresie spowolnienia gospodarczego
 3. Zmiana warunków życia gospodarstw domowych – statystyczna analiza dynamiczna
 4. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rodzin wielodzietnych.
 5. Migracje w Polsce w latach 2004-2014
 6. Analiza porównawcza rynków pracy w województwach w Polsce
 7. Determinanty przestrzennego zróżnicowania stóp bezrobocia w województwie pomorskim
 8. Profilowanie bezrobotnych z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych
 9. Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy w Polsce i w Niemczech – analiza porównawcza

Egzaminy i zaliczenia

 • Statystyka opisowa i ekonomiczna [w]
 • grupa: N12-01
  Sobota 30.03.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N13-01
  Sobota 30.03.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N13-02
  Sobota 30.03.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N13-03
  Sobota 30.03.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

Publikacje