Strona główna » Katedra Rachunkowości
Konferencje
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości 2021 »

Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza Państwa do udziału w Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Rachunkowości, który w 2021 r. odbędzie się w Sopocie w dniach 22-24.09 w Centrum Konferencyjnym Wydziału Zarządzania UG.

Tytuł przewodni konferencji „Kierunki rozwoju rachunkowości”.

Wobec dynamicznych przemian społeczno-ekonomicznych zachodzących we współczesnym świecie, chcemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie: w którym kierunku zmierza rachunkowość. Pragniemy przeanalizować wyzwania jakie stawia przed rachunkowością pandemia i będący jednym z jej skutków – kryzys ekonomiczny.

Obrady skoncentrowane będą wokół następujących zagadnień:

  • nauka rachunkowości,
  • regulacje prawne w obszarze sprawozdawczości finansowej,
  • audyt,
  • rachunkowość zarządcza,
  • dydaktyka rachunkowości,
  • technologie informatyczne w rachunkowości.

Obok głównego nurtu dyskusji planujemy ponadto:

  • forum młodych – w ramach, którego prezentowane będą koncepcje przygotowywanych rozpraw doktorskich i habilitacyjnych
  • sesje równoległe – gdzie autorzy najciekawszych artykułów będą mieli okazje przedstawić wyniki zakończonych badań.

Zaproponujemy również Państwu – mam nadzieję atrakcyjny program towarzyszący wraz z uroczystą kolacją.

Zapraszamy Państwa do Sopotu, gdyby jednak sytuacja pandemiczna nie uległa radykalnej poprawie, konferencja odbędzie się w formie zdalnej, z wykorzystaniem elektronicznych środków przekazu.

Strona internetowa konferencji: ozkr2021.syskonf.pl

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Jerzy Gierusz