Strona główna » Katedra Rachunkowości
Władze Katedry Rachunkowości
Kierownik Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 14 96
215
tydzień I wtorek godz. 10:00-11:00
tydzień II środa godz. 11:30-12:30
Kierownik Zakładu Rachunkowości Zarządczej
(+48 58) 523 11 56
202a
tydzień I piątek godz. 15:30-16:30
tydzień I czwartek godz. 15:30-16:30
tydzień I czwartek godz. 15:31-16:29
tydzień II piątek godz. 15:30-16:30
tydzień II czwartek godz. 15:30-16:30
tydzień II czwartek godz. 15:31-16:29