Strona główna » Katedra Organizacji i Zarządzania
O nas
Katedra Organizacji i Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
(+48 58) 523 14 17
58 5231175
318

Początki Instytutu Organizacji i Zarządzania sięgają roku 1963 kiedy to Profesor Alfred Czermiński utworzył Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Ekonomiki Produkcji Wyższej Szkoły Ekonomicznej i objął jej kierownictwo. Reorganizacja Uczelni – powstanie w 1970 roku Uniwersytetu Gdańskiego – usytuowała Katedrę w Instytucie Ekonomiki Przemysłu Wydziału Ekonomiki Produkcji.

Na początku lat 70-tych XX wieku nastąpiła reforma studiów ekonomicznych. Spowodowała ona wzrost liczby studentów oraz rozwój ilościowy i naukowy kadry. Z inicjatywy prof. dr hab. Alfreda Czermińskiego i dzięki jego niezwykłemu zaangażowaniu oraz umiejętnością organizacyjnym dobudowano skrzydło budynku, które do dziś zwane jest „Alfredówką”. W dniu 17 września 1973 roku powołano Instytut Organizacji i Zarządzania. Powstał on na bazie dawnej Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw wzmocniony nowozatrudnionymi pracownikami, w tym prof. dr hab. Aurelią Polańską i prof. dr hab. Władysławem Ejsmontem. Początkowo składał się on z czterech zakładów naukowo-dydaktycznych zatrudniających 25 pracowników naukowo-dydaktycznych i 5 pracowników administracyjno-technicznych.

Od wielu lat pracownicy Instytutu tworzą tzw. Sopocką Szkołę Zarządzania, czyli środowisko ekonomistów łączących psychospołeczne aspekty funkcjonowania organizacji z elementami strukturalnymi oraz strategią. Wyróżnikiem Szkoły jest koncentracja na praktycznych aspektach zarządzania firmami i instytucjami.

Obecnie Instytut zatrudnia prawie trzydziestu pracowników naukowo-dydaktycznych, prowadzących zajęcia na wszystkich typach studiów oraz 3 pracowników administracyjno-technicznych. W Instytucie pracuje pięciu profesorów zwyczajnych z tytułem naukowym oraz sześciu doktorów habilitowanych na stanowiskach profesora Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach Instytutu Organizacji i Zarządzania organizowane są również studia podyplomowe, których tematyka związana jest z zarządzaniem zarówno w szerokim ujęciu tematyki zarządzania przedsiębiorstwem, jak i bardziej specjalistycznym dotyczącym zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarządzania jednostkami administracji publicznej oraz zakładami opieki zdrowotnej. Co dwa lata organizujemy konferencję naukową „Sukces organizacji”, która staje się okazją do integracji środowiska nauk o zarządzaniu.