Strona główna » Katedra Organizacji i Zarządzania
Współpraca

Przywiązujemy dużą wagę do współpracy z innymi ośrodkami naukowymi – zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. Nasi pracownicy od wielu lat angażują się w prace Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa pełniąc w oddziale gdańskim ważne funkcje.

Prowadzimy szereg działań wspólnie z przedstawicielami świata biznesu oraz administracji. Nawiązaliśmy współpracę z „Pracodawcami Pomorza”, największą i najstarszą organizacją pracodawców działającą na obszarze województwa pomorskiego. Jesteśmy inicjatorem platformy współpracy profesjonalistów HR w postaci "Po Pierwsze HR". To cykliczne forum wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy praktykami biznesu, studentami i kadrą akademicką Wydziału Zarządzania UG. Współpracujemy z firmą konsultingową LeanQ Team przy inicjatywach związanych z popularyzowaniem koncepcji Lean Management. Na zlecenie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku stworzyliśmy nowe studia podyplomowe adresowane do pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Od wielu lat nasi pracownicy są angażowani jako eksperci przez przedsiębiorstwa oraz jednostki administracji samorządowej i centralnej. Część z nich pełni funkcje członków rad nadzorczych oraz osób zarządzających firmami.

Zapraszamy do współpracy!