Strona główna » Paweł Antonowicz
Paweł Antonowicz
Paweł Antonowicz

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. uczelni

Dziekanat

Funkcja:
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania
Funkcja:
Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych Wydziału Zarządzania
Funkcja:
Kierownik Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
Stanowisko:
Profesor UG
106
(+48 58) 523 13 48

Konsultacje

W dniu:
01.10.2020
godz. 09.15-10.45
pok. 225

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Systemy wczesnego ostrzegania
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Spotkanie z Władzami Wydziału
  • Systemy wczesnego ostrzegania
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Zarządzanie strategiczne
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Spotkanie z Władzami Wydziału

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje