Strona główna » Olga Martyniuk
Publikacje - Firmy rodzinne
Mobilisation of survivability capital - family firm response to the coronavirus crisis
»
Data publikacji: Piątek, 12 listopada 2021 roku
Społeczna odpowiedzialność polskich przedsiębiorstw rodzinnych - wyniki badań empirycznych
»
Data publikacji: Piątek, 12 listopada 2021 roku

Społeczna odpowiedzialność polskich przedsiebiorstw rodzinnych - wyniki badan empirycznych

Wartość przedsiębiorstwa rodzinnego - rozważania nad istotą i pomiarem
»
Data publikacji: Piątek, 12 listopada 2021 roku
Zastosowanie teorii struktury kapitału w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych notowanych na rynku NewConnect
»
Data publikacji: Piątek, 12 listopada 2021 roku
Przedsiębiorstwa rodzinne na rynku NewConnect a ryzyko inwestycyjne
»
Data publikacji: Piątek, 12 listopada 2021 roku
Luka wartości w polskim przedsiębiorstwie rodzinnym
»
Data publikacji: Piątek, 12 listopada 2021 roku
Location behavior of family firms - evidence of Poland
»
Data publikacji: Piątek, 12 listopada 2021 roku
Efficiency of the family companies listed on the alternative market in Poland
»
Data publikacji: Piątek, 12 listopada 2021 roku
Determinanty wartości przedsiębiorstwa rodzinnego
»
Data publikacji: Piątek, 12 listopada 2021 roku
Funkcjonowanie przedsiębiorstw rodzinnych w okresie spowolnienia gospodarczego
»
Data publikacji: Piątek, 12 listopada 2021 roku