Strona główna » Katedra Organizacji i Zarządzania
Konferencje
"Sukces organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej. Strategie - Procesy i projekty - ZZL" »

XV KONFERENCJA NAUKOWA

16-18.IX.2020

Novotel Gdańsk Marina

 

Organizatorzy:


Zakład Strategii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, Katedra Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Gdański

 

Komitet Organizacyjny:

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. nadzw.

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

Prof. dr hab. Jacek Marian Rybicki

Dr hab. Agnieszka Anna Szpitter, prof. nadzw

Dr hab. Piotr Walentynowicz, prof. nadzw.

Dr hab. Piotr Wróbel, prof. nadzw.

Dr Emilia Dobrowolska

Dr Wojciech Machel

Dr Beata Wierzbicka

 

Kontakt:

 

Wydział Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania

Zakład Strategii i Zarządzania Przedsiębiorstwem

ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot

tel: 58 523 14 17, 58 523 11 75

e-mail: konferencjaoiz@ug.edu.pl

 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie konferencji

http://www.wzr.pl/sowgc/

Rola, miejsce i znaczenie zarządzania instytucjami publicznymi w kreowaniu jakości życia »

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„Rola, miejsce i znaczenie zarządzania instytucjami
publicznymi w kreowaniu jakości życia”

oraz

VII ZJAZD
KATEDR I ZAKŁADÓW ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO

 

18-20 wrzesień 2019
Sopot

 

Organizatorzy:

KONFERENCJA
Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi, Instytut Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Gdański

 

VII ZJAZD KATEDR I ZAKŁADÓW ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO
Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi, Instytut Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Gdański przy współudziale Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Zakładu Zarządzania Organizacjami Publicznymi, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Strona konferencji

Interdyscyplinarny i instytucjonalny transfer wiedzy w systemie ochrony zdrowia »

  

Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy
z Sekcją Programowania Rozwoju Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

zapraszają na Sympozjum naukowe

 

Interdyscyplinarny i instytucjonalny transfer wiedzy w systemie ochrony zdrowia

 

Patronat honorowy:

JM Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała
JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. nadzw.
Minister Zdrowia prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Andrzej Jacyna
Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk

więcej

Sukces organizacji – przejawy i uwarunkowania »

19-21 września 2018r.

HOTEL MERCURY Gdańsk Stare Miasto

 

Tematyka konferencji

Tradycją Instytutu Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego stało się cykliczne organizowanie konferencji naukowych „Sukces organizacji – przejawy i uwarunkowania”. Stanowią one platformę prezentacji wyników badań naukowych oraz systematyzowania wiedzy niezbędnej do budowania sukcesu przez organizacje biznesowe, publiczne oraz pozarządowe.

Część merytoryczna konferencji obejmuje następujący zakres tematyczny:

 1. Sukces organizacji – perspektywa strategiczna.
 2. Sukces w kontekście wewnętrznych
  i zewnętrznych uwarunkowań organizacji.
 3. Benchmark sukcesu – wzorcowe praktyki
  i pragmatyczne rekomendacje.
 4. W drodze do sukcesu - najnowsze koncepcje i metody zarządzania.
 5. Człowiek w roli kreatora sukcesu organizacji.
 6. Osiąganie sukcesu poprzez kształtowanie relacji międzyorganizacyjnych.
 7. Sukces organizacji w obliczu kryzysu.

 

Rada Programowa

Przewodnicząca:

Dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. UG

Wiceprzewodniczący:

prof. dr hab. Piotr Grajewski

 

Członkowie:

 

prof. dr hab. Jacek Rybicki

dr hab. Wiesław Golnau, prof. UG

dr hab. Agnieszka Szpitter, prof. UG

dr hab. Piotr Walentynowicz, prof. UG

dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG

dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz, prof. UG

dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG

 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

prof. dr hab. Piotr Grajewski

Wiceprzewodniczący:

dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG

 

Członkowie:

dr Dorota Jendza

dr Wojciech Machel

dr Jędrzej Strumiłło

dr Beata Wierzbicka

 

Kalendarium:

Proces wydawniczy wymaga przestrzegania poniższego harmonogramu, o co z całym należytym szacunkiem prosimy:

do 1 września 2018r. - przesłanie kart zgłoszeń uczestnictwa i tytułów referatów wraz z  abstraktami,

do 5 października 2018r.  - przesłanie tekstów referatów zgodnie z wymogami edytorskimi,

do 5 września 2018r. - dokonanie opłaty za udział w konferencji.

Konferencja odbędzie się w dniach:
19 (środa) - 21 (piątek) września 2018 roku, w hotelu Mercury, który oddalony jest kilkaset metrów od Gdańskiej Starówki.

Czterogwiazdkowy hotel oferuje swoim gościom klimatyzowane w pełni wyposażone  pokoje z widokiem na Stare Miasto, centrum fitness oraz balijskie masaże na życzenie.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Artykuły zakwalifikowane do druku zostaną opublikowane w "Materiałach Naukowych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego – Zarządzanie i Finanse" (punktacja MNiSW -  10 pkt.) lub
jako rozdziały monografii.

Objętość artykułu nie powinna przekroczyć       20 000 znaków ze spacjami.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań edytorskich są zawarte na stronie www.zif.wzr.pl Obejmują one:

- szablon edytorski,

- deklarację wkładu poszczególnych autorów,

- oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich.

Referaty nie spełniające wymogów merytorycznych i edytorskich nie zostaną zakwalifikowane do publikacji.

Koszt udziału w konferencji (2 noclegi + wyżywienie + publikacja + program rekreacyjny) wynosi 1.770zł. Dopłata do pokoju
1-osobowego wynosi 320zł.

 

 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie konferencji http://www.sopiu2018.pl

Organizatorem konferencji jest: Instytut Organizacji i Zarządzania.

Karta zgłoszenia:
Karta zgłoszenia