Strona główna » Katedra Rachunkowości
Publikacje
 • Nowa współautorska publikacja dr hab. Arlety Szadziewskiej prof. UG

  W Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości za 100 pkt ukazała się nowa publikacja
  pt. „Pomiar realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w świetle wytycznych UNCTAD-ISAR” autorstwa dr hab. Arlety Szadziewskiej, prof. Anny Szychty oraz dr hab. Haliny Waniak-Michalak 

  Link do artykułu:
  https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=612459
   
 • Marta Sikorska, DIGITALIZATION IN POLISH MEDICAL ENTITIES - RESPONSIBILITIES, BENEFITS AND BARRIERS - A CASE STUDY, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Scientific Papers of Silesian University of Technology - Organization and Management Series - Issue No. 175, 2023, 429-448; 100 pkt wg MEiN"

Link do publikacji:
https://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2023/07/175-Sikorska.pdf

 • Arleta Szadziewska, Mariya Shygun, Wykorzystywanie infografik do zarządzania wrażeniem w raportach niefinansowych spółek giełdowych w Polsce, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 47(2), 70 pkt. 

link do publikacji:
https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=609974

 • Ewa Chrostowska, „Ocena kontynuacji działalności dokonana w raportach finansowych przez zarządy spółek giełdowych z sektora nieruchomości w Polsce w czasie pandemii Covid-19, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2023, 47 (2), s. 11-33; DOI: 10.5604/01.3001.0053.6055; 70 pkt MEiN

Link do publikacji:
https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=609970

 • dr Macieja Hyżego z Katedry Rachunkowości pt.: „Wpływ pandemii COVID-19 na wyniki finansowe wybranych przedsiębiorstw branży deweloperskiej i motoryzacyjnej” (70 pkt.) w “Zeszytach Teoretycznych Rachunkowości”.

Link do publikacji: 
https://ztr.skwp.pl/api/files/view/2080560.pdf

 

„Czasopismo naukowe “Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (ZTR) jest publikowane przez Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od 1977, początkowo (1977-2000) pod tytułem “Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej”. Celem czasopisma jest publikowanie artykułów krajowych i zagranicznych autorów, które wnoszą istotny wkład do badań naukowych  w zakresie rachunkowości. ZTR stanowią miejsce przedstawiania koncepcji, analiz oraz wyników badań nad przeszłymi i bieżącymi zagadnieniami w obszarach teorii, praktyki i dydaktyki rachunkowości.”

Więcej informacji: https://ztr.skwp.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

 

 

Pracownicy Katedry Rachunkowości są autorami wielu publikacji z zakresu rachunkowości i finansów w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych. 

Do najważniejszych, w ostatnich latach, należą:

 • Lech P., Time, Budget, and Functionality? IT Project Success Criteria Revised, w: Information Systems Management, Volume 30, Issue 3, 2013, s. 263 – 275, 
 • Gierusz Jerzy, Koleśnik Katarzyna, Silska-Gembka Sylwia, The Impact of Culture on Interpreting International Financial Reporting Standards in Poland. A Comparative Analysis with Germany and Great Britain, ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI Nr 78 (2014)
 • B.Kotowska, T. Martyniuk, The Importance of Information from Accounting Records to Successfully Manage Small Enterpises in Poland Baltic Management Review, Volume 8 (2015), Issue 1 Publikacja FH - Stralsund, Online: http://engel.fh-stralsund.de/pdf/BMR_Vol8%281%29_ Final.pdf
 • Szadziewska A., Sprawozdawcze i zarządcze aspekty rachunkowości środowiskowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
 • Kamińska- Stańczak A., Polityka rachunkowości polskich fundacji w świetle badań empirycznych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Tom 55 (111), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010, s. 75-92
 • Artniewicz N., Angielsko - polski tematyczny leksykon rachunkowości, rewizji finansowej i podatków, ODDK, 2015
 • Ossowski M., Budżetowanie, WSFIR, 2015

 

Miło nam poinformować, iż ukazało się sześć (siódma jeszcze w opracowaniu wydawnictwa) nowych publikacji naukowych (monografii współautorskich) pracowników Katedry Rachunkowości, będących efektem współpracy w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowość 2021 (którego organizatorem w tym roku była Katedra Rachunkowości WZR UG). Koordynatorami i jednocześnie współautorami tych książek byli (w kolejności alfabetycznej):

 1. Dr Nelli Artienwicz
 2. Dr Grzegorz Bucior
 3. Dr Maciej Gierusz
 4. Dr Leszek Maciej Hyży
 5. Dr Marek Ossowski
 6. Dr Ewa Spigarska
 7. Dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG
 8. Dr Beata Zackiewicz-Brunke