Strona główna » Katedra Rachunkowości
Seminaria

Wybierz tryb studiów

Kierunki studiów
Tryb studiów
seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Biegły Rewident
Prowadzący:
dr Grzegorz Bucior
Zakres programowy:

W zakresie prowadzonego seminarium znajdują się zagadnienia z szeroko pojętej rachunkowości jednostek gospodarujących z wyłączeniem banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.
Mile widziane są prace odnoszące się do rachunkowości i gospodarki budżetowej jednostek sektora publicznego.

seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Biegły Rewident
Prowadzący:
dr Karolina Gościniak
Zakres programowy:

Zagadnienia związane z:
1) szeroko rozumianą rachunkowością finansową, w tym międzynarodowymi regulacjami rachunkowości (MSSF),
2) rachunkowością podatkową,
3) analizą finansową przedsiębiorstw,
4) rewizją sprawozdań finansowych.

Prace dyplomowe mogą dotyczyć podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, z wyłączeniem jednostek sektora publicznego, banków, instytucji finansowych oraz ubezpieczycieli.

seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Biegły Rewident
Prowadzący:
prof. uczelni, dr hab. Przemysław Lech
Zakres programowy:

1) Accounting as a part of the Management Information System of an Enterprise

2) The use of information from accounting in management and decision-making,

3) Cost accounting and management accounting systems

4) Management Information Systems

5) Computer-based accounting systems

6) Selection and implementation of computer-based accounting information systems

seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Biegły Rewident
Prowadzący:
dr Sylwia Silska-Gembka
Zakres programowy:
seminarium magisterskie
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Specjalność:
Biegły Rewident
Prowadzący:
dr Beata Zackiewicz-Brunke
Zakres programowy:

Zakres programowy:

W zakresie prowadzonego seminarium znajdują się zagadnienia odnoszące się do szeroko pojętej rachunkowości jednostek gospodarczych, z wyłączeniem banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.

W szczególności mile są widziane prace z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, w tym z wykorzystaniem rachunku kosztów na potrzeby sprawozdawcze oraz na potrzeby decyzyjne i kontrolne.