Strona główna » PICEM
Projekt Erasmus+ PICEM
Katedra Ekonometrii
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
(+48 58) 523 14 08
129
8.00-14.00

 

 

 

 

 

 

Partnership for Innovation of Exact Supporting Courses
in 
Economics and Management Study Programmes
PICEM

Współpraca na rzecz innowacji w zakresie dobrych praktyk dydaktycznych
w dziedzinie Ekonomii i Nauk o Zarządzaniu

Erasmus+ Strategic Partnerships for Higher Education
Cooperation for Innovationand the Exchange of Good Practices

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne dla szkolnictwa wyższego
Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 

nr grantu: 2020-1-CZ01-KA203-078472

01.12.2020 – 30.11.2023

Lider projektu: 

Uniwersytet Tomasa Baty (Zlin, Czechy) UTB: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Partnerzy:

Uniwersytet w Leon (Hiszpania) Universidad de León
Uniwersytet w Huddersfield (Wielka Brytania) University of Huddersfield
Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański