Strona główna » Katedra Rachunkowości
Współpraca

Katedra Rachunkowości nawiązała wspólpracę z licznymi jednostkami w Polsce i na świecie.

Główni partnerzy zagraniczni Katedry to: Uniwersytet im. J.Watta w Edynburgu, Uniwersytet w Rostocku i Żytomierski Uniwersytet Technologiczny.

Od 2015 r. Katedra Rachunkowości współpracuje z Association of Chartered Certified Accountants - ACCA. 

Dzięki otrzymanej akredytacji, Wydział Zarządzania oferuje studentom dziennym studiów II stopnia możliwość rozpoczęcia zdobywania kwalifikacji ACCA już w trakcie studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość na specjalności „Rachunkowość ACCA”. Pozytywne zakończenie specjalności skutkuje uzyskaniem 9 zwolnień z egzaminów ACCA. Inną możliwościa uzyskania wspomniachych kwalifikacji jest uczęszczanie na Podyplomowe studia Rachunkowość ACCA, równiez prowadzonych przez naszą katedrę.