Strona główna » Katedra Organizacji i Zarządzania
Władze instytutu
Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania
(+48 58) 523 12 11
319
tydzień I Środa godz. 10.00-11.00
tydzień II Środa godz. 10.00-11.00
Kierownik Zakładu Strategii i Zarządzania Przedsiębiorstwem
317
Odwołane w dniu 27.10.2021 godz. 11.30-12.30
tydzień I Środa godz. 11.30-12.30
tydzień II Środa godz. 11.30-12.30
Kierownik Zakładu Systemów Zarządzania
(+48 58) 512 14 12
315
tydzień I Wtorek godz. 10.30-11.30
tydzień II Wtorek godz. 10.30-11.30
Kierownik Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi
(+48 58) 523 13 59
316
tydzień I Wtorek godz. 10.30-11.30
tydzień II Wtorek godz. 10.30-11.30
Kierownik Zakładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
(+48 58) 523 13 78
403
Odwołane w dniu 26.10.2021 godz. 10.30-11.30
tydzień I Wtorek godz. 13.00-14.00
tydzień II Wtorek godz. 10.30-11.30