Strona główna » Pośrednictwo i inwestowanie na rynku nieruchomości
Pośrednictwo i inwestowanie na rynku nieruchomości

Kierownik Studiów Podyplomowych Pośrednictwo i inwestowanie na rynku nieruchomości

prof. UG, dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska

Katedra Inwestycji i Nieruchomości

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Gdański
ul. Armii Krajowej 101 
81-824 Sopot

tel. (48 58) 523 14 64 pok. B34
e-mail: anna.wojewnik-filipkowska@ug.edu.pl


Sekretariat studiów: (czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:30)
mgr Wiesława Patecka 
tel. (48 58) 523 14 08 pok. 129

e-mail:wieslawa.patecka@ug.edu.pl