Strona główna » Olga Martyniuk
The application of simplified financial reporting for micro and small enterprises in Central and Eastern Europe
»
Data publikacji: Środa, 02 grudnia 2020 roku
Wewnętrzne źródła informacji w małych przedsiębiorstwach
»
Data publikacji: Środa, 02 grudnia 2020 roku
Uproszczenia w sprawozdawczości mikro i małych przedsiębiorstw. Mit czy rzeczywistość?
»
Data publikacji: Środa, 02 grudnia 2020 roku
Przydatność międzynarodowej regulacji sprawozdawczości finansowej dla małych i średnich przedsiębiorstw
»
Data publikacji: Środa, 02 grudnia 2020 roku
Financial and tax reporting in SME in selected Eastern European countries
»
Data publikacji: Środa, 02 grudnia 2020 roku