Strona główna » Pośrednictwo i inwestowanie na rynku nieruchomości
Pośrednictwo i inwestowanie na rynku nieruchomości
Program studiów

Lp.

NAZWA ZAJĘĆ

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ

LICZBA PUNKTOW ECTS

FORMA ZAJĘĆ

FORMA ZALICZENIA

SEMESTR I

     

1

Rentier czy flipper - rynek nieruchomości

22

4

Wykład, ćwiczenia

zaliczenie

 

Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości

       
 

Inwestowanie na rynku nieruchomości

       
 

Wybrane rynki zagraniczne nieruchomości

       
 

Nabywanie i administrowanie nieruchomości za granicą

       

2

Rzetelny agent - prawo w obrocie nieruchomościami

20

4

Wykład

zaliczenie

 

Źródła informacji o nieruchomościach

       
 

Uwarunkowania prawne gospodarki nieruchomościami

       
 

Obrót nieruchomościami nietypowymi

       
 

Podstawy gospodarki przestrzennej

       

3

Nowoczesny marketing

18

4

Wykład, ćwiczenia

zaliczenie

 

Wprowadzenie do marektingu

       
 

Jak stworzyć profesjonalną ofertę nieruchomości? / Techniki pracy z ofertą nieruchomości

       
 

Pozyskiwanie nieruchomości do transakcji

       
 

Bazy danych

       
 

Home stagging i fotografia

       

4

Pośrednik jako profesjonalista

24

4

Wykład, ćwiczenia

zaliczenie

 

Wprowadzenie do pośrednictwa

       
 

Marka osobista pośrednika

       
 

Zarządzanie biurem

       
 

Procedury w obrocie nieruchomościami

       

Liczba godzin i punktów ECTS po I semestrze

84

16

   

SEMESTR II

     

5

Techniki sprzedaży (win-win)

24

4

Wykład, ćwiczenia

zaliczenie

 

Psychologia sprzedaży

       
 

Techniki pracy z klientem

       
 

Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

       

6

Niezbędnik techniczny dla pośredników

20

4

Wykład

zaliczenie

 

Stan techniczny nieruchomosci

       
 

Zrównoważone budownictwo

       
 

Nowoczestne technologie w budownictwie

       
 

Remonty w praktyce i odbiory techniczne

       

7

Współpraca na rynku nieruchomości

24

4

Wykład, ćwiczenia

zaliczenie

 

Zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami

       
 

Źródła finansowania nieruchomości i współpraca z instytucjami finansowymi

       
 

Podatki i opłaty związane z nieruchomościami

       
 

Współpraca z notariuszem

       
 

Ubezpieczenia osobiste i majatkowe

       
 

Współpraca z deweloperami

       

8

Wiedza interdyscyplinarna jako przewaga konkurencyjna pośrednika

20

4

Wykład, ćwiczenia

zaliczenie

 

Elementy wyceny nieruchomości

       
 

Podstawy zarządzania nieruchomościami, prawo mieszkaniowe i spółdzielcze

       
 

Technologia IT i big data w pracy pośrednika

       
 

Urbanistyka, architektura, sztuka - wybrane zagadnienia

       
 

Metamorfoza wnętrz i ogrodów - wybrane zagadnienia

       

Liczba godzin i punktów ECTS po II semestrze

88

16

   

ŁĄCZNIE

172

32