Strona główna » Paweł Antonowicz
Paweł Antonowicz
Paweł Antonowicz

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. uczelni

Dziekanat

Funkcja:
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania
Funkcja:
Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych Wydziału Zarządzania
Funkcja:
Kierownik Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Katedry Strategicznego Rozwoju
Stanowisko:
Profesor uczelni
106
(+48 58) 523 13 48

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

  • Niestacjonarne studia I stopnia
    • Operacjonalizacja strategii
    • Systemy wczesnego ostrzegania

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje