Strona główna » Piotr Sliż
Piotr Sliż

prof. uczelni, dr hab. inż. Piotr Sliż

Zakład Systemów Zarządzania

Funkcja:
Kierownik Zakładu Systemów Zarządzania
Stanowisko:
Profesor uczelni
315
(+48 58) 523 14 12

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje