Strona główna » Katedra Rachunkowości
Władze Katedry Rachunkowości
Kierownik Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 14 96
215
Kierownik Zakładu Rachunkowości Zarządczej