Strona główna » Rachunkowość i Podatki
Informacje ogólne

Studia Podyplomowe Rachunkowości i PodatkówOrganizatorem studiów jest Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego 81-824 Sopot ul. Armii Krajowej 101, tel. kom. 0 725 991 047, tel. (058) 523 14 23
Kierownikiem studiów jest prof. dr  hab. Jerzy Gierusz
 
W programie studiów m.in.:

  • rachunkowość finansowa,
  • rachunkowość zarządcza,
  • rachunek kosztów,
  • międzynarodowe standardy rachunkowości  zasady prowadzenia księgi  przychodów i rozchodów,
  • prawo podatkowe

 
Zajęcia (ogółem 240 godz.) odbywają się co 2 tygodnie, w piątki po południu oraz soboty i trwają 2 semestry.
 
 
Nabór na studia prowadzony jest według kolejności zgłoszeń (w tej chwili przyjmujemy zgłoszenia na październik 2021) oraz prowadzony jest przez cały rok.
 
Opłaty: 4600 zł  za całość; 2300 zł (2 raty); 1150 zł (4 raty)


Dokumenty które należy złożyć: Rejestracja

  • ksero dyplomu
  • 1 zdjęcie
  • podanie o przyjęcie z systemu IRK

 
Dokumenty można wysyłać pocztą na adres:

Studia Podyplomowe Rachunkowości i Podatków UG
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101
81-824 SOPOT
 
Pierwszą wpłatę prosimy kierować na konto bankowe:
PeKaO S.A.IV O/Gdańsk  59 1240 1271 1111 0010 4368 2415  z dopiskiem:
Studia Podyplomowe Rachunkowości i Podatków (edycja nr 26) Imię Nazwisko / do dnia 13.10.2021 r.