Strona główna » Katedra Organizacji i Zarządzania
Badania naukowe i projekty

Działalność naukowa Instytutu Organizacji i Zarządzania datuje się od powstania tej jednostki naukowej w roku 1973 z inspiracji i pod wieloletnim kierownictwem prof. zw. dr hab. Alfreda Czermińskiego. Cechą charakterystyczną działalności naukowej Katedry był i jest obecnie wybitnie aplikacyjny i utylitarny charakter badań naukowych, prowadzonych w ścisłej współpracy z firmami i instytucjami.

Szerokie spektrum tematyczne podejmowanych przez pracowników Katedry przedsięwzięć badawczych jest efektem wzrastającego systematycznie, od wielu lat, potencjału związanego z rozwojem naukowym. Podejmowana przez nas działalność naukowa przejawiała się w postaci wielu napisanych książek, artykułów, wystąpień na konferencjach i kongresach a także  opracowanych ekspertyz, projektów i szkoleń, jako efektu ścisłych więzi pracowników Instytutu z praktyką gospodarczą.

W naszych działaniach i przedsięwzięciach naukowych wyróżnić można następujące główne nurty badawcze:

  • projektowanie systemów organizacyjnych (struktury organizacyjne, zarządzanie procesami, zarządzanie projektami, projektowanie rozwiązań w obszarze relacji z otoczeniem organizacji),
  • projektowanie systemów kadrowych (systemy doboru i rekrutacji, systemy okresowych ocen pracowniczych, systemy motywacyjne, zarządzanie kompetencjami, kultura organizacyjna),
  • projektowanie strategii organizacji (strategiczne zasoby organizacji, strategiczna diagnoza organizacji, budowanie przewagi konkurencyjnej, planowanie strategiczne).

 

Realizowane projekty:

Dedykowana metodyka zarządzania projektami inwestycyjnymi w obszarze dystrybucji energii elektrycznej »

projekt realizowany na podstawie umowy z NCBiR pod nazwą: Dedykowana metodyka zarządzania projektami inwestycyjnymi w obszarze dystrybucji energii elektrycznej.

Informacje szczegółowe: http://wzr.pl/projekt/