Strona główna » Olga Komorowska
Dane na ćwiczenia
»
Data publikacji: Poniedziałek, 14 stycznia 2019 roku

Szeregi czasowe
»
Data publikacji: Poniedziałek, 14 stycznia 2019 roku

Zadania4 Regresja
»
Data publikacji: Poniedziałek, 14 stycznia 2019 roku

Zadania 3 Korelacja
»
Data publikacji: Poniedziałek, 14 stycznia 2019 roku

Zadania 3 Korelacja
»
Data publikacji: Poniedziałek, 14 stycznia 2019 roku

Zadania 2 analiza struktury
»
Data publikacji: Poniedziałek, 14 stycznia 2019 roku

Zadania 1
»
Data publikacji: Poniedziałek, 14 stycznia 2019 roku