Strona główna » Katedra Rachunkowości
Publikacje

Pracownicy Katedry Rachunkowości są autorami wielu publikacji z zakresu rachunkowości i finansów w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych. 

Do najważniejszych, w ostatnich latach, należą:

  • Lech P., Time, Budget, and Functionality? IT Project Success Criteria Revised, w: Information Systems Management, Volume 30, Issue 3, 2013, s. 263 – 275, 
  • Gierusz Jerzy, Koleśnik Katarzyna, Silska-Gembka Sylwia, The Impact of Culture on Interpreting International Financial Reporting Standards in Poland. A Comparative Analysis with Germany and Great Britain, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI Nr 78 (2014)
  • B.Kotowska, T. Martyniuk, The Importance of Information from Accounting Records to Successfully Manage Small Enterpises in Poland Baltic Management Review, Volume 8 (2015), Issue 1 Publikacja FH - Stralsund, Online: http://engel.fh-stralsund.de/pdf/BMR_Vol8%281%29_ Final.pdf
  • Szadziewska A., Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
  • Kamińska- Stańczak A., Polityka rachunkowości polskich fundacji w świetle badań empirycznych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 55 (111), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010, s. 75-92
  • Artniewicz N., Angielsko - polski tematyczny leksykon rachunkowości, rewizji finansowej i podatków, ODDK, 2015
  • Ossowski M., Budżetowanie, WSFIR, 2015