Strona główna » Katedra Organizacji i Zarządzania
Dokumenty i materiały do pobrania
Materiały z przedmiotu Zarządzanie strategiczne
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Materiały z przedmiotu Zarządzanie strategiczne

Studia niestacjonarne IIst.

prowadzący przedmiot: prof. dr hab. Jacek Rybicki

sem. zimowy rok akad. 2020/2021

Materiały z przedmiotu Zarządzanie strategiczne
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Materiały z przedmiotu Zarządzanie strategiczne

Studia niestacjonarne IIst.

prowadzący przedmiot: prof. dr hab. Jacek Rybicki

sem. zimowy rok akad. 2020/2021

Materiały z przedmiotu Zarządzanie strategiczne
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Materiały z przedmiotu Zarządzanie strategiczne dla grup S53-06 oraz S53-05

Studia stacjonarne IIst.

prowadzący przedmiot: prof. dr hab. Jacek Rybicki

sem. zimowy rok akad. 2020/2021

 

Materiały z przedmiotu Zarządzanie strategiczne
»
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Materiały z przedmiotu Zarządzanie strategiczne

Studia stacjonarne II st., studia niestacjonarne II st.

prowadzący przedmiot: prof. dr hab. Jacek Rybicki

sem. zimowy, rok akad. 2020/2021