Strona główna » Katedra Rachunkowości
Konsultacje
Obecnie mamy drugi tydzień.
Tydzień I:
wtorek
godz. 16:00-17:00
pok. online
Tydzień I:
czwartek
godz. 10:30-11:30
pok. 222
Tydzień II:
wtorek
godz. 16:00-17:00
pok. online
Tydzień II:
czwartek
godz. 10:30-11:30
pok. 222
Tydzień I:
wtorek
godz. 19:00-20:00
pok. online
Tydzień I:
środa
godz. 08:30-09:30
pok. 204
Tydzień II:
wtorek
godz. 19:00-20:00
pok. online
Tydzień II:
piątek
godz. 08:30-09:30
pok. 204
W dniu:
09.12.2022
godz. 10:15-11:15
pok. 3053 WPiA
W dniu:
10.12.2022
godz. 14:15-15:15
pok. B-2
W dniu:
13.12.2022
godz. 16:00-17:00
pok. online
W dniu:
17.12.2022
godz. 10:30-11:30
pok. 201
W dniu:
19.12.2022
godz. 16:30-17:30
pok. online
Tydzień I:
wtorek
godz. 09:30-10:30
pok. 204
Tydzień I:
czwartek
godz. 08:45-09:45
pok. 204
Tydzień II:
poniedziałek
godz. 08:45-09:45
pok. 204
Tydzień II:
wtorek
godz. 13:00-14:00
pok. 204
Tydzień I:
czwartek
godz. 09:00-10:00
pok. online
Tydzień I:
wtorek
godz. 11:30-12:30
pok. 201
Tydzień II:
wtorek
godz. 11:30-12:30
pok. 201
Tydzień II:
czwartek
godz. 09:00-10:00
pok. online
W dniu:
07.12.2022
godz. 11:00-11:30
pok. 201
W dniu:
07.12.2022
godz. 13:00-13:30
pok. 201
W dniu:
08.12.2022
godz. 17:00-18:00
pok. online
Odwołane w dniu:
09.12.2022
godz. 08:00-09:00
pok. online
Odwołane w dniu:
13.12.2022
godz. 08:00-09:00
pok. online
Przeniesione na dzień:
13.12.2022
godz. 16:00-17:00
pok. online
W dniu:
14.12.2022
godz. 16:30-17:30
pok. 201
W dniu:
04.01.2023
godz. 11:00-11:30
pok. 201
W dniu:
04.01.2023
godz. 13:00-13:30
pok. 201
W dniu:
18.01.2023
godz. 11:00-11:30
pok. 201
W dniu:
18.01.2023
godz. 13:00-13:30
pok. 201
Tydzień I:
wtorek
godz. 08:00-09:00
pok. online
Tydzień II:
piątek
godz. 08:00-09:00
pok. online
Tydzień I:
środa
godz. 17:00-18:00
pok. online
Tydzień I:
wtorek
godz. 13:30-14:30
pok. 201
Tydzień II:
środa
godz. 17:00-18:00
pok. online
Tydzień II:
wtorek
godz. 13:30-14:30
pok. 201
Tydzień I:
wtorek
godz. 10:00-11:00
pok. online
Tydzień I:
środa
godz. 10:15-11:15
pok. 214
Tydzień II:
wtorek
godz. 10:00-11:00
pok. online
Tydzień II:
środa
godz. 10:15-11:15
pok. 214
Tydzień I:
wtorek
godz. 13:00-14:00
pok. online
Tydzień I:
środa
godz. 10:30-11:30
pok. 202A
Tydzień II:
wtorek
godz. 13:00-14:00
pok. online
Tydzień II:
środa
godz. 10:30-11:30
pok. 202A
Tydzień I:
wtorek
godz. 10:30-11:30
pok. 214
Tydzień II:
wtorek
godz. 08:45-09:45
pok. 214
W dniu:
17.12.2022
godz. 11:30-12:30
pok. 204
W dniu:
04.02.2023
godz. 15:00-16:00
pok. 204
W dniu:
18.02.2023
godz. 15:00-16:00
pok. 204
Tydzień II:
wtorek
godz. 10:30-11:30
pok. 204
Tydzień I:
piątek
godz. 15:30-16:30
pok. online
Tydzień I:
czwartek
godz. 15:30-16:30
pok. 202A
Tydzień I:
czwartek
godz. 15:31-16:29
pok. online
Tydzień II:
piątek
godz. 15:30-16:30
pok. online
Tydzień II:
czwartek
godz. 15:30-16:30
pok. 202A
Tydzień II:
czwartek
godz. 15:31-16:29
pok. online
W dniu:
11.12.2022
godz. 15:30-16:30
pok. 214
W dniu:
18.12.2022
godz. 13:30-14:30
pok. 214
W dniu:
07.01.2023
godz. 15:30-16:30
pok. 214
W dniu:
15.01.2023
godz. 17:00-18:00
pok. 214
W dniu:
21.01.2023
godz. 16:30-17:30
pok. WPiA 2027/2028
Tydzień I:
środa
godz. 09:00-10:00
pok. online
Tydzień II:
środa
godz. 09:00-10:00
pok. online
Tydzień I:
poniedziałek
godz. 17:45-18:45
pok. 204
Tydzień II:
poniedziałek
godz. 16:00-17:00
pok. 204
Tydzień I:
piątek
godz. 08:00-09:00
pok. online
Tydzień I:
czwartek
godz. 11:20-12:20
pok. 214
Tydzień II:
środa
godz. 13:10-14:10
pok. 214
Tydzień II:
piątek
godz. 08:00-09:00
pok. online
Tydzień I:
środa
godz. 10:15-11:15
pok. 201
Tydzień I:
czwartek
godz. 10:45-11:45
pok. online
Tydzień II:
środa
godz. 10:15-11:15
pok. 201
Tydzień II:
czwartek
godz. 10:45-11:45
pok. online
Tydzień I:
czwartek
godz. 08:00-09:00
pok. online
Tydzień I:
poniedziałek
godz. 13:10-14:10
pok. 216
Tydzień II:
czwartek
godz. 08:00-09:00
pok. online
Tydzień II:
poniedziałek
godz. 13:10-14:10
pok. 216
Tydzień I:
wtorek
godz. 10:00-11:00
pok. 216
Tydzień II:
środa
godz. 11:30-12:30
pok. 216
Tydzień I:
wtorek
godz. 10:00-11:00
pok. 204
Tydzień I:
piątek
godz. 08:45-09:45
pok. online
Tydzień II:
wtorek
godz. 10:00-11:00
pok. online
Tydzień II:
czwartek
godz. 10:00-11:00
pok. 204
Przeniesione na dzień:
11.12.2022
godz. 15:15-16:15
pok. 204
Tydzień I:
środa
godz. 17:00-18:00
pok. online
Tydzień I:
wtorek
godz. 09:30-10:30
pok. 204
Tydzień II:
środa
godz. 17:00-18:00
pok. online
Tydzień II:
wtorek
godz. 09:30-10:30
pok. 204