Strona główna » Katedra Organizacji i Zarządzania
Publikacje

Wybrane książki autorstwa naszych pracowników:

 • Piotr Grajewski, Organizacja procesowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016
 • Jarosław Waśniewski, Uwarunkowania efektywności zastosowania outsourcingu w ochronie zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2015
 • Bogdan Nogalski, Adam Klimek, Administracja publiczna poprzez proces do struktury. Koncepcja instytucji katastru, CeDeWu, Warszawa 2014
 • Agnieszka A. Szpitter, Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji: model tercji organizacji - ujęcie fraktalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2014
 • Sylwia Białas, Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013
 • Jacek Rybicki, Myślenie geometryczne w teorii strategii organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2013
 • Agnieszka Szpitter, Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji: model dojrzałości projektowej organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2013
 • Piotr Walentynowicz, Uwarunkowania skuteczności wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2013
 • Ryszard Rutka, Piotr Wróbel (red.), Organizacja zachowań zespołowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012
 • Bogdan Nogalski, Marek Szymański, Obrona przed wrogim przejęciem: jak ochronić swój biznes, Wolters Kluwer, Warszawa 2011
 • Małgorzata Czerska, Agnieszka  A. Szpitter, Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010
 • Wiesław Golnau, Znaczenie płacy minimalnej dla funkcjonowania rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2007
 • Adam Kowalczyk, Bogdan Nogalski, Zarządzanie wiedzą: koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007
 • Halina Czubasiewicz, Okresowe ocenianie pracowników: konfiguracja i projektowanie systemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2005
 • Małgorzata Czerska, Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwania dla współczesnego menedżera, Difin, Warszawa 2003